Recent Messages

Adhyatma_Rasaranjani_Vyasaraja_Mutt_2020mar18.Mp4
7.6 MB Mar 18, 2020
( 147 Downloads )
Adhyatma_Rasaranjani_Vyasaraja_Mutt_2020mar17.Mp4
10.5 MB Mar 17, 2020
( 145 Downloads )

Panchanga :

18-03-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Krishna paksha
Navami thiti
Budha - soumya vaasara
Purva ashada nakshtra.
Variyaan yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - dashami 
Sun rise 6.33, Sun set 06.38
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Mar 17, 2020

Adhyatma_Rasaranjani_Vyasaraja_Mutt_2020mar16.Mp4
11.5 MB Mar 16, 2020
( 161 Downloads )

Panchanga :

17-03-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Krishna paksha
Ashtami thiti
Mangala - bhouma vaasara
Moola nakshtra.
Vyatipaata yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - navami 
Sun rise 6.33, Sun set 06.38
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Mar 16, 2020

Bhaktadigalalli soochane!

Munde September tingalalli baruva Kashi yatreya sandarbhavagi
Yaru yaru kashiya prejavara mathada Sri Jayaprakash avara moolaka mumukshu bhavan alli rooms reserve madikondirttareyo
avarella koodale kelage kotta mumukshu bhavan manager avarannu samparkisa beku.

Haagoo rooms ge aaguva payment online transfer moolaka avarige madi rooms confirm madikolla bekendu koralagide. 

Bereyavarinda rooms gagi vottada baruttiruvudarinda bega duddannu kottu rooms reserve madikobekendu avare tilisiddare.

Mumukshu bhavan 

Manish Pandey ji

7985919109

 

Smt.shyamalamma

Mar 16, 2020

Adhyatma_Rasaranjani_Vyasaraja_Mutt_2020mar15.Mp4
9.2 MB Mar 15, 2020
( 201 Downloads )

Panchanga :

16-03-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Krishna paksha
Saptami thiti
Soma - indu vaasara
Jyeshta nakshtra.
Siddi yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - ashtami 
Sun rise 6.34, Sun set 06.37
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Mar 15, 2020

Panchanga :

15-03-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Krishna paksha
Shashti thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Anuradha nakshtra.
Vajra yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - saptami 
Sun rise 6.35, Sun set 06.37
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Mar 14, 2020

Panchanga :

14-03-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Krishna paksha
Panchami thiti
Shani - stira vaasara
Vishakha nakshtra.
Harshana yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - shashti 
Sun rise 6.36, Sun set 06.37
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Mar 13, 2020