Recent Messages

18-12-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Hemanta rutu
Maarghashirsha maasa
Shukla paksha
Chatruthi thiti
Shukra - bhargava vaasara
Shravana nakshtra
Vyaghata yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – chatruthi
Sun rise 6.50, Sun set 05.58
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Shri Keshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 17, 2020

14-12-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti
Soma - indu vaasara
Jyeshta nakshtra
Shoola yoga
Chatushpaat karana 
Shraddha thithi – amavasya
Sun rise 6.48, Sun set 05.56
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka - Shri Shri Keshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 14, 2020

13-12-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Chatrudashi thiti
Bhanu - aditya vaasara
Anuradha nakshtra
Sukarma upari Druti yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – chatrudashi
Sun rise 6.47, Sun set 05.56
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Shri Keshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 12, 2020

13-12-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Chatrudashi thiti
Bhanu - aditya vaasara
Anuradha nakshtra
Sukarma upari Druti yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – chatrudashi
Sun rise 6.47, Sun set 05.56
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Shri Keshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 12, 2020

13-12-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Chatrudashi thiti
Bhanu - aditya vaasara
Anuradha nakshtra
Sukarma upari Druti yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – chatrudashi
Sun rise 6.47, Sun set 05.56
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Shri Keshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 12, 2020

10-12-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Dashami thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Hastha upari Chitra nakshtra
Soubhagya yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.45, Sun set 05.54
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Shri Keshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 09, 2020

Soochane!
Prayana da sustu tumba iruvudarinda patha pravachana
Mundoodalagide.mundina dinankavannu tilisalagutte.
Sahakarisa bekagi koruttene

Dec 09, 2020

Soochane!
Prayana da sustu tumba iruvudarinda patha pravachana
Mundoodalagide.mundina dinankavannu tilisalagutte.
Sahakarisa bekagi koruttene

Dec 09, 2020

Ramayana_Nrc_2020dec08.Mp4
7.9 MB Dec 08, 2020
( 93 Downloads )
Ekadasha_Skandha_2020dec08.Mp4
5.6 MB Dec 08, 2020
( 81 Downloads )