Recent Messages

15-05-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Ekadashi thithi
Soma - Indu vaasara
Poorvabhadrapada Nakashtra
Vishkamba Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 5.56 sunset 6.51
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 14, 2023

14-05-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Dashami thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Shathabhisha Nakashtra
Aindra upari Vyadruthi Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Dashami
Sun rise 5.56 sunset 6.51
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 13, 2023

13-05-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Ashtami upari Navami thithi
Shani - Stira vaasara
Dhanista Nakashtra
Bramha Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 5.57 sunset 6.50
Rahu kala - 9.00 to 10.30 
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 12, 2023

12-05-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Sapthami thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Shravana Nakashtra
Shukla Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 5.57 sunset 6.50
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 11, 2023

11-05-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Shashti thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Uttarashada Nakashtra
Shubha Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Sapthami
Sun rise 5.58 sunset 6.50
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 10, 2023

10-05-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Panchami thithi
Budha - Sowmya vaasara
Poorvashada Nakashtra
Sadhya Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Panchami, Shashti
Sun rise 5.58 sunset 6.49
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 09, 2023

09-05-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Chaturthi thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Moola Nakashtra
Siddha Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi 
Sun rise 5.58 sunset 6.49
Rahu kala - 3.30 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 08, 2023

08-05-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Truthiya thithi
Soma - Indu vaasara
Jyesta Nakashtra
Shiva Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Truthiya 
Sun rise 5.59 sunset 6.49
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 07, 2023

07-05-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Dwitiya thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Anuradha Nakashtra
Parigha Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dwitiya 
Sun rise 5.59 sunset 6.48
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 06, 2023

06-05-2023

Sri Gurubhyo namaha

Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham

Shobhana naama samvatsara

Uttarayana 

Vasantha rutu

Vaishaka maasa

Krishna paksha

Prathipat thithi

Shani - Stira vaasara

Vishaka Nakashtra

Vyathipat upari Variyaan Yoga

Balava Karana 

Shraddha thithi – Prathipat 

Sun rise 6.00 sunset 6.48

Rahu kala - 9.00 to 10.30

Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama

Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 05, 2023