Recent Messages

06-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Panchami thiti
Budha - Sowmya vaasara
Rohini Nakashtra
Ayushman yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Panchami
Sun rise 6.18 Sun set 06.41
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 05, 2022

05-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Chaturthi thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Kruthika Nakashtra
Preethi yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.19 Sun set 06.41
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 04, 2022

04-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Soma - Indu vaasara
Bharani Nakashtra
Vishkambha yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chouthi
Sun rise 6.20 Sun set 06.41
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 03, 2022

04-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Soma - Indu vaasara
Bharani Nakashtra
Vishkambha yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chouthi
Sun rise 6.20 Sun set 06.41
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 03, 2022

03-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Dwithiya thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Ashwini Nakashtra
Vaidruthi yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Tadige
Sun rise 6.21 Sun set 06.40
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 02, 2022

02-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Prathipat thiti
Shani - Stira vaasara
Revati Nakashtra
Aindra yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Bidige
Sun rise 6.21 Sun set 06.40
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 01, 2022

Hare Srinivasa
Bhagavadbhakthirigella  Namaskaragalu
Prathi varshadante  e varshavu Namma maneyalli  hosa varshada yugadi habbadandu gurugalu panchanga shravanavannu 2/4/22 sanje 4kke madisaliddare . Ellaru thappade  bhagavahisabekendu prarthana.

Ellarigu adarada swagatha.

Sandhya and Badarinath

Address
No 559, 20th main , jayanagar 4th T block,

Apr 01, 2022

01-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti
Shukra - Bhrughu vaasara
Uttarabhadrapada Nakashtra
Bramha yoga
Nagavan  Karana 
Shraddha thithi – Padya
Sun rise 6.22 Sun set 06.40
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 31, 2022

01-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti
Shukra - Bhrughu vaasara
Uttarabhadrapada Nakashtra
Bramha yoga
Nagavan  Karana 
Shraddha thithi – Padya
Sun rise 6.22 Sun set 06.40
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 31, 2022

01-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti
Shukra - Bhrughu vaasara
Uttarabhadrapada Nakashtra
Bramha yoga
Nagavan  Karana 
Shraddha thithi – Padya
Sun rise 6.22 Sun set 06.40
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 31, 2022