Recent Messages

Panchanga :

22-03-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Vasantha rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Panchami thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Krutika nakshtra.
Vishkambha yoga
Baalava karana
Sun rise 6.30, Sun set 6.38
Rahu kala 1.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Panchanga :

21-03-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Vasantha rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Chatruthi thiti
Budha – Soumya vaasara
Bharani nakshtra.
Vaidruti yoga
Bhadhra karana
Sun rise 6.31, Sun set 6.38
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Panchanga :

20-03-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Vasantha rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Mangala – bhomya vaasara
Ashwini nakshtra.
Indra yoga
Garaja karana
Sun rise 6.32, Sun set 6.38
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Panchanga :

19-03-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Vasantha rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Dwithiya thiti
Soma – indu vaasara
Revathi nakshtra.
Brahma yoga
Koulava karana
Sun rise 6.32, Sun set 6.38
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Pravachana/misc Updated! Panchanga_Shravana_2018Mar18.mp4

Panchanga :

18-03-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Vasantha rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Pratipat thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Uttara bhadrapada nakshtra.
Shukla yoga
Bava karana
Sun rise 6.33, Sun set 6.38
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Panchanga :

17-03-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Hemalambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Krishna paksha
Amavasya thiti
Shani – stira vaasara
Purva bhadrapada nakshtra.
Shubha yoga
Naagavaan karana
Sun rise 6.34, Sun set 6.37
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Panchanga :

16-03-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Hemalambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Krishna paksha
Chatrudashi thiti
Shukru – Bhargava vaasara
Shatabhisha nakshtra.
Saadya yoga
Shakuni karana
Sun rise 6.35, Sun set 6.37
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Panchanga :

15-03-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Hemalambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Krishna paksha
Thrayodashi thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Dhanishta nakshtra.
Sidda yoga
Vanik karana
Sun rise 6.35, Sun set 6.37
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Panchanga :

14-03-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Hemalambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Krishna paksha
Dwadashi thiti (shravanopavasa)
Budha – Soumya vaasara
Shravana nakshtra.
Shiva yoga
Taitila karana
Sun rise 6.36, Sun set 6.37
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu