Recent Messages

01-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti
Soma – Indu vaasara
Poorva Phalguni nakashtra
Aindra yoga
Balava karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.25, Sun set 05.56
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 31, 2021

31-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Krishna paksha
Dashami thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Magha nakashtra
Bramha yoga
Bhadra karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.24, Sun set 05.57
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 30, 2021

30-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Krishna paksha
Navami thiti
Shani – Stira vaasara
Ashlesha nakashtra
Shukla yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – Dashami
Sun rise 6.24, Sun set 05.57
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 29, 2021

29-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti
Shukra – Bhrughu vaasara
Pushya nakashtra
Shubha yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 6.24, Sun set 05.58
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 28, 2021

28-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Krishna paksha
Sapthami thiti
Guru – Bruhaspati vaasara
Pushya nakashtra
Sadya yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 6.23, Sun set 05.59
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 27, 2021

27-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Krishna paksha
Sapthami thiti
Budha – Sowmya vaasara
Punarvasu nakashtra
Siddha yoga
Bhadra karana 
Shraddha thithi – Sapthami
Sun rise 6.23, Sun set 05.59
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 26, 2021

25-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Krishna paksha
Panchami thiti
Soma – Indu vaasara
Mrughashira nakashtra
Parigha yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – Panchami
Sun rise 6.22, Sun set 06.00
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 24, 2021

24-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Krishna paksha
Chaturthi thiti
Bhanu –  Aditya vaasara
Rohini nakashtra
Variyan yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – chaturthi
Sun rise 6.22, Sun set 06.00
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 23, 2021

23-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti
Shani –  Stira vaasara
Kruthikha nakashtra
Vyatipata yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – Thruthiya
Sun rise 6.22, Sun set 06.00
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 22, 2021

21-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Krishna paksha
Prathipat thiti
Guru –  bruhaspati vaasara
Ashwini nakashtra
Vajra yoga
Balava karana 
Shraddha thithi – Prathipat
Sun rise 6.21, Sun set 06.01
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 20, 2021