Recent Messages

21-10-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Nija ashvina maasa
Shukla paksha
Panchami thiti
Budha – Sowmya vaasara
Jyesta nakshtra
Shobana yoga
Balava karana 
Shraddha thithi – Panchami & Shasti
Sun rise 6.21, Sun set 06.02
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka  - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 20, 2020

Soochane!
Patha pravachana naliddu 21/10/2020 yinda shuru agutte

Oct 19, 2020

19-10-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Nija ashvina maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Soma – Indu vaasara
Vishaka nakshtra
Ayushman yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – Thruthiya 
Sun rise 6.21, Sun set 06.03
Rahu kala 07.30 to 9.00
Maasa niyamaka  - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 18, 2020

19-10-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Nija ashvina maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Soma – Indu vaasara
Vishaka nakshtra
Ayushman yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – Thruthiya 
Sun rise 6.21, Sun set 06.03
Rahu kala 07.30 to 9.00
Maasa niyamaka  - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 18, 2020

18-10-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Nija ashvina maasa
Shukla paksha
Dwitiya thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Swathi nakshtra
Preethi yoga
Balava karana 
Shraddha thithi – Dwitiya 
Sun rise 6.21, Sun set 06.04
Rahu kala 04.30 to 6.00
Maasa niyamaka  - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 17, 2020

16-10-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Adhika ashvina maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti
Shukra – Bhargava vaasara
Hasta nakshtra
Aindra yoga
Vaidruthi karana 
Shraddha thithi – Amavasya
Sun rise 6.20, Sun set 06.05
Rahu kala 10:30 to 12:00
Maasa niyamaka  - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 15, 2020

15-10-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Adhika ashvina maasa
Krishna paksha
Chaturdashi thiti
Guru – Brushaspati vaasara
Uttaraphalguni nakshtra
Bramha yoga
Bhadra karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi
Sun rise 6.20, Sun set 06.06
Rahu kala 01:30 to 03:00
Maasa niyamaka  - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 14, 2020

14-10-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Adhika ashvina maasa
Krishna paksha
Dwadashi upari Trayodashi thiti
Budha - Sowmya vaasara
Poorvaphalguni nakshtra
Shukla yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & trayodashi
Sun rise 6.20, Sun set 06.06
Rahu kala 12:00 to 01:30
Maasa niyamaka  - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 13, 2020

13-10-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Adhika ashvina maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Magha nakshtra
Shubha yoga
Balava karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.19, Sun set 06.07
Rahu kala 03:00 to 04:30
Maasa niyamaka  - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 12, 2020

12-10-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Adhika ashvina maasa
Krishna paksha
Dashami thiti
Soma - Indu vaasara
Ashlesha nakshtra
Sadhya yoga
Bhadra karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.19, Sun set 06.08
Rahu kala 07:30 to 09:00
Maasa niyamaka  - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 12, 2020