Recent Messages

19-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Shathabhisha nakashtra
Druthi yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – chaturdashi
Sun rise 6.16, Sun set 06.26
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 18, 2021

18-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Dwadashi upari Trayodashi thiti
Shani – stira vaasara
Dhanista nakashtra
Sukarma yoga
Balava karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, dwadashi & Trayodashi
Sun rise 6.16, Sun set 06.27
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 17, 2021

17-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Shukra – Bhargava vaasara
Shravana nakashtra
Atiganda yoga
Bhadra karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.15, Sun set 06.27
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 16, 2021

16-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Dashami thiti
Guru – Brushaspati vaasara
Poorvashada upari Uttarashada nakashtra
Shobana yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.15, Sun set 06.28
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 15, 2021

15-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Navami thiti
Budha - Sowmya vaasara
Moola nakashtra
Ayushman upari Sowbhagya yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – Dashami
Sun rise 6.15, Sun set 06.29
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 14, 2021

14-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Ashtami thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Jyestha nakashtra
Preeti yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – Ashtami & Navami
Sun rise 6.15, Sun set 06.30
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 13, 2021

13-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Saptami thiti
Soma - Indu vaasara
Anuradha nakashtra
Vishkamba yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – saptami
Sun rise 6.15, Sun set 06.31
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 12, 2021

12-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Shasti thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Vishaka nakashtra
Vaidruthi yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – shasti
Sun rise 6.15, Sun set 06.32
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 11, 2021

11-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Panchami thiti
Shani – Stira vaasara
Swathi nakashtra
Aindra yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – Panchami
Sun rise 6.15 Sun set 06.32
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 11, 2021

10-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Chaturthi thiti
Shukra – Bhrughu vaasara
Chitra nakashtra
Bramha yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – Chaturthi
Sun rise 6.15, Sun set 06.33
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 09, 2021