Recent Messages

Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020may27.Mp4
12.9 MB May 27, 2020
( 1 Downloads )
Bhagavata_10_Skandha_2020may27.Mp4
12.6 MB May 27, 2020
( 1 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020may27.Mp4
3.8 MB May 27, 2020
( 1 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020may27.Mp4
6.4 MB May 27, 2020
( 1 Downloads )

28-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Shashti thiti
Guru – bhruhasapti vaasara
Ashlesha nakshtra
Druva yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - shashti 
Sun rise 5.53, Sun set 06.56
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam Shri  krishnaarpanamastu

May 27, 2020

27-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Panchami thiti
Budha – soumya vaasara
Pushya nakshtra
Vruddi yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - panchami 
Sun rise 5.53, Sun set 06.55
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

May 26, 2020

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020may26.Mp4
2.0 MB May 26, 2020
( 14 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020may26.Mp4
8.6 MB May 26, 2020
( 12 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020may26.Mp4
10.5 MB May 26, 2020
( 31 Downloads )
Bhagavata_10_Skandha_2020may25.Mp4
12.5 MB May 25, 2020
( 41 Downloads )