Recent Messages

11-03-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Chaturthi Thithi 
Shani - Stira vaasara
Swathi Nakashtra
Dhruva Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi 
Sun rise 6.38 sunset 6.36
Rahu kala - 9.00 to 10.30 
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 11, 2023

10-03-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Truthiya Thithi 
Shukra - Bhrughu vaasara
Chitra Nakashtra
Vruddhi Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Truthiya 
Sun rise 6.39 sunset 6.36
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 09, 2023

09-03-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Dwithiya Thithi 
Guru - Bruhaspathi vaasara
Hastha Nakashtra
Ganda Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya 
Sun rise 6.40 sunset 6.36
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 08, 2023

08-03-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Prathipat Thithi 
Budha - Sowmya vaasara
Uttara phalguni Nakashtra
Shoola Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 6.41 sunset 6.35
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 08, 2023

07-03-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Pournima Thithi 
Mangala - Bhouma vaasara
Poorva phalguni Nakashtra
Druthi Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Pournima 
Sun rise 6.41 sunset 6.35
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 06, 2023

06-03-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Chaturdashi Thithi 
Soma - Indu vaasara
Magha Nakashtra
Sukarma Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 6.42 sunset 6.35
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 06, 2023

06-03-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Chaturdashi Thithi 
Soma - Indu vaasara
Magha Nakashtra
Sukarma Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 6.42 sunset 6.35
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 05, 2023

04-03-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Dwadashi Thithi 
Shani - Stira vaasara
Pushya Nakashtra
Shobhana Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi
Sun rise 6.43 sunset 6.35
Rahu kala - 9.00 to 10.30 
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 03, 2023

03-03-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Ekadashi Thithi 
Shukra - Bhrugu vaasara
Punarvasu Nakashtra
Soubhagya Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.44 sunset 6.34
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 02, 2023

02-03-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Dashami Thithi 
Guru - Bruhaspati vaasara
Aaridra Nakashtra
Ayushman Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.45 sunset 6.34
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 01, 2023