Recent Messages

Hks_Karmavimochana_Sandhi_2019dec05_2.Mp4
10.7 MB Dec 05, 2019
( 152 Downloads )
Hks_Karmavimochana_Sandhi_2019dec05_1.Mp4
9.8 MB Dec 05, 2019
( 124 Downloads )
Hks_Karmavimochana_Sandhi_2019dec05.Mp4
9.8 MB Dec 05, 2019
( 139 Downloads )

Soochane!

Paatha naale yinda nadeyutte. Ivattu iruvudilla

Dec 05, 2019

Shrimadbhagavatha Sapthaha at Thothadri - Swayamvyaktha Kshethra from 8.2.20 to 14.2.20. Pravachana by Shri Kurnool Shrinivasachar. Interested persons please contact - N.S.Vasudeva/9686565754

Dec 05, 2019

Panchanga :

05-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanth rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Navami thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Purva bhadrapada nakshtra.
Vajra yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - navami
Sun rise 6.42, Sun set 05.53
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 04, 2019

Panchanga :

04-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Ashtami thiti
Budha - soumya vaasara
Shatabhisha nakshtra.
Harshana yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - ashtami
Sun rise 6.42, Sun set 05.53
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 03, 2019

Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019dec01.Mp4
2.9 MB Dec 01, 2019
( 158 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec01.Mp4
6.0 MB Dec 01, 2019
( 78 Downloads )

Panchanga :

02-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Shashti thiti
Soma - indu vaasara
Shravana nakshtra.
Druva yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - shashti
Sun rise 6.40, Sun set 05.52
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 01, 2019