Recent Messages

Bhagavata_7_Skandha_26_10_2021_V7lzspocbym_Mp3_.Mp3
14.8 MB Nov 11, 2021
( 214 Downloads )
Bhagavata_7_Skandha_25_10_2021_Smvpxi5qnvq_Mp3_.Mp3
17.5 MB Nov 11, 2021
( 235 Downloads )

11-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Shukla paksha
Sapthami thiti
Guru – bruhaspati vaasara
Shravana nakashtra
Ganda yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 6.29, Sun set 05.53
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 10, 2021

Bhagavata_7_Skandha_24_10_2021_0i3xhxq6zyq_Mp3_.Mp3
20.8 MB Nov 10, 2021
( 243 Downloads )
Bhagavata_7_Skandha_23_10_2021_Z5njxehzkhq_Mp3_.Mp3
15.6 MB Nov 10, 2021
( 170 Downloads )
Bhagavata_7_Skandha_22_10_2021_6nfjohnasec_Mp3_.Mp3
18.8 MB Nov 10, 2021
( 154 Downloads )

10-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Shukla paksha
Shasti thiti
Budha – Sowmya vaasara
Uttarashada nakashtra
Shoola yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – Shasti & Saptami
Sun rise 6.29, Sun set 05.53
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 09, 2021

09-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Shukla paksha
Chaturthi thiti
Mangala – Bhouma vaasara
Poorvashada nakashtra
Druthi yoga
Balava karana 
Shraddha thithi – Panchami
Sun rise 6.28, Sun set 05.53
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 08, 2021

08-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Shukla paksha
Chaturthi thiti
Soma – Indu vaasara
Moola nakashtra
Sukarma yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – chaturthi
Sun rise 6.28, Sun set 05.54
Rahu kala 7:30 to 9:00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 07, 2021

07-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Shukla paksha
Thrithiya thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Jyestha nakashtra
Athiganda yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – Thruthiya
Sun rise 6.27, Sun set 05.54
Rahu kala 4:30 to 6:00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 06, 2021