Recent Messages

19-07-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Shasthi thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Uttarabhadrapada Nakashtra
Atiganda yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.03, sunset 7.04
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 18, 2022

18-07-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Panchami thiti
Soma - Indu vaasara
Poorvabhadrapada Nakashtra
Shobhana yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 6.03, sunset 7.04
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 17, 2022

16-07-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti
Shani - Stira vaasara
Dhanista Nakashtra
Ayushman yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Thruthiya 
Sun rise 6.01, sunset 7.04
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 16, 2022

15-07-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Dwithiya thiti
Shukra - Bhrughu vaasara
Shravana Nakashtra
Vishakamba upari Preethi yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya 
Sun rise 6.01, sunset 7.04
Rahu kala -10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 14, 2022

14-07-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Prathipat thiti
Guru - Bruhaspati vaasara
Uttarashadha Nakashtra
Vaidruthi yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – prathipat 
Sun rise 6.01, sunset 7.04
Rahu kala -1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Sridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 13, 2022

13-07-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Pournima thiti
Budha - Sowmya vaasara
Poorvashadha Nakashtra
Aindra yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – pournima 
Sun rise 6.00, sunset 7.04
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 12, 2022

12-07-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Moola Nakashtra
Bramha yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi
Sun rise 6.00, sunset 7.04
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 11, 2022

10-07-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Anuradha Nakashtra
Shubha yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.00, sunset 7.04
Rahu kala - 4.30 to 6.00 
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 10, 2022

09-07-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Dashami thiti
Shani - Stira vaasara
Swathi upari Vishaka Nakashtra
Sadhya yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.00, sunset 7.04
Rahu kala - 9.00 to 10.30 
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 08, 2022

04-07-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Panchami thiti
Soma - Indu vaasara
Magha Nakashtra
Siddhi yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 5.58, sunset 7.04
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 03, 2022