Recent Messages

11-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Uttara bhadrapada nakashtra
Aindra yoga
Chatushtpaat karana 
Shraddha thithi – amavasya
Sun rise 6.15, Sun set 06.42
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 10, 2021

Akhyana_Blore_2021apr10.Mp4
8.1 MB Apr 10, 2021
( 86 Downloads )

10-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Chatrudashi thiti 
Shani - stira vaasara
Purva bhadrapada nakashtra
Brahma yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – chatrudashi
Sun rise 6.15, Sun set 06.42
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 09, 2021

Akhyana_Blore_2021apr09.Mp4
8.8 MB Apr 09, 2021
( 107 Downloads )

09-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Thrayodashi thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Purva bhadrapada nakashtra
Shukla yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – ekadashi, dwadashi & thrayodashi
Sun rise 6.16, Sun set 06.42
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 08, 2021

Akhyana_Blore_2021apr08.Mp4
9.1 MB Apr 08, 2021
( 122 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021apr08.Mp4
8.7 MB Apr 08, 2021
( 38 Downloads )

08-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti (upavasa)
Guru - bhruhaspati vaasara
Shatabhisha nakashtra
Shubha yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.17, Sun set 06.41
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 07, 2021

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021apr07.Mp4
6.5 MB Apr 07, 2021
( 39 Downloads )

07-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti (Dashami acharane)
Budha - soumya vaasara
Dhanishta nakashtra
Saadya yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.17, Sun set 06.41
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 06, 2021