Recent Messages

Pravachana/aakhyana Updated! Aakhyana_2017Dec16.mp4

Panchanga :

17-12-2017
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Hemalambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Marghashira maasa.
Krishna paksha
Chatrudashi thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Jyeshta nakshtra.
Shoola yoga
Shakuni karana
Sun rise 6.49, Sun set 5.57
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Pravachana/vishnu_rahasya Updated! _Vishnu_Rahasya_2017Dec15.mp4

Panchanga :

16-12-2017
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Hemalambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Marghashira maasa.
Krishna paksha
Chatrudashi thiti
Shani – stira vaasara
Anuradha nakshtra.
Druti yoga
Garaja karana
Sun rise 6.49, Sun set 5.57
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Pravachana/vishnu_rahasya Updated! _Vishnu_Rahasya_2017Dec14.mp4

Panchanga :

15-12-2017
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Hemalambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Marghashira maasa.
Krishna paksha
Thrayodashi thiti
Shukru – Bhargava vaasara
Vishakha nakshtra.
Sukarma yoga
Garaja karana
Sun rise 6.48, Sun set 5.56
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Pravachana/vishnu_rahasya Updated! Vishnu_Rahasya_2017Dec13.mp4

Elibrary/deepavali_chintane Updated! Deepavali_Chintane_Tamil_2017Dec13.pdf

Panchanga :

14-12-2017
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Hemalambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Marghashira maasa.
Krishna paksha
Dwadashi thiti (upavasa)
Guru – bhruhaspati vaasara
Swathi nakshtra.
Atiganda yoga
Koulava karana
Sun rise 6.48, Sun set 5.56
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Pravachana/vishnu_rahasya Updated! Vishnu_Rahasya_2017Dec12.mp4