Recent Messages

Soochane!

Nale yinda patha shuru agutte

Beligge 5-6

Sanje 4.30-5.30

WebEx moolaka

May 17, 2020

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020may17.Mp4
10.8 MB May 17, 2020
( 35 Downloads )
Bhagavata_10_Skandha_2020may17.Mp4
11.8 MB May 17, 2020
( 62 Downloads )
Garuda_Purana_2020may17.Mp4
8.9 MB May 17, 2020
( 56 Downloads )

18-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Vasanta rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti
Soma – indu vaasara
Uttara bhadrapada  nakshtra
Preeti yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 5.55, Sun set 06.52
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam krishnaarpanamastu

May 17, 2020

Garuda_Purana_2020may16.Mp4
11.3 MB May 16, 2020
( 70 Downloads )
Bhagavata_10_Skandha_2020may16.Mp4
11.3 MB May 16, 2020
( 50 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020may16.Mp4
2.3 MB May 16, 2020
( 36 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020may16.Mp4
6.3 MB May 16, 2020
( 28 Downloads )

17-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Vasanta rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Dashami thiti
Bhanu – aditya vaasara
Purva bhadrapada  nakshtra
Vishkambha yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 5.55, Sun set 06.52
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam krishnaarpanamastu

May 16, 2020