Recent Messages

02-07-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Shani - Stira vaasara
Ashlesha Nakashtra
Harshana yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi
Sun rise 5.58, sunset 7.04
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 01, 2022

01-07-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Dwitiya thiti
Shukra - Bharghava vaasara
Pushya Nakashtra
Vyaghata yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Thruthiya 
Sun rise 5.57, sunset 7.04
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 01, 2022

01-07-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Dwitiya thiti
Shukra - Bharghava vaasara
Pushya Nakashtra
Vyaghata yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Thruthiya 
Sun rise 5.57, sunset 7.04
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 30, 2022

30-06-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Prathipat thiti
Guru - Bruhaspati vaasara
Punarvasu Nakashtra
Dhruva yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Dwitiya 
Sun rise 5.57, sunset 7.04
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Source: UM Panchanga

Jun 29, 2022

29-06-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Jyeshtha maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti
Budha - Sowmya vaasara
Aaridra Nakashtra
Vruddi yoga
Nagavan Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 5.57, sunset 7.04
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 28, 2022

29-06-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Jyeshtha maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti
Budha - Sowmya vaasara
Aaridra Nakashtra
Vruddi yoga
Nagavan Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 5.57, sunset 7.04
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 28, 2022

28-06-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Jyeshtha maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Mrughashira Nakashtra
Ganda yoga
Chatushpat Karana 
Shraddha thithi – Amavasya 
Sun rise 5.57, sunset 7.04
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 27, 2022

28-06-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Jyeshtha maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Mrughashira Nakashtra
Ganda yoga
Chatushpat Karana 
Shraddha thithi – Amavasya 
Sun rise 5.57, sunset 7.04
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 27, 2022

27-06-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Jyeshtha maasa
Krishna paksha
Chaturdashi thiti
Soma - Indu vaasara
Rohini Nakashtra
Shoola yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 5.56, sunset 7.04
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 26, 2022

26-06-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Jyeshtha maasa
Krishna paksha
Trayodasi thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Kruthika Nakashtra
Dhruthi yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Trayodasi 
Sun rise 5.56, sunset 7.04
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 25, 2022