Recent Messages

Bhagavata_10_Skandha_2020may18.Mp4
12.1 MB May 18, 2020
( 68 Downloads )

19-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Vasanta rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti
Mangala – bhouma vaasara
Revathi  nakshtra
Ayushmaan yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - ekadashi & dwadashi
Sun rise 5.55, Sun set 06.53
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam krishnaarpanamastu

May 18, 2020

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020may18.Mp4
1.3 MB May 18, 2020
( 44 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020may18.Mp4
7.5 MB May 18, 2020
( 25 Downloads )

Soochane!
Naale beliggina veda patha dwadashi prayukta 10 gante ge irutte

May 18, 2020

Soochane!

Nale yinda patha shuru agutte

Beligge 5-6

Sanje 4.30-5.30

WebEx moolaka

May 17, 2020

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020may17.Mp4
10.8 MB May 17, 2020
( 35 Downloads )
Bhagavata_10_Skandha_2020may17.Mp4
11.8 MB May 17, 2020
( 62 Downloads )
Garuda_Purana_2020may17.Mp4
8.9 MB May 17, 2020
( 56 Downloads )

18-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Vasanta rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti
Soma – indu vaasara
Uttara bhadrapada  nakshtra
Preeti yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 5.55, Sun set 06.52
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam krishnaarpanamastu

May 17, 2020