Recent Messages

21-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Truthiya thithi
Budha - Sowmya vaasara
Pushya Nakashtra
Vyaghata Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi 
Sun rise 5.55 sunset 7.03
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 20, 2023

20-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Dwithiya thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Punarvasu Nakashtra
Dhruva Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Truthiya 
Sun rise 5.55 sunset 7.03
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 19, 2023

19-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Prathipat thithi
Soma - Indu vaasara
Aaridra Nakashtra
Vruddhi Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya 
Sun rise 5.54 sunset 7.01
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 18, 2023

18-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Amavasya thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Mrughashira Nakashtra
Ganda Yoga
Nagavan Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 5.54 sunset 7.01
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 17, 2023

16-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Trayodashi thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Kruthika Nakashtra
Druthi Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 5.54 sunset 7.01
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 15, 2023

16-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Trayodashi thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Kruthika Nakashtra
Druthi Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 5.54 sunset 7.01
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 15, 2023

15-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Dwadashi thithi
Guru - Bruhaspati vaasara
Bharani Nakashtra
Sukarma Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi 
Sun rise 5.54 sunset 7.00
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 14, 2023

14-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Ekadashi thithi
Budha - Sowmya vaasara
Ashwini Nakashtra
Shobhana upari Atiganda Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 5.54 sunset 7.00
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 13, 2023

13-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Dashami thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Revathi Nakashtra
Soubhagya Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 5.53 sunset 7.00
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 12, 2023

11-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Ashtami thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Poorvabhadrapada Nakashtra
Preeti Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami and Navami 
Sun rise 5.53 sunset 7.00
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 10, 2023