Recent Messages

28-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Navami Thithi 
Mangala - Bhouma vaasara
Rohini Nakashtra
Vishkamba Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Navami 
Sun rise 6.46 sunset 6.33
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 28, 2023

27-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Ashtami Thithi 
Soma - Indu vaasara
Kruthika Nakashtra
Vaidruthi Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 6.47 sunset 6.33
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 26, 2023

26-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Sapthami Thithi 
Bhanu - Aditya vaasara
Bharani Nakashtra
Aindra Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.47 sunset 6.33
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 25, 2023

25-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Shashti Thithi 
Shani - Stira vaasara
Ashwini Nakashtra
Bramha yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 6.48 sunset 6.33
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Source - UM Panchanga

Feb 24, 2023

24-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Panchami Thithi 
Shukra - Bhrughu vaasara
Revathi Nakashtra
Shukla yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Panchami 
Sun rise 6.49 sunset 6.32
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 24, 2023

23-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Truthiya upari Chaturthi Thithi 
Guru - Bruhaspati vaasara
Uttarabhadrapada Nakashtra
Shubha yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi 
Sun rise 6.49 sunset 6.32
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 22, 2023

22-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Dwithiya Thithi 
Budha - Sowmya vaasara
Poorvabhadrapada Nakashtra
Sadhya yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Truthiya 
Sun rise 6.50 sunset 6.32
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 22, 2023

21-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Prathipat Thithi 
Mangala - Bhouma vaasara
Shathabhisha Nakashtra
Shiva upari Sidda yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya 
Sun rise 6.50 sunset 6.31
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 20, 2023

20-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Amavasya Thithi 
Soma - Indu vaasara
Dhanista Nakashtra
Parigha yoga
Naga Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 6.51 sunset 6.31
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 20, 2023

20-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Amavasya Thithi 
Soma - Indu vaasara
Dhanista Nakashtra
Parigha yoga
Naga Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 6.51 sunset 6.31
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 20, 2023