Recent Messages

Panchanga :

11-12-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanta rutu.
Marghashirsha maasa.
Shukla paksha
Chatruthi thiti
Mangala - bhomya vaasara
Uttara ashada nakshtra.
Druva yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - chatruthi 
Sun rise 6.46, Sun set 05.55
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu

Dec 10, 2018

Bhagavata_Hosaritti_Mangala_2018dec09.Mp4
15.5 MB Dec 09, 2018
( 413 Downloads )
Chaturdashi_Hosaritti_2018dec08_3.Mp4
12.4 MB Dec 08, 2018
( 600 Downloads )
Chaturdashi_Hosaritti_2018dec08_2.Mp4
12.3 MB Dec 08, 2018
( 529 Downloads )
Chaturdashi_Hosaritti_2018dec08_1.Mp4
6.5 MB Dec 08, 2018
( 547 Downloads )
Chaturdashi_Hosaritti_2018dec08.Mp4
10.6 MB Dec 08, 2018
( 540 Downloads )

Panchanga :

09-12-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanta rutu.
Marghashirsha maasa.
Shukla paksha
Dwithiya thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Moola nakshtra.
Ganda yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - No 
Sun rise 6.45, Sun set 05.54
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu

Dec 08, 2018

Bhagavata_Hosaritti_2018dec08_1.Mp4
9.8 MB Dec 08, 2018
( 366 Downloads )
Bhagavata_Hosaritti_2018dec08.Mp4
12.0 MB Dec 08, 2018
( 392 Downloads )

Kindly update the app from PlayStore / AppStore.

Dec 08, 2018