Recent Messages

Panchanga :

17-10-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashvija maasa.
Krishna paksha
Chatruthi thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Krutika nakshtra.
Vyatipaat yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - chatruthi
Sun rise 6.20, Sun set 06.05
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnarpanamastu

Oct 16, 2019

Sri_Vadiraja_Kavacham_2019oct16.Mp4
2.6 MB Oct 16, 2019
( 15 Downloads )
Guru_Raghavendra_Suladi_2019oct16.Mp4
2.8 MB Oct 16, 2019
( 9 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019oct16.Mp4
5.5 MB Oct 16, 2019
( 6 Downloads )
Vishwapriya_Leela_Vilasa_2019oct16_1.Mp4
16.3 MB Oct 16, 2019
( 8 Downloads )
Vishwapriya_Leela_Vilasa_2019oct16.Mp4
16.3 MB Oct 16, 2019
( 50 Downloads )
Anu_Vrundavana_Akhyana_Coimbattore_2019oct16.Mp4
21.3 MB Oct 16, 2019
( 84 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019oct15.Mp4
11.3 MB Oct 15, 2019
( 43 Downloads )

Panchanga :

16-10-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Krishna paksha
Thruthiya thiti
Budha - soumya vaasara
Bharani nakshtra.
Siddi yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - thruthiya 
Sun rise 6.20, Sun set 06.05
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnarpanamastu

Oct 15, 2019

Panchanga :

15-10-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Krishna paksha
Dwithiya thiti
Mangala - bhomya vaasara
Ashwini nakshtra.
Vajra yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - dwithiya
Sun rise 6.20, Sun set 06.06
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnarpanamastu

Oct 14, 2019