Recent Messages

Recent Messages >

Panchanga :

25-08-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Varsha rutu.
Shravana maasa.
Krishna paksha
Dashami thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Mrughashira nakshtra.
Harshana yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – dashami
Sun rise 6.12, Sun set 06.46
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana


Recent Messages >

Panchanga :

24-08-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Varsha rutu.
Shravana maasa.
Krishna paksha
Navami thiti
Shani – stira vaasara
Rohini nakshtra.
Vyaghata yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – ashtami & navami 
Sun rise 6.12, Sun set 06.47
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana


Recent Messages > bhagavata_3_skandha-bhagavata 3 skandha 2019Aug23

Recent Messages > bhagavata_3_skandha-bhagavata 3 skandha 2019Aug23

Recent Messages >

Panchanga :

23-08-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Varsha rutu.
Shravana maasa.
Krishna paksha
Ashtami thiti
Shukru – bhrughu vaasara
Krutika nakshtra.
Druva yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – none 
Sun rise 6.12, Sun set 06.47
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpana


Recent Messages > bhagavata_3_skandha-bhagavata 3 skandha 2019Aug22

Recent Messages >

Panchanga :

22-08-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Varsha rutu.
Shravana maasa.
Krishna paksha
Saptami thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Bharani nakshtra.
Vruddi yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – saptami 
Sun rise 6.12, Sun set 06.48
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpana


Recent Messages > bhagavata_3_skandha-bhagavata 3 skandha 2019Aug21

Recent Messages > bhagavata_3_skandha-bhagavata 3 skandha 2019Aug20

Recent Messages > bhagavata_3_skandha-bhagavata 3 skandha 2019Aug20