Recent Messages

Hks_Karmavimochana_Sandhi_2020jan04.Mp4
11.2 MB Jan 04, 2020
( 117 Downloads )

Panchanga :

05-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Pushya maasa.
Shukla paksha
Dashami thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Ashwini nakshtra.
Sidda yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - dashami
Sun rise 6.57, Sun set 06.07
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 04, 2020

Panchanga :

04-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Pushya maasa.
Shukla paksha
Navami thiti
Shani - stira vaasara
Revathi nakshtra.
Shiva yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - navami
Sun rise 6.57, Sun set 06.06
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 04, 2020

Hks_Karmavimochana_Sandhi_2020jan03.Mp4
10.7 MB Jan 03, 2020
( 87 Downloads )

Panchanga :

03-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Pushya maasa.
Shukla paksha
Ashtami thiti
Shukura - bhrughu vaasara
Revathi nakshtra.
Parigha yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - ashtami
Sun rise 6.57, Sun set 06.06
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 02, 2020

Hks_Karmavimochana_Sandhi_2020jan02.Mp4
7.8 MB Jan 02, 2020
( 82 Downloads )

Panchanga :

02-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Pushya maasa.
Shukla paksha
Saptami thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Uttara bhadrapada nakshtra.
Variyaan yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - saptami
Sun rise 6.56, Sun set 06.05
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 01, 2020

Hks_Karmavimochana_Sandhi_2020jan01.Mp4
10.7 MB Jan 01, 2020
( 111 Downloads )

Panchanga :

01-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Pushya maasa.
Shukla paksha
Shashti thiti
Budha - soumya vaasara
Purva bhadrapada nakshtra.
Vyatipaata yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - shashti
Sun rise 6.56, Sun set 06.05
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 31, 2019

Rukmineesha_Vijaya_2019dec30.Mp4
24.2 MB Dec 30, 2019
( 165 Downloads )