Recent Messages

02-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Panchami thithi
Shani - Stira vaasara
Pushya Nakashtra
Bramha Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Panchami 
Sun rise 6.40 sunset 5.52
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 01, 2023

01-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Chaturthi thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Punarvasu Nakashtra
Shukla Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.40 sunset 5.52
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 30, 2023

29-11-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Dwithiya thithi
Budha - Sowmya vaasara
Mrughashira Nakashtra
Sadhya Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Truthiya
Sun rise 6.39 sunset 5.52
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 28, 2023

28-11-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Prathipat thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Rohini Nakashtra
Siddha Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya
Sun rise 6.38 sunset 5.52
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 27, 2023

27-11-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Karthika maasa
Shukla paksha
Pournima thithi
Soma - Indu vaasara
Kruthika Nakashtra
Shiva Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Pournima, Prathipat
Sun rise 6.37 sunset 5.52
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 26, 2023

26-11-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Karthika maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Bharani Nakashtra
Parigha Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 6.37 sunset 5.51
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 25, 2023

21-11-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Karthika maasa
Shukla paksha
Navami thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Shathabhisha Nakashtra
Vyaghatha Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Navami 
Sun rise 6.34 sunset 5.51
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 21, 2023

20-11-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Karthika maasa
Shukla paksha
Ashtami  thithi
Soma - Indu vaasara
Dhanista Nakashtra
Dhruva Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 6.34 sunset 5.52
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 19, 2023

19-11-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Karthika maasa
Shukla paksha
Shashti upari Sapthami thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Shravana Nakashtra
Vruddi Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.33 sunset 5.52
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 19, 2023

18-11-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Karthika maasa
Shukla paksha
Panchami thithi
Shani - Stira vaasara
Uttarashadha Nakashtra
Shoola upari Ganda Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 6.32 sunset 5.52
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 17, 2023