Recent Messages

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021apr05.Mp4
8.3 MB Apr 05, 2021
( 36 Downloads )

05-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Ashtami upari Navami thiti 
Soma - indu vaasara
Uttara ashada nakashtra
Shiva yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – navami
Sun rise 6.19, Sun set 06.41
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 04, 2021

Soochane!
Karanantara dinda ivattu patha illa.nale irutte.sahakarisa bekagi koruttene

Apr 04, 2021

04-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Saptami thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Moola upari Purvashada nakashtra
Parigha yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – ashtami
Sun rise 6.20, Sun set 06.41
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 03, 2021

03-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Shashti thiti 
Shani - stira vaasara
Jyeshta nakashtra
Variyaan yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – saptami
Sun rise 6.20, Sun set 06.40
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 02, 2021

02-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Panchami thiti 
Shukru - bhrughu vaasara
Anuradha nakashtra
Siddi upari Vyatipata yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – shashti
Sun rise 6.21, Sun set 06.40
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 01, 2021

02-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Panchami thiti 
Shukru - bhrughu vaasara
Anuradha nakashtra
Siddi upari Vyatipata yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – shashti
Sun rise 6.21, Sun set 06.40
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 01, 2021

Anu_Vrundavana_Akhyana_Bangalore_2021mar31.3gp
14.3 MB Mar 31, 2021
( 168 Downloads )

31-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti 
Budha - soumya vaasara
Swathi nakashtra
Harshana yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – thruthiya
Sun rise 6.23, Sun set 06.40
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 31, 2021

Anu_Vrundavana_Akhyana_Bangalore_2021mar31.Mp4
12.6 MB Mar 31, 2021
( 130 Downloads )