Recent Messages

Bhagavata_Saptaha_Mantralayam_2019jan05_1.Mp4
27.8 MB Jan 05, 2019
( 475 Downloads )

Panchanga :

06-01-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanta rutu.
Pousha maasa.
Shukla paksha
Pratipat thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Purva ashada nakshtra.
Vyaghata yoga
Kimstugna karana 
Shraddha thithi - pratipat 
Sun rise 6.58, Sun set 06.08
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu

Jan 05, 2019

Bhagavata_Saptaha_Mantralayam_2019jan05.Mp4
24.5 MB Jan 05, 2019
( 520 Downloads )
Bhagavata_Saptaha_Mantralayam_2019jan04_1.Mp4
26.7 MB Jan 04, 2019
( 557 Downloads )
Bhagavata_Saptaha_Mantralayam_2019jan04.Mp4
14.6 MB Jan 04, 2019
( 755 Downloads )

Panchanga :

04-01-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanta rutu.
Marghashirsha maasa.
Krishna paksha
Chatrudashi thiti
Shukru - bhrughu vaasara
Jyeshta nakshtra.
Vruddi yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - chatrudashi 
Sun rise 6.57, Sun set 06.07
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu

Jan 03, 2019

Panchanga :

03-01-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanta rutu.
Marghashirsha maasa.
Krishna paksha
Thrayodashi thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Anuradha nakshtra.
Ganda yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - thrayodashi
Sun rise 6.57, Sun set 06.06
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu

Jan 02, 2019

Panchanga :

02-01-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanta rutu.
Marghashirsha maasa.
Krishna paksha
Dwadashi thiti
Budha - Soumya vaasara
Vishakha nakshtra.
Shoola yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - Ekadashi & Dwadashi 
Sun rise 6.56, Sun set 06.05
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu

Jan 01, 2019

Panchanga :

01-01-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanta rutu.
Marghashirsha maasa.
Krishna paksha
Ekadashi thiti
Mangala - bhomya vaasara
Swathi nakshtra.
Sukarma & Druti yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - No
Sun rise 6.56, Sun set 06.05
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu

Jan 01, 2019

Aakhyana_Coimbattore_Mangala_2018dec31.Mp4
16.9 MB Dec 31, 2018
( 691 Downloads )