Recent Messages

Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jul01.Mp4
10.9 MB Jul 01, 2020
( 33 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jul01.Mp4
5.6 MB Jul 01, 2020
( 21 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jul01.Mp4
2.3 MB Jul 01, 2020
( 20 Downloads )
Virata_Parva_2020jul01.Mp4
8.9 MB Jul 01, 2020
( 35 Downloads )
Ekadasha_Skandha_2020jul01.Mp4
6.4 MB Jul 01, 2020
( 35 Downloads )

02-07-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Anuradha nakshtra
Saadya upari Shubha yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - ekadashi, dwadashi & thrayodashi
Sun rise 5.58, Sun set 07.05
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jul 01, 2020

01-07-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Budha – soumya vaasara
Vishakha nakshtra
Sidda yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 5.58, Sun set 07.04
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jun 30, 2020

Ekadasha_Skandha_2020jun30.Mp4
8.3 MB Jun 30, 2020
( 42 Downloads )
Virata_Parva_2020jun30.Mp4
6.4 MB Jun 30, 2020
( 31 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jun30.Mp4
2.3 MB Jun 30, 2020
( 27 Downloads )