Recent Messages

Recent Messages >

Panchanga :

19-03-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Uttara ayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Shukla paksha
Thrayodashi thiti
Mangala – bhomya vaasara
Maagha nakshtra.
Druti yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – Chatrudashi 
Sun rise 6.33, Sun set 06.38
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Recent Messages > bhagavata-Bhagavata dashama skandha chintane 2019Mar19

Recent Messages > bhagavata-Bhagavata vidyapeetha 2019Mar19

Recent Messages > bhagavata-Bhagavata vidyapeetha 2019Mar19

Recent Messages > bhagavata-Bhagavata vidyapeetha 2019Mar16

Recent Messages > bhagavata-Bhagavata vidyapeetha 2019Mar16

Recent Messages >

Panchanga :

17-03-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Uttara ayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Pushya nakshtra.
Atiganda yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.34, Sun set 06.37
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Recent Messages >

Panchanga :

16-03-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Uttara ayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Shukla paksha
Dashami thiti
Shani – stira vaasara
Punarvasu nakshtra.
Shobhana yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – dashami 
Sun rise 6.35, Sun set 06.37
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Recent Messages >

Panchanga :

14-03-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Uttara ayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Shukla paksha
Ashtami thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Mrughashira nakshtra.
Preeti & Ayushmaan yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – ashtami
Sun rise 6.36, Sun set 06.37
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Recent Messages > bhagavata-Bhagavata saptama skandha chintane mangala 2019Mar13