Recent Messages

Panchanga :

29-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Shukla paksha
Shashti thiti
Shani - stira vaasara
Bharani nakshtra.
Bramha yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - shashti
Sun rise 6.46, Sun set 06.34
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 28, 2020

Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb28.Mp4
26.0 MB Feb 28, 2020
( 57 Downloads )

Panchanga :

28-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Shukla paksha
Panchami thiti
Shukra - bhrughu vaasara
Ashwini nakshtra.
Shukla yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - panchami
Sun rise 6.46, Sun set 06.33
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 27, 2020

Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb27_1.Mp4
13.0 MB Feb 27, 2020
( 35 Downloads )
Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb27.Mp4
15.6 MB Feb 27, 2020
( 51 Downloads )

Panchanga :

27-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Shukla paksha
Chatruthi thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Revathi nakshtra.
Shubha yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - chatruthi
Sun rise 6.47, Sun set 06.33
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 26, 2020

Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb26_1.Mp4
20.6 MB Feb 26, 2020
( 63 Downloads )
Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb26.Mp4
26.5 MB Feb 26, 2020
( 64 Downloads )
Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb25_1.Mp4
20.6 MB Feb 25, 2020
( 79 Downloads )
Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb25.Mp4
23.3 MB Feb 25, 2020
( 95 Downloads )