Recent Messages

Geete_Chippagiri_2018nov29_1.Mp4
8.7 MB Nov 29, 2018
( 436 Downloads )
Geete_Chippagiri_2018nov29.Mp4
12.2 MB Nov 29, 2018
( 440 Downloads )

Panchanga :

29-11-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Karthika maasa.
Krishna paksha
Saptami thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Ashlesha nakshtra.
Indra yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - saptami 
Sun rise 6.39, Sun set 05.52
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu

Nov 29, 2018

Bhajane_Chippagiri_2018nov28.Mp4
19.6 MB Nov 28, 2018
( 536 Downloads )
Geete_Chippagiri_2018nov28_3.Mp4
9.3 MB Nov 28, 2018
( 415 Downloads )
Geete_Chippagiri_2018nov28_2.Mp4
12.9 MB Nov 28, 2018
( 406 Downloads )
Geete_Chippagiri_2018nov28_1.Mp4
9.1 MB Nov 28, 2018
( 422 Downloads )
Geete_Chippagiri_2018nov28.Mp4
12.6 MB Nov 28, 2018
( 422 Downloads )

Panchanga :

28-11-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Karthika maasa.
Krishna paksha
Shashti thiti
Budha - Soumya vaasara
Pushya nakshtra.
Brahma yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - shashti
Sun rise 6.38, Sun set 05.52
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu

Nov 27, 2018

Geete_Chippagiri_2018nov27_3.Mp4
8.2 MB Nov 27, 2018
( 425 Downloads )