Recent Messages

Geete_Sankshepa_Chintane_2019nov29.Mp4
11.0 MB Nov 30, 2019
( 79 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha_2019nov29.Mp4
9.2 MB Nov 30, 2019
( 33 Downloads )

Panchanga :

30-11-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Chatruthi thiti
Shani - stira vaasara
Purva ashada nakshtra.
Ganda yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - chatruthi
Sun rise 6.39, Sun set 05.52
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 29, 2019

Panchanga :

29-11-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Shukru - bhrughu vaasara
Moola nakshtra.
Shoola yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - thruthiya
Sun rise 6.39, Sun set 05.52
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 28, 2019

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019nov28.Mp4
5.4 MB Nov 28, 2019
( 41 Downloads )
Geete_Sankshepa_Chintane_2019nov28.Mp4
11.7 MB Nov 28, 2019
( 103 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha__2019nov28.Mp4
10.3 MB Nov 28, 2019
( 43 Downloads )

Panchanga :

28-11-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Dwithiya thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Jyeshta nakshtra.
Druti yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - dwithiya 
Sun rise 6.38, Sun set 05.52
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 27, 2019

Geete_Sankshepa_Chintane_2019nov27.Mp4
10.9 MB Nov 27, 2019
( 202 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha_2019nov27.Mp4
9.0 MB Nov 27, 2019
( 44 Downloads )