Recent Messages

Hks_Sakala_Durita_Nivarana_Sandhi__6.Mp4
12.4 MB Nov 06, 2021
( 248 Downloads )
Hks_Sakala_Durita_Nivarana_Sandhi__5.Mp4
12.2 MB Nov 06, 2021
( 231 Downloads )

06-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Shukla paksha
Dwitiya thiti
Shani – Stira vaasara
Anuradha nakashtra
Sowbhagya upari Shobhana yoga
Balava karana 
Shraddha thithi – Dwitiya
Sun rise 6.27, Sun set 05.54
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 05, 2021

05-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Shukla paksha
Prathipat thiti
Shukra – bhrughu vaasara
Swathi upari Vishakha nakashtra
Ayushman yoga
Kimsthugna karana 
Shraddha thithi – prathipat
Sun rise 6.27, Sun set 05.55
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 05, 2021

04-11-2021
sri gurubhyo namaha
shri vishnu preranya vishnu preethyartham
plava naama samvatsara
dakshinayana 
sharad rutu
ashwayuja maasa
krishna paksha
amavasya thiti
guru– bruhaspati vaasara
chitra nakashtra
preethi yoga
chatushpat karana 
shraddha thithi – amavasya
sun rise 6.26, sun set 05.55
rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
sarwam shri krishnaarpanamastu

Nov 03, 2021

Hks_Sakala_Durita_Nivarana_Sandhi_.Mp4
10.9 MB Nov 03, 2021
( 242 Downloads )
Sakala_Durita_Nivarana_Sandhi_.Mp4
11.1 MB Nov 03, 2021
( 420 Downloads )

03-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Krishna paksha
Trayodashi upari Chaturdashi thiti
Budha– Sowmya vaasara
Hastha nakashtra
Vishakamba yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – chaturdashi
Sun rise 6.26, Sun set 05.55
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 02, 2021

02-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti
Mangala – Bhouma vaasara
Uttara Phalguni nakashtra
Vaidruthi yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi
Sun rise 6.25, Sun set 05.56
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 01, 2021

02-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti
Mangala – Bhouma vaasara
Uttara Phalguni nakashtra
Vaidruthi yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi
Sun rise 6.25, Sun set 05.56
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 01, 2021