Recent Messages

04-10-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Navami thiti  
Mangala - Bhouma vaasara
Uttarashada Nakashtra
Atiganda yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Navami & Dashami
Sun rise 6.18, sunset 6.14
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 03, 2022

03-10-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Ashtami thiti  
Soma - Indu vaasara
Poorvashada Nakashtra
Shobana yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 6.17, sunset 6.15
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 03, 2022

01-10-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Shashti thiti  
Shani - Stira vaasara
Jyesta Nakashtra
Ayushman yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Shashti
Sun rise 6.17, sunset 6.16
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 01, 2022

30-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Panchami thiti  
Shukra - Brughu vaasara
Vishaka upari Anuradha Nakashtra
Preethi yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Panchami
Sun rise 6.17, sunset 6.17
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 30, 2022

29-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Chaturthi thiti  
Guru - Bruhaspati vaasara
Swathi Nakashtra
Vishakamba yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi
Sun rise 6.17, sunset 6.18
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 29, 2022

28-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Truthiya thiti  
Budha - Sowmya vaasara
Chitra Nakashtra
Aindra upari Vaidruthi yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Truthiya
Sun rise 6.17, sunset 6.19
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 27, 2022

27-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Dwithya thiti  
Mangala - Bhouma vaasara
Hasta Nakashtra
Bramha yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya
Sun rise 6.17, sunset 6.19
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 26, 2022

26-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwina maasa
Shukla paksha
Prathipat thiti  
Soma - Indu vaasara
Uttaraphalguni Nakashtra
Shukla yoga
Kimstugna Karana 
Shraddha thithi – Prathipat
Sun rise 6.17, sunset 6.20
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 25, 2022

24-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Chaturdashi thiti  
Shani - Stira vaasara
Poorvaphalguni Nakashtra
Sadhya yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi
Sun rise 6.16, sunset 6.22
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 24, 2022

23-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Trayodashi thiti  
Shukra - Brughu vaasara
Magha Nakashtra
Siddha yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Trayodashi
Sun rise 6.16, sunset 6.23
Rahu kala - 10.30 to 12.00 
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 22, 2022