Recent Messages

21-01-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti
Shukra - brughu vaasara
Magha nakashtra
Sowbhagya yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – chaturthi
Sun rise 7.00, Sun set 06.17
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 20, 2022

20-01-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Dwitiya thiti
Guru - bruhaspativaasara
Ashlesha nakashtra
Ayushman yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Thruthiya
Sun rise 7.00, Sun set 06.16
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 19, 2022

19-01-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Dwitiya thiti
Budha - Sowmya vaasara
Ashlesha nakashtra
Preethi yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dwitiya
Sun rise 7.00, Sun set 06.16
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 18, 2022

18-01-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Prathipat thiti
Mangala - bhouma vaasara
Pushya nakashtra
Vishkamba yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Prathipat
Sun rise 7.00, Sun set 06.15
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 17, 2022

16-01-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Hemantha rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Aridra nakashtra
Aindra yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – chaturdashi
Sun rise 7.00, Sun set 06.14
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 15, 2022

15-01-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Trayodashi thiti
Shani - Stira vaasara
Mrughashira nakashtra
Brahma yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Trayodashi
Sun rise 6.59, Sun set 06.13
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 14, 2022

14-01-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Shukra - bhrughu vaasara
Rohini nakashtra
Shukla yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi and dwadashi
Sun rise 6.59, Sun set 06.13
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 13, 2022

13-01-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Guru - bruhaspati vaasara
 Kruthika nakashtra
Shubha yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.59, Sun set 06.12
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 12, 2022

12-01-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Dashami thiti
Budha - Sowmya vaasara
Bharani nakashtra
Sadhya yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Dashami
Sun rise 6.59, Sun set 06.12
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 11, 2022

11-01-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Navami thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Ashwini nakashtra
Siddha yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 6.59, Sun set 06.11
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 10, 2022