Recent Messages

19-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thiti
Mangala –  Bhouma vaasara
Uttarabhadrapada akashtra
Vyaghatha yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – chaturdashi
Sun rise 6.21, Sun set 06.03
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri yagna padmanabha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 18, 2021

Sreenivasa_Kalyana_12_10_2021_Ys9_R47rnhm_Mp3_.Mp3
20.8 MB Oct 18, 2021
( 139 Downloads )
Prameya_Bhaga_Suladigalu_12_10_2021_Yg65dirdtiu_Mp3__2.Mp3
25.3 MB Oct 18, 2021
( 185 Downloads )

18-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Shukla paksha
Trayodashi thiti
Soma –  Indu vaasara
Poorvabhadrapada akashtra
Dhruva yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – Trayodashi
Sun rise 6.21, Sun set 06.04
Rahu kala 07.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri yagna padmanabha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 17, 2021

17-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Bhanu –  Aditya vaasara
Shathabisha akashtra
Vruddi yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – Ekadashi and Dwadashi
Sun rise 6.20, Sun set 06.04
Rahu kala 04.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri yagna padmanabha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 16, 2021

16-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Shani –  stira vaasara
Dhanista akashtra
Ganda yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.20, Sun set 06.04
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri yagna padmanabha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 15, 2021

15-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Shukla paksha
Dashami thiti
Shukra –  Bhrughu vaasara
Shravana nakashtra
Shoola yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – Dashami
Sun rise 6.20, Sun set 06.05
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri yagna padmanabha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 14, 2021

14-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Shukla paksha
Navami thiti
Guru –  Bruhaspati vaasara
Uttarashada nakashtra
Sukarma upari Druthi yoga
Balava karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 6.20, Sun set 06.05
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri yagna padmanabha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 13, 2021

Sreenivasa_Kalyana_11_10_2021_Hg0m5vucnve_Mp3_.Mp3
22.6 MB Oct 13, 2021
( 167 Downloads )
Prameya_Bhaga_Suladigalu_11_10_2021_Cvotbauvdim_Mp3_.Mp3
20.5 MB Oct 13, 2021
( 229 Downloads )