Recent Messages

Panchanga :

21-10-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Purva bhadrapada nakshtra.
Vruddi yoga
Bava karana
Sun rise 6.21, Sun set 06.02
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu

Oct 21, 2018

Panchanga : 20-10-2018 Sri gurubhyo namah. Vishnu preranya vishnu pretyartham. Vilambi naama samvatsara. Dakshinayana. Sharad rutu. Ashwini maasa. Shukla paksha Ekadashi thiti Shani – stira vaasara Shatabhisha nakshtra. Ganda yoga Bhadhra karana Sun rise 6.21, Sun set 06.03 Rahu kala 09.00 to 10.30 Sarwam Krishnaarpana mastu

Oct 19, 2018