Recent Messages

Bhagavata_Tot_Dri_2020feb16_1.Mp4
15.0 MB Feb 16, 2020
( 77 Downloads )

Panchanga :

17-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Navami thiti
Soma - indu vaasara
Anuradha nakshtra.
Vyaghatha yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - navami 
Sun rise 6.53, Sun set 06.30
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 16, 2020

Bhagavata_Tot_Dri_2020feb16.Mp4
19.1 MB Feb 16, 2020
( 89 Downloads )
Bhagavata_Tot_Dri_2020feb15_3.Mp4
15.6 MB Feb 15, 2020
( 101 Downloads )

Panchanga :

16-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Ashtami thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Vishakha nakshtra.
Druva yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - ashtami 
Sun rise 6.53, Sun set 06.29
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 15, 2020

Bhagavata_Tot_Dri_2020feb15_2.Mp4
14.9 MB Feb 15, 2020
( 88 Downloads )
Bhagavata_Tot_Dri_2020feb15_1.Mp4
8.0 MB Feb 15, 2020
( 85 Downloads )
Bhagavata_Tot_Dri_2020feb15.Mp4
14.1 MB Feb 15, 2020
( 90 Downloads )

Panchanga :

15-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Saptami thiti
Shani - stira vaasara
Swathi nakshtra.
Vruddi yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - saptami 
Sun rise 6.54, Sun set 06.29
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 14, 2020

Bhagavata_Tot_Dri_2020feb14_2.Mp4
6.4 MB Feb 14, 2020
( 79 Downloads )