Recent Messages

Panchanga :

22-08-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Varsha rutu.
Shravana maasa.
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Budha – Soumya vaasara
Purva ashada nakshtra.
Preeti yoga
Bhadhra karana
Sun rise 6.12, Sun set 6.48
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Pravachana/shodashi_mysore Updated! Shodashi_Mysore_2018Aug20.mp4

Panchanga :

21-08-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Varsha rutu.
Shravana maasa.
Shukla paksha
Dashami thiti
Mangala – bhomya vaasara
Moola nakshtra.
Vishkambha yoga
Garaja karana
Sun rise 6.12, Sun set 6.49
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Panchanga :

20-08-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Varsha rutu.
Shravana maasa.
Shukla paksha
Dashami thiti
Soma – indu vaasara
Jyeshta nakshtra.
Vaidruti yoga
Taitila karana
Sun rise 6.12, Sun set 6.49
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Pravachana/venkatesha_mahatmya_mysore Updated! Venkatesha_Mahatmya_Mysore_2018Aug19.mp4

Pravachana/suladigalu_mysore Updated! Suladigalu_Mysore_2018Aug19.mp4

Pravachana/shodashi_mysore Updated! Shodashi_Mysore_2018Aug19.mp4

Panchanga :

19-08-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Varsha rutu.
Shravana maasa.
Shukla paksha
Navami thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Anuradha nakshtra.
Indra yoga
Baalava karana
Sun rise 6.11, Sun set 6.50
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Pravachana/dashamaskandha_mysore Updated! Dashamaskandha_Mysore_2018Aug18.mp4

Pravachana/venkatesha_mahatmya_mysore Updated! Venkatesha_Mahatmya_Mysore_2018Aug18.mp4