Recent Messages

31-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Navami thiti
Bhanu – aditya vaasara
Uttara phalguni nakshtra
Vajra yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - navami & dashami 
Sun rise 5.53, Sun set 06.57
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam shri krishnaarpanamastu

May 30, 2020

Bhagavata_10_Skandha_2020may30.Mp4
12.2 MB May 30, 2020
( 6 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020may30.Mp4
3.2 MB May 30, 2020
( 7 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020may30.Mp4
6.7 MB May 30, 2020
( 6 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020may30.Mp4
9.6 MB May 30, 2020
( 18 Downloads )
Bhagavata_10_Skandha_2020may29.Mp4
12.3 MB May 29, 2020
( 25 Downloads )

Soochane!
Ivattu 6-7 patha iruvudilla.tumba mane bartide hagu internet disconnect aagtide aaddarinda

May 29, 2020

Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020may29.Mp4
11.3 MB May 29, 2020
( 24 Downloads )

30-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Ashtami thiti
Shani – stira vaasara
Purva phalguni nakshtra
Harshana yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - ashtami 
Sun rise 5.53, Sun set 06.56
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam shri krishnaarpanamastu

May 29, 2020

Soochane!
Naale ashtami aada prayukta veda patha iruvudilla
Prati tingalu 
2  ashtami
2 Chaturdashi 
2 Hunnime hagu amavasya
2  padya
Ee dinagalalli patha iruvudilla.
Padya bittu mikka dinagalalli abhyasa madabahudu

May 29, 2020