Recent Messages

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020may06.Mp4
1.6 MB May 06, 2020
( 49 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020may06.Mp4
8.8 MB May 06, 2020
( 38 Downloads )
Bhagavata_10_Skandha_2020may05.Mp4
10.3 MB May 05, 2020
( 61 Downloads )

06-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Vasanta rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Chatrudashi thiti
Budha – soumya vaasara
Chitra nakshtra
Siddi yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - chatrudashi
Sun rise 5.59, Sun set 06.48
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhusudhana
Sarwam  Shri Krishnaarpanamastu

May 05, 2020

Soochane!
Naale dwadashi pradosha prayukta patha iruvudilla.

May 04, 2020

Bhagavata_10_Skandha_2020may04.Mp4
11.8 MB May 04, 2020
( 57 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020may04.Mp4
2.0 MB May 04, 2020
( 41 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020may04.Mp4
7.9 MB May 04, 2020
( 38 Downloads )

05-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Vasanta rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Thrayodashi thiti
Mangala – bhouma vaasara
Hastha nakshtra
Vajra yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - ekadashi, dwadashi & thrayodashi
Sun rise 6.00, Sun set 06.48
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

May 04, 2020

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020may03.Mp4
3.1 MB May 03, 2020
( 53 Downloads )