Recent Messages

Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019dec01.Mp4
2.9 MB Dec 01, 2019
( 99 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec01.Mp4
6.0 MB Dec 01, 2019
( 42 Downloads )

Panchanga :

02-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Shashti thiti
Soma - indu vaasara
Shravana nakshtra.
Druva yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - shashti
Sun rise 6.40, Sun set 05.52
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 01, 2019

Panchanga :

01-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Panchami thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Uttara ashada nakshtra.
Vruddi yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - panchami
Sun rise 6.40, Sun set 05.52
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 30, 2019

Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019nov30.Mp4
3.3 MB Nov 30, 2019
( 106 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019nov30.Mp4
7.3 MB Nov 30, 2019
( 37 Downloads )
Geete_Sankshepa_Chintane_4_2019nov30.Mp4
9.2 MB Nov 30, 2019
( 104 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha_2019nov30.Mp4
9.7 MB Nov 30, 2019
( 36 Downloads )
Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019nov29.Mp4
2.2 MB Nov 30, 2019
( 105 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019nov29.Mp4
6.8 MB Nov 30, 2019
( 35 Downloads )