Recent Messages

Soochane!

Tumba tour irodarinda patha madalu aguttilla.march 2 yinda patha irutte

Feb 08, 2020

Panchanga :

08-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Shukla paksha
Chatrudashi thiti
Shani - stira vaasara
Pushya nakshtra.
Ayushmaan yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - chatrudashi & poornima
Sun rise 6.56, Sun set 06.26
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 07, 2020

Hks_Sakala_Durita_Nivarana_Sandhi_2020feb07_2.Mp4
8.6 MB Feb 07, 2020
( 146 Downloads )
Hks_Sakala_Durita_Nivarana_Sandhi_2020feb07_1.Mp4
8.6 MB Feb 07, 2020
( 131 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha_2020feb07_1.Mp4
11.5 MB Feb 07, 2020
( 81 Downloads )
Hks_Sakala_Durita_Nivarana_Sandhi_2020feb07.Mp4
8.6 MB Feb 07, 2020
( 98 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha_2020feb07.Mp4
9.8 MB Feb 07, 2020
( 60 Downloads )
Hks_Karmavimochana_Sandhi_2020feb05.Mp4
10.4 MB Feb 05, 2020
( 170 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha_2020feb05.Mp4
7.6 MB Feb 05, 2020
( 159 Downloads )

Panchanga :

06-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Aardraa nakshtra.
Vishkambha yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - ekadashi & dwadashi
Sun rise 6.57, Sun set 06.25
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 05, 2020