Recent Messages

20-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Shukla paksha
Poornima thiti
Budha –  Sowmya vaasara
Revathi nakashtra
Harshana yoga
Bhadra karana 
Shraddha thithi – Poornima
Sun rise 6.21, Sun set 06.01
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri yagna padmanabha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 19, 2021

Prameya_Bhaga_Suladigalu_14_10_2021_5df3dh5pt4y_Mp3_.Mp3
21.5 MB Oct 19, 2021
( 83 Downloads )
Prameya_Bhaga_Suladigalu_13_10_2021_Lsxclomjlge_Mp3_.Mp3
19.8 MB Oct 19, 2021
( 54 Downloads )
Anutaratamya_Sandhi_17_10_2021_E7txpmulxs0_Mp3_.Mp3
11.4 MB Oct 19, 2021
( 45 Downloads )
Anutaratamya_Sandhi_16_10_2021_Flw_Fhrxzei_Mp3_.Mp3
14.2 MB Oct 19, 2021
( 40 Downloads )
Bhagavata_Nitya_11_Skandha_17_10_2021_22vznuqvzum_Mp3_.Mp3
5.7 MB Oct 19, 2021
( 45 Downloads )
Bhagavata_Nitya_11_Skandha_16_10_2021_Ztynneyf9wu_Mp3_.Mp3
8.6 MB Oct 19, 2021
( 33 Downloads )
Bharata_Nitya_Adiparva_17_10_2021_Eadhy4avfnq_Mp3_.Mp3
13.9 MB Oct 19, 2021
( 43 Downloads )
Bharata_Nitya_Adiparva_16_10_2021_8ndkcmp2yra_Mp3_.Mp3
9.8 MB Oct 19, 2021
( 41 Downloads )
Sreenivasa_Kalyana_15_10_2021_Lb5kkql4b_8_Mp3_.Mp3
29.7 MB Oct 19, 2021
( 33 Downloads )