Recent Messages

29-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Dhanista Nakashtra
Sadhya yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi, Trayodashi
Sun rise 6.25 Sun set 06.40
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 28, 2022

28-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti
Soma - Indu vaasara
Shravana Nakashtra
Siddha yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.25 Sun set 06.39
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 28, 2022

27-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Dashami thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Uttarashada Nakashtra
Shiva yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Dashami
Sun rise 6.26 Sun set 06.39
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 26, 2022

26-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Navami thiti
Shani - Stira vaasara
Poorvashada Nakashtra
Parigha yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 6.27 Sun set 06.39
Rahu kala 9.00 to 10.30 
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 25, 2022

25-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti
Shukra - Bhrughu vaasara
Moola Nakashtra
Variyan yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 6.28 Sun set 06.39
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 24, 2022

24-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Saptami  thiti
Guru - Bruhaspati vaasara
Jyeshtha Nakashtra
Siddhi  upari Vyathipata yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Saptami
Sun rise 6.28 Sun set 06.39
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 23, 2022

23-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Shashti  thiti
Budha - Sowmya vaasara
Anuradha Nakashtra
Vajra yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Shashti
Sun rise 6.29 Sun set 06.39
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 22, 2022

22-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Chaturthi upari Panchami thiti
Mangala - bhouma  vaasara
Vishaka Nakashtra
Harshana yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Panchami
Sun rise 6.30 Sun set 06.38
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 21, 2022

21-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti
Soma - Indu  vaasara
Swati Nakashtra
Vyaghtha yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – chaturthi
Sun rise 6.31 Sun set 06.38
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 20, 2022

20-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Dwitiya thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Chitra Nakashtra
Dhruva yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – thruthiya
Sun rise 6.32 Sun set 06.38
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 19, 2022