Recent Messages

Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2019apr19.Mp4
7.0 MB Apr 19, 2019
( 488 Downloads )
Bhagavata_Saroddhara_2019apr19.Mp4
8.2 MB Apr 19, 2019
( 436 Downloads )

Panchanga :

19-04-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vikari naama samvatsara.
Uttara ayana.
Vasantha rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Poornima thiti
Shukru - bhrughu vaasara
Chitra nakshtra.
Harshana yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - poornima 
Sun rise 6.09, Sun set 06.44
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu

Apr 18, 2019

Panchanga :

18-04-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vikari naama samvatsara.
Uttara ayana.
Vasantha rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Chatrudashi thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Hastha nakshtra.
Vyaghata yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - chatrudashi
Sun rise 6.10, Sun set 06.43
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu

Apr 17, 2019

Bhagavata_Saroddhara_2019apr17_1.Mp4
7.8 MB Apr 17, 2019
( 461 Downloads )
Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2019apr17_1.Mp4
6.2 MB Apr 17, 2019
( 430 Downloads )
Aaitareya_Upanishat_2019apr17_1.Mp4
8.0 MB Apr 17, 2019
( 386 Downloads )

Panchanga :

17-04-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vikari naama samvatsara.
Uttara ayana.
Vasantha rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Thrayodashi thiti
Budha - sowmya vaasara
Uttara phalguni nakshtra.
Druva yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - Ekadashi, dwadashi& thrayodashi 
Sun rise 6.11, Sun set 06.43
Rahu kala 12:00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu

Apr 17, 2019

Bhagavata_Saroddhara_2019apr17.Mp4
9.1 MB Apr 17, 2019
( 414 Downloads )
Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2019apr17.Mp4
7.7 MB Apr 17, 2019
( 455 Downloads )