Recent Messages

Panchanga :

29-11-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Shukru - bhrughu vaasara
Moola nakshtra.
Shoola yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - thruthiya
Sun rise 6.39, Sun set 05.52
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 28, 2019

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019nov28.Mp4
5.4 MB Nov 28, 2019
( 80 Downloads )
Geete_Sankshepa_Chintane_2019nov28.Mp4
11.7 MB Nov 28, 2019
( 149 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha__2019nov28.Mp4
10.3 MB Nov 28, 2019
( 106 Downloads )

Panchanga :

28-11-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Dwithiya thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Jyeshta nakshtra.
Druti yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - dwithiya 
Sun rise 6.38, Sun set 05.52
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 27, 2019

Geete_Sankshepa_Chintane_2019nov27.Mp4
10.9 MB Nov 27, 2019
( 262 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha_2019nov27.Mp4
9.0 MB Nov 27, 2019
( 95 Downloads )

Panchanga :

27-11-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Pratipat thiti
Budha - Sowmya vaasara
Anuradha nakshtra.
Sukarma yoga
Kimstughna karana 
Shraddha thithi - pratipat
Sun rise 6.37, Sun set 05.52
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 26, 2019

Chaturdashi_At_Hosakere_Halli_5_2019nov26.Mp4
8.8 MB Nov 26, 2019
( 206 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha_2019nov26_1.Mp4
10.6 MB Nov 26, 2019
( 101 Downloads )