Recent Messages

Recent Messages >

Panchanga :

20-02-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Uttara ayana.
Shishira rutu.
Maagha maasa.
Krishna paksha
Pratipat thiti
Bhudha – Soumya vaasara
Maagha nakshtra.
Atiganda & Sukarma yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – Pratipat 
Sun rise 6.51, Sun set 06.31
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Recent Messages >

Panchanga :

19-02-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Uttara ayana.
Shishira rutu.
Maagha maasa.
Shukla paksha
Poornima thiti
Mangala – bhomya vaasara
Ashlesha nakshtra.
Shobhana yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – Poornima
Sun rise 6.51, Sun set 06.31
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Recent Messages >

Panchanga :

18-02-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Uttara ayana.
Shishira rutu.
Maagha maasa.
Shukla paksha
Chatrudashi thiti
Soma – indu vaasara
Pushya nakshtra.
Soubhagya yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – chatrudashi
Sun rise 6.52, Sun set 06.30
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Recent Messages > bhagavata-Bhagavata anantashayanam 2019Feb17

Recent Messages > bhagavata-Bhagavata anantashayanam 2019Feb17

Recent Messages > bhagavata-Bhagavata anantashayanam 2019Feb16

Recent Messages >

Panchanga :

17-02-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Uttara ayana.
Shishira rutu.
Maagha maasa.
Shukla paksha
Thrayodashi thiti (dwadashi acharane)
Bhanu – Aditya vaasara
Punarvasu nakshtra.
Ayushmaan yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, dwadashi & thrayodashi 
Sun rise 6.52, Sun set 06.30
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Recent Messages > bhagavata-Bhagavata anantashayanam 2019Feb15

Recent Messages >

Panchanga :

16-02-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Uttara ayana.
Shishira rutu.
Maagha maasa.
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Shani – stira vaasara
Aardhra nakshtra.
Preeti yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – No
Sun rise 6.53, Sun set 06.30
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Recent Messages >

Panchanga :

16-02-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Uttara ayana.
Shishira rutu.
Maagha maasa.
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Shani – stira vaasara
Aardhra nakshtra.
Preeti yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – No
Sun rise 6.53, Sun set 06.30
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu