Recent Messages

Vaikuntha_Varnane_2020jan08.Mp4
7.6 MB Jan 08, 2020
( 105 Downloads )

Panchanga :

08-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Pushya maasa.
Shukla paksha
Thrayodashi thiti
Budha - Sowmya vaasara
Rohini nakshtra.
Shukla yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - thrayodashi
Sun rise 6.58, Sun set 06.09
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 07, 2020

Hks_Karmavimochana_Sandhi_2020jan07.Mp4
15.7 MB Jan 07, 2020
( 63 Downloads )

Soochane! 
Ivattu Sri pejavara sreegala smarane sabhe prayukta paatha iralilla.
Naale pradosha prayukta paatha iruvudilla.
Naladdu patha irutte

Jan 07, 2020

Hks_Karmavimochana_Sandhi_2020jan06.Mp4
11.9 MB Jan 06, 2020
( 78 Downloads )

Panchanga :

07-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanth rutu.
Pushya maasa.
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Krukita nakshtra.
Shubha yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - ekadashi & dwadashi
Sun rise 6.58, Sun set 06.08
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 06, 2020

Bhagavata_7_Skandha_Chintane_2020jan06.Mp4
16.0 MB Jan 06, 2020
( 70 Downloads )

Panchanga :

06-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Pushya maasa.
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Soma - Indu vaasara
Bharani nakshtra.
Saadya yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 6.58, Sun set 06.08
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 05, 2020

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jan05.Mp4
8.3 MB Jan 05, 2020
( 36 Downloads )
Hks_Karmavimochana_Sandhi_2020jan05.Mp4
11.3 MB Jan 05, 2020
( 59 Downloads )