Recent Messages

Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jul27.Mp4
9.1 MB Jul 27, 2020
( 35 Downloads )

28-07-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Ashtami & Navami thiti
Mangala – bhouma vaasara
Swathi nakshtra
Shubha yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - navami 
Sun rise 6.06, Sun set 07.01
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya shridhara
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jul 27, 2020

27-07-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Saptami thiti
Soma – indu vaasara
Chitra nakshtra
Saadya yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - ashtami 
Sun rise 6.06, Sun set 07.01
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya shridhara
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jul 26, 2020

Ekadasha_Skandha_2020jul26.Mp4
6.2 MB Jul 26, 2020
( 46 Downloads )
Virata_Parva_2020jul26_1.Mp4
10.2 MB Jul 26, 2020
( 44 Downloads )
Virata_Parva_2020jul26.Mp4
10.2 MB Jul 26, 2020
( 41 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jul26.Mp4
1.9 MB Jul 26, 2020
( 32 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jul26.Mp4
7.4 MB Jul 26, 2020
( 30 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jul26.Mp4
10.2 MB Jul 26, 2020
( 43 Downloads )

26-07-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Shashti thiti
Bhanu – aditya vaasara
Hastha nakshtra
Sidda yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - saptami 
Sun rise 6.06, Sun set 07.02
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya shridhara
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jul 25, 2020