Recent Messages

Recent Messages > misc-Chintane 2019Jan20

Recent Messages >

Panchanga :

21-01-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Uttara ayana.
Hemanta rutu.
Pousha maasa.
Shukla paksha
Poornime thiti
Soma – indu vaasara
Pushya nakshtra.
Vishkambha yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – pratipat
Sun rise 7.00, Sun set 06.17
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Recent Messages > bhagavata-Bhagavata mangala 2019Jan20

Recent Messages > bhagavata-Bhagavata 2019Jan19

Recent Messages >

Panchanga :

20-01-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Uttara ayana.
Hemanta rutu.
Pousha maasa.
Shukla paksha
Chatrudashi thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Aardhra & Punarvasu nakshtra.
Vaidruti yoga
Vanika karana 
Shraddha thithi – poornime 
Sun rise 7.00, Sun set 06.16
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Recent Messages > bhagavata-Bhagavata 2019Jan18

Recent Messages >

Panchanga :

19-01-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Uttara ayana.
Hemanta rutu.
Pousha maasa.
Shukla paksha
Thrayodashi thiti
Shani – stira vaasara
Mrughashira nakshtra.
Indra yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – thrayodashi & chatrudashi
Sun rise 7.00, Sun set 06.16
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Recent Messages > bhagavata-Bhagavata 2019Jan17

Recent Messages >

Panchanga :

18-01-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Uttara ayana.
Hemanta rutu.
Pousha maasa.
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Shukru – bhrughu vaasara
Rohini nakshtra.
Brahma yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – ekadashi & dwadashi 
Sun rise 7.00, Sun set 06.15
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Recent Messages > bhagavata-Bhagavata 2019Jan16