Recent Messages

Vaikuntha_Varnane_2019oct09.Mp4
8.2 MB Oct 09, 2019
( 131 Downloads )
Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2019oct09.Mp4
6.6 MB Oct 09, 2019
( 54 Downloads )

Panchanga :

09-10-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Budha - soumya vaasara
Dhanishta nakshtra.
Shoola yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 6.18, Sun set 06.10
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana

Oct 08, 2019

Srinivasa_Kalyana_Bhavishyottara__2019oct08.Mp4
12.6 MB Oct 08, 2019
( 129 Downloads )
Srinivasa_Kalyana_Bhavishyottara__2019oct07_1.Mp4
10.3 MB Oct 07, 2019
( 95 Downloads )

Panchanga :

08-10-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Shukla paksha
Dashami thiti
Mangala - bhomya vaasara
Shravana nakshtra.
Druti yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - dashami
Sun rise 6.18, Sun set 06.11
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpana

Oct 07, 2019

Srinivasa_Kalyana_Bhavishyottara__2019oct07.Mp4
9.1 MB Oct 07, 2019
( 83 Downloads )
Sri_Vadiraja_Kavacham_2019oct06.Mp4
2.4 MB Oct 06, 2019
( 101 Downloads )
Srinivasa_Kalyana_Bhavishyottara__2019oct06.Mp4
4.8 MB Oct 06, 2019
( 109 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019oct06.Mp4
3.7 MB Oct 06, 2019
( 50 Downloads )