Recent Messages

03-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Pournima thithi
Soma - Indu vaasara
Moola Nakashtra
Bramha Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Pournima 
Sun rise 5.58 sunset 7.04
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 02, 2023

01-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Trayodashi thithi
Shani - Stira vaasara
Anuradha Nakashtra
Shubha Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Trayodashi 
Sun rise 5.57 sunset 7.04
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 30, 2023

30-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Dwadashi thithi
Shukra - Bhrugu vaasara
Vishaka Nakashtra
Sadhya Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi 
Sun rise 5.57 sunset 7.04
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 29, 2023

29-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Ekadashi thithi
Guru - Bruhaspati vaasara
Swathi Nakashtra
Sidda Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 5.57 sunset 7.04
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 28, 2023

28-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Dashami thithi
Budha - Sowmya vaasara
Chitra Nakashtra
Shiva Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dashami 
Sun rise 5.56 sunset 7.04
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 27, 2023

27-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Navami thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Hastha Nakashtra
Parigha Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Navami 
Sun rise 5.56 sunset 7.04
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 26, 2023

26-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Ashtami thithi
Soma - Indu vaasara
Uttaraphalguni Nakashtra
Variyan Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 5.56 sunset 7.04
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 25, 2023

24-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Shashti thithi
Shani - Stira vaasara
Poorvaphalguni Nakashtra
Siddi Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Shashti
Sun rise 5.55 sunset 7.03
Rahu kala - 9.0 to 10.30 
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 23, 2023

23-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Panchami thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Magha Nakashtra
Vajra Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Panchami
Sun rise 5.55 sunset 7.03
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 22, 2023

22-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Chaturthi thithi
Guru - Bruhaspati vaasara
Ashlesha Nakashtra
Harshana Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 5.55 sunset 7.03
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 21, 2023