Recent Messages

Ekadasha_Skandha_2020sep05.Mp4
7.2 MB Sep 05, 2020
( 65 Downloads )
Aadiparva_2020sep05.Mp4
4.4 MB Sep 05, 2020
( 56 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020sep05.Mp4
5.1 MB Sep 05, 2020
( 27 Downloads )
Phalastuti_Sandhi_Manohara_Vittalaraddu_2020sep05.Mp4
12.1 MB Sep 05, 2020
( 43 Downloads )

05-09-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti
Shani – stira vaasara
Revathi nakshtra
Ganda yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 6.14, Sun set 06.37
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka  - Shri Ananda purushothama 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Sep 04, 2020

Ekadasha_Skandha_2020sep04.Mp4
8.2 MB Sep 04, 2020
( 58 Downloads )
Aadiparva_2020sep04.Mp4
9.0 MB Sep 04, 2020
( 70 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020sep04.Mp4
3.7 MB Sep 04, 2020
( 31 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020sep04.Mp4
3.9 MB Sep 04, 2020
( 31 Downloads )
Phalastuti_Sandhi_Manohara_Vittalaraddu_2020sep04.Mp4
9.8 MB Sep 04, 2020
( 38 Downloads )