Recent Messages

11-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thiti
Guru - Bruhaspati vaasara
Uttarashadha upari Shravana Nakashtra
Ayushman yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Pournima
Sun rise 6.09, sunset 6.55
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 10, 2022

10-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Trayodashi thiti
Budha - Sowmya vaasara
Poorvashada Nakashtra
Preethi yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 6.09, sunset 6.55
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 09, 2022

10-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Trayodashi thiti
Budha - Sowmya vaasara
Poorvashada Nakashtra
Preethi yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 6.09, sunset 6.55
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 09, 2022

10-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Trayodashi thiti
Budha - Sowmya vaasara
Poorvashada Nakashtra
Preethi yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 6.09, sunset 6.55
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 09, 2022

09-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Moola Nakashtra
Vishkambha yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi 
Sun rise 6.08, sunset 6.56
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 09, 2022

09-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Moola Nakashtra
Vishkambha yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi 
Sun rise 6.08, sunset 6.56
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 08, 2022

08-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Soma - Indu vaasara
Jyeshtha Nakashtra
Vaidruthi yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.08, sunset 6.56
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 07, 2022

Sri pandit kurnool achar kashi karyakrama3/2/2023 inda 11/2/2023 varegu.
1) kashi mahatme 
2) garbavasa nevaranadosha 
3) 84 ghat darshana dhoniya mulaka

Aug 06, 2022

07-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Dashami thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Anuradha Nakashtra
Bramha upari Aindra yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dashami 
Sun rise 6.08, sunset 6.57
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 06, 2022

Sri pandit kurnool achar kashi karyakrama3/2/2023 inda 11/2/2023 varegu.
1) kashi mahatme 
2) garbavasa nevaranadosha 
3) 84 ghat darshana dhoniya mulaka

Aug 06, 2022