Recent Messages

07-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Chatrudashi thiti 
Shani - stira vaasara
Punarvasu nakashtra
Siddi yoga
Shakuni karana 
Shraddha thithi – chatrudashi 
Sun rise 6.08, Sun set 06.57
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 06, 2021

06-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Thrayodashi  thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Aridhra nakashtra
Vajra yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – thrayodashi
Sun rise 6.08, Sun set 06.57
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 05, 2021

05-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Aridhra nakashtra
Harshana yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – ekadashi & dwadashi 
Sun rise 6.08, Sun set 06.58
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 04, 2021

Soochane!
Bidige (10/8/2021) yinda 14/8/2021 varegu

Beligge 11 yinda 12 Rukmineesha vijaya pravachana irutte

Sanje 4 yinda 5 Harikathamruta sara patha irutte

Saptami(15/8/2021) yinda dinagu

Beligge 11 yinda 12 Rukmineesha vijaya pravachana irutte

Sanje
4 yinda 5 Harikathamruta sara patha
5  yinda 5.30 Bharata pravachana
5.30 yinda 6 bhagavata pravachana
Iruttave.

Yellaru Sri Hari bhaktaru sahakarisa bekagi koruttene

Kurnool Srinivasa acharya

Aug 04, 2021

04-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti 
Budha - soumya vaasara
Mrughashira nakashtra
Vyaghata yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.08, Sun set 06.58
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 03, 2021

03-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Dashami thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Rohini nakashtra
Druva yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.08, Sun set 06.59
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 02, 2021

02-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Navami thiti 
Soma - indu vaasara
Krutika nakashtra
Vruddi yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – dashami
Sun rise 6.07, Sun set 06.59
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 01, 2021

01-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Bharani nakashtra
Ganda yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – navami
Sun rise 6.07, Sun set 06.59
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 31, 2021

31-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Sapatmi thiti 
Shani - stira vaasara
Ashwini nakashtra
Shoola yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – ashtami
Sun rise 6.07, Sun set 07.00
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 30, 2021

30-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Sapatmi thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Revathi nakashtra
Druti yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – saptami
Sun rise 6.07, Sun set 07.00
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 29, 2021