Recent Messages

Recent Messages >

Panchanga :

15-12-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanta rutu.
Marghashirsha maasa.
Shukla paksha
Ashtami thiti
Shani – stira vaasara
Purva bhadrapada nakshtra.
Siddi yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – ashtami 
Sun rise 6.48, Sun set 05.56
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Recent Messages > misc-geeeteya Chintane 2018Dec13

Recent Messages > misc-geeeteya Chintane 2018Dec12

Recent Messages >

Panchanga :

13-12-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanta rutu.
Marghashirsha maasa.
Shukla paksha
Shashti thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Dhanishta nakshtra.
Harshana yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – shashti 
Sun rise 6.47, Sun set 05.55
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Recent Messages >

Panchanga :

12-12-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanta rutu.
Marghashirsha maasa.
Shukla paksha
Panchami thiti
Budha – Soumya vaasara
Shravana nakshtra.
Vyaghata yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – panchami
Sun rise 6.46, Sun set 05.55
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Recent Messages >

Panchanga :

11-12-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanta rutu.
Marghashirsha maasa.
Shukla paksha
Chatruthi thiti
Mangala – bhomya vaasara
Uttara ashada nakshtra.
Druva yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – chatruthi 
Sun rise 6.46, Sun set 05.55
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Recent Messages > Acharya has uploaded mangala hosaritti on youtube. Click on this notification to view. https://www.youtube.com/watch?v=XPmit8blXEc

Recent Messages > Acharya has uploaded chaturdashi hosaritti on youtube. Click on this notification to view. https://www.youtube.com/watch?v=DE5omjmKu8w

Recent Messages > Acharya has uploaded chaturdashi hosaritti on youtube. Click on this notification to view. https://www.youtube.com/watch?v=yPaiwbibSak

Recent Messages > Acharya has uploaded bhagavata hosaritti on youtube. Click on this notification to view. https://www.youtube.com/watch?v=rwminR5amF0