Recent Messages

17-10-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Krishna paksha
Sapthami thiti  
Soma -Indu vaasara
Punarvasu Nakashtra
Shiva yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 6.20, sunset 6.04
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 16, 2022

16-10-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Krishna paksha
Sapthami thiti  
Bhanu - Aditya vaasara
Aridra Nakashtra
Parigha yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.20, sunset 6.04
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 15, 2022

15-10-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Krishna paksha
Shashti thiti  
Shani - Stira vaasara
Mrughashira Nakashtra
Variyan yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 6.20, sunset 6.05
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 14, 2022

14-10-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Krishna paksha
Panchami thiti  
Shukra - Bhrughu vaasara
Rohini Nakashtra
Vyathipata yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Panchami 
Sun rise 6.20, sunset 6.07
Rahu kala - 10.30  to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 13, 2022

13-10-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Krishna paksha
Chaturthi thiti  
Guru - Bruhaspathi vaasara
Kruthika Nakashtra
Siddhi yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi 
Sun rise 6.19, sunset 6.07
Rahu kala - 1.30  to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 12, 2022

12-10-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Krishna paksha
Truthiya thiti  
Budha - Sowmya vaasara
Bharani Nakashtra
Vajra yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Truthiya 
Sun rise 6.19, sunset 6.08
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 11, 2022

10-10-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Krishna paksha
Prathipat thiti  
Soma - Indu vaasara
Revathi Nakashtra
Vyaghata yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 6.19, sunset 6.08
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 09, 2022

09-10-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Pournima thiti  
Bhanu - Aditya vaasara
Uttarabhadrapada Nakashtra
Dhruva yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Pournima 
Sun rise 6.19, sunset 6.09
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 08, 2022

08-10-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thiti  
Shani - Stira vaasara
Poorvabhadrapada Nakashtra
Vruddhi yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi
Sun rise 6.18, sunset 6.11
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 07, 2022

08-10-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thiti  
Shani - Stira vaasara
Poorvabhadrapada Nakashtra
Vruddhi yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi
Sun rise 6.18, sunset 6.11
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 07, 2022