Recent Messages

13-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Vasanta rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Shashti thiti
Budha – soumya vaasara
Uttara ashada nakshtra
Shukla yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - saptami
Sun rise 5.57, Sun set 06.50
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam krishnaarpanamastu

May 13, 2020

Bhagavata_10_Skandha_2020may12.Mp4
11.8 MB May 12, 2020
( 48 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020may12.Mp4
2.4 MB May 12, 2020
( 37 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020may12.Mp4
9.5 MB May 12, 2020
( 27 Downloads )

kurnool Sreenivasa Acharya:
https://meetingsapac15.webex.com/meet/kurnoolachar

????Soochane!
Purusharige veda haagu shastra pathavannu,mattu
Purusharige haagu streeyarige
harikathamruta sara modalada
Patha vannu
Maadalu sankalpisiddene.adakkagi WebEx yennuva app moolaka link annu kalisalagide.
Taavu ellaru
1.webex app annu Google playstore yinda download madikolli.
2.nantara mele kotta link annu press madidare paathada class ge serabahudu.
3.pathada samaya munde soochane kodalagutte.Aa samayakke sariyagi neevu Melina link annu press madidare
Saaku,class ge join aagutteeri.

May 12, 2020

https://meetingsapac15.webex.com/meet/kurnoolachar

May 12, 2020

Bhagavata_10_Skandha_2020may11.Mp4
13.5 MB May 11, 2020
( 55 Downloads )

12-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Vasanta rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Panchami thiti
Mangala – bhomya vaasara
Purva ashada nakshtra
Shubha yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - shashti
Sun rise 5.57, Sun set 06.50
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam krishnaarpanamastu

May 11, 2020

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020may11.Mp4
1.8 MB May 11, 2020
( 46 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020may11.Mp4
10.1 MB May 11, 2020
( 29 Downloads )