Recent Messages

25-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Pratipat upari dwithiya thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Shravana nakashtra
Ayushmaan yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – dwithiya 
Sun rise 6.04, Sun set 07.01
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 24, 2021

24-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Poornima thiti 
Shani - stira vaasara
Uttara ashada nakashtra
Vishkambha & Preeti yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – Pratipat
Sun rise 6.04, Sun set 07.01
Rahu kala 09.00 - 10.30
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 23, 2021

23-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Chatrudashi thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Purva ashada nakashtra
Vaidruti yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – Poornima 
Sun rise 6.04, Sun set 07.03
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 22, 2021

22-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Thrayodashi thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Moola nakashtra
Aindra yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – chatrudashi 
Sun rise 6.04, Sun set 07.03
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 22, 2021

21-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Dwadashi thiti 
Budha - Sowmya vaasara
Jyeshta nakashtra
Brahma yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – ekadashi, dwadashi and thrayodashi
Sun rise 6.04, Sun set 07.03
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 20, 2021

20-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Ekadashi thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Anuradha nakashtra
Shukla yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.04, Sun set 07.03
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 19, 2021

19-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Dashami thiti 
Soma - indu vaasara
Vishakha nakashtra
Shubha yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – dashami
Sun rise 6.03, Sun set 07.04
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 18, 2021

Teertha_Prabandha_Uttara_2021jul18.Mp4
4.5 MB Jul 18, 2021
( 26 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2021jul18.Mp4
6.5 MB Jul 18, 2021
( 32 Downloads )
Aadiparva_2021jul18.Mp4
7.2 MB Jul 18, 2021
( 31 Downloads )