Recent Messages

Panchanga :

23-05-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Greeshma rutu.
Adika Jyeshta maasa.
Shukla paksha
Navami thiti
Budha – Soumya vaasara
Purva phalguni nakshtra.
Harshana yoga
Baalava karana
Sun rise 5.54, Sun set 6.54
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Pravachana/bhagavata Updated! Bhagavata_2018May22.mp4

Pravachana/adhyatmarasaranjani Updated! Adhyatma_Rasaranjani_2018May22.mp4

Pravachana/adhyatmarasaranjani Updated! Adhyatma_Rasaranjani_2018May21.mp4

Pravachana/adhyatmarasaranjani Updated! Adhyatma_Rasaranjani_2018May20.mp4

Panchanga :

22-05-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Greeshma rutu.
Adika Jyeshta maasa.
Shukla paksha
Ashtami thiti
Mangala – Bhomya vaasara
Maagha nakshtra.
Druva & Vyaghata yoga
Bhadhra karana
Sun rise 5.54, Sun set 6.53
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Pravachana/misc Updated! Chintane_2018May21.mp4

Pravachana/bhagavata Updated! Bhagavata_2018May21.mp4

Pravachana/bhagavata Updated! Bhagavata_2018May20.mp4

Pravachana/misc Updated! Chintane_2018May20.mp3