Recent Messages

14-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Ekadashi thithi
Budha - Sowmya vaasara
Ashwini Nakashtra
Shobhana upari Atiganda Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 5.54 sunset 7.00
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 13, 2023

13-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Dashami thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Revathi Nakashtra
Soubhagya Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 5.53 sunset 7.00
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 12, 2023

11-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Ashtami thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Poorvabhadrapada Nakashtra
Preeti Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami and Navami 
Sun rise 5.53 sunset 7.00
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 10, 2023

10-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Sapthami thithi
Stira - Shani vaasara
Shathabhisha Nakashtra
Vishkamba Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 5.53 sunset 7.00
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 09, 2023

09-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Shashti thithi
Shukra - Bhrugu vaasara
Dhanista Nakashtra
Vydruthi Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 5.53 sunset 7.00
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 08, 2023

07-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Chaturthi thithi
Budha - Sowmya vaasara
Uttarashada Nakashtra
Bramha Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi 
Sun rise 5.53 sunset 6.59
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 06, 2023

06-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Truthiya thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Poorvashada Nakashtra
Shubha upari Shukla Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Truthiya 
Sun rise 5.53 sunset 6.59
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 05, 2023

05-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Prathipat  upari Dwitiya thithi
Soma - Indu vaasara
Moola Nakashtra
Sadhya Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Dwitiya 
Sun rise 5.53 sunset 6.58
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 04, 2023

04-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Shukla paksha
Pournime thithi
Aditya - Bhanu vaasara
Jyesta Nakashtra
Sidda Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 5.53 sunset 6.58
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 03, 2023

03-06-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thithi
Stira - Shani vaasara
Anuradha Nakashtra
Shiva Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Pournima 
Sun rise 5.53 sunset 6.58
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 02, 2023