Recent Messages

30-09-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Prathipat thithi
Shani - Stira vaasara
Revathi Nakashtra
Dhruva Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Prathipat
Sun rise 6.17 sunset 6.17
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shriyagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 29, 2023

29-09-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Pournima thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Uttarabhadrapada Nakashtra
Vruddhi Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Pournima
Sun rise 6.17 sunset 6.18
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shribuddi Hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 28, 2023

28-09-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Poorvabhadrapada Nakashtra
Ganda Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi
Sun rise 6.17 sunset 6.19
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shribuddi Hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 27, 2023

27-09-2023

Sri Gurubhyo namaha

Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham

Shobhana naama samvatsara

Dakshinayana 

Varsha rutu

Bhadrapada maasa

Shukla paksha

Trayodashi thithi

Budha - Sowmya vaasara

Shathabhisha Nakashtra

Druthi upari Shoola Yoga

Koulava Karana 

Shraddha thithi – Trayodashi

Sun rise 6.17 sunset 6.20

Rahu kala - 12.00 to 1.30

Maasa niyamaka - Shribuddi Hrushikesha 

Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 26, 2023

26-09-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Dwadashi thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Shravana upari Dhanista Nakashtra
Sukarma Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi & Dwadashi
Sun rise 6.16 sunset 6.20
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shribuddi Hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 25, 2023

25-09-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Ekadashi thithi
Soma -Indu vaasara
Uttarashada Nakashtra
Atiganda Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.16 sunset 6.21
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shribuddi Hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 24, 2023

24-09-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Dashami thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Poorvashada Nakashtra
Shobhana Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dashami
Sun rise 6.16 sunset 6.22
Rahu kala - 4.30 to 6.00 
Maasa niyamaka - Shribuddi Hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 23, 2023

22-09-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Sapthami thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Jyesta Nakashtra
Ayushman Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 6.16 sunset 6.24
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shribuddi Hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 21, 2023

21-09-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Shashti thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Anuradha Nakashtra
Preethi Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Sapthami
Sun rise 6.16 sunset 6.25
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shribuddi Hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 20, 2023

20-09-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Panchami thithi
Budha - Sowmya vaasara
Vishaka Nakashtra
Vishkamba Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Shashti
Sun rise 6.16 sunset 6.25
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shribuddi Hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 19, 2023