Recent Messages

Panchanga :

21-07-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Greeshma rutu.
Ashada maasa.
Shukla paksha
Navami thiti
Shani – stira vaasara
Swathi nakshtra.
Saadya yoga
Koulava karana
Sun rise 6.04, Sun set 7.03
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Panchanga :

20-07-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Greeshma rutu.
Ashada maasa.
Shukla paksha
Ashtami thiti
Shukru – bhrughu vaasara
Chitra nakshtra.
Sidda yoga
Bava karana
Sun rise 6.03, Sun set 7.03
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Panchanga :

19-07-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Greeshma rutu.
Ashada maasa.
Shukla paksha
Saptami thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Hastha nakshtra.
Shiva yoga
Garaja karana
Sun rise 6.03, Sun set 7.04
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Panchanga :

18-07-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Greeshma rutu.
Ashada maasa.
Shukla paksha
Shashti thiti
Budha – Soumya vaasara
Uttara phalguni nakshtra.
Parigha yoga
Koulava karana
Sun rise 6.03, Sun set 7.04
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Panchanga :

17-07-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Greeshma rutu.
Ashada maasa.
Shukla paksha
Panchami thiti
Mangala – bhomya vaasara
Purva phalguni nakshtra.
Variyaan yoga
Bava karana
Sun rise 6.02, Sun set 7.04
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Panchanga :

17-07-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Greeshma rutu.
Ashada maasa.
Shukla paksha
Panchami thiti
Mangala – bhomya vaasara
Purva phalguni nakshtra.
Variyaan yoga
Bava karana
Sun rise 6.02, Sun set 7.04
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Panchanga :

16-07-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Greeshma rutu.
Ashada maasa.
Shukla paksha
Chatruthi thiti
Soma – indu vaasara
Magha nakshtra.
Vyatipaat yoga
Vanik karana
Sun rise 6.02, Sun set 7.04
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Panchanga :

15-07-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Greeshma rutu.
Ashada maasa.
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Ashlesha nakshtra.
Siddi yoga
Taitila karana
Sun rise 6.02, Sun set 7.04
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Panchanga :

14-07-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Greeshma rutu.
Ashada maasa.
Shukla paksha
Pratipat & Dwithiya thiti
Shani – Stira vaasara
Pushya nakshtra.
Harsha & Vajra yoga
Bava karana
Sun rise 6.01, Sun set 7.04
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Panchanga :

13-07-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Greeshma rutu.
Jyeshta maasa.
Krishna paksha
Amavasya thiti
Shukru – Bhrughu vaasara
Punarvasu nakshtra.
Vyaghata yoga
Naagavaan karana
Sun rise 6.01, Sun set 7.04
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu