Recent Messages

07-10-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Dwadashi upari Trayodashi thiti  (Alpa dwadashi)
Shukra - Bhrughu vaasara
Shathabhisha Nakashtra
Ganda yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi
Sun rise 6.18, sunset 6.12
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 06, 2022

07-10-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Dwadashi upari Trayodashi thiti  (Alpa dwadashi)
Shukra - Bhrughu vaasara
Shathabhisha Nakashtra
Ganda yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi
Sun rise 6.18, sunset 6.12
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 06, 2022

07-10-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Dwadashi upari Trayodashi thiti  (Alpa dwadashi)
Shukra - Bhrughu vaasara
Shathabhisha Nakashtra
Ganda yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi
Sun rise 6.18, sunset 6.12
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 06, 2022

06-10-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Ekadashi thiti  
Guru - Bruhaspati vaasara
Dhanista Nakashtra
Druthi upari Shoola yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.18, sunset 6.12
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 05, 2022

04-10-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Navami thiti  
Mangala - Bhouma vaasara
Uttarashada Nakashtra
Atiganda yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Navami & Dashami
Sun rise 6.18, sunset 6.14
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 03, 2022

03-10-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Ashtami thiti  
Soma - Indu vaasara
Poorvashada Nakashtra
Shobana yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 6.17, sunset 6.15
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 03, 2022

01-10-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Shashti thiti  
Shani - Stira vaasara
Jyesta Nakashtra
Ayushman yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Shashti
Sun rise 6.17, sunset 6.16
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 01, 2022

30-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Panchami thiti  
Shukra - Brughu vaasara
Vishaka upari Anuradha Nakashtra
Preethi yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Panchami
Sun rise 6.17, sunset 6.17
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 30, 2022

29-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Chaturthi thiti  
Guru - Bruhaspati vaasara
Swathi Nakashtra
Vishakamba yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi
Sun rise 6.17, sunset 6.18
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 29, 2022

28-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Truthiya thiti  
Budha - Sowmya vaasara
Chitra Nakashtra
Aindra upari Vaidruthi yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Truthiya
Sun rise 6.17, sunset 6.19
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 27, 2022