Recent Messages

04-09-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Dwithiya thiti
Shukra – bhrughu vaasara
Uttara bhadrapada nakshtra
Shoola yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - thruthiya
Sun rise 6.14, Sun set 06.38
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka  - Shri  Ananda purushothama 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Sep 03, 2020

03-09-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Praipat thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Purva bhadrapada nakshtra
Druti yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - dwithiya
Sun rise 6.14, Sun set 06.39
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka  - Shri Ananda purushothama
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Sep 02, 2020

Bhagavata_Prostapadi_Blore_2020sep01.Mp4
18.6 MB Sep 01, 2020
( 75 Downloads )

02-09-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Poornima thiti
Budha – soumya vaasara
Shatabhisha nakshtra
Sukarma yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - pratipat
Sun rise 6.14, Sun set 06.39
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka  - Shri Vruddhi Hrushikesha 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Sep 01, 2020

01-09-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Chatrudashi thiti
Mangala – bhouma vaasara
Dhanishtha nakshtra
Atiganda yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - poornima
Sun rise 6.14, Sun set 06.40
Rahu kala 03.00 to 04.30
Shri Vruddhi hrushikesha 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Aug 31, 2020

Bhagavata_Prostapadi_Blore_2020aug31_1.Mp4
19.2 MB Aug 31, 2020
( 71 Downloads )
Bhagavata_Prostapadi_Blore_2020aug31.Mp4
16.5 MB Aug 31, 2020
( 56 Downloads )
Bhagavata_Prostapadi_Blore_2020aug30.Mp4
16.6 MB Aug 30, 2020
( 67 Downloads )

31-08-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Thrayodashi thiti
Soma – indu vaasara
Shravana nakshtra
Shobhana yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - chatrudashi
Sun rise 6.13, Sun set 06.41
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka  - Shri Vruddhi hrushikesha 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Aug 30, 2020

Soochane!
Ivattu dwadashi pradosha prayukta sanje Sri Harikathamruta sara patha hagu
Tatparya nirnaya patha suladi patha iruvudilla.6 gante yinda 8 gante varegu Sri Bhagavata prosthapadi pravachana matra irutte

Aug 30, 2020