Recent Messages

27-10-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Ashweeja maasa
Shukla paksha
Chaturdashi  thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Uttarabhadrapada Nakashtra
Harshana Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 6.23 sunset 5.59
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shriyagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 26, 2023

25-10-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Ashweeja maasa
Shukla paksha
Ekadashi thithi
Budha - Sowmya vaasara
Shathabhisha Nakashtra
Vruddhi Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.22 sunset 6.00
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shriyagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 24, 2023

24-10-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Ashweeja maasa
Shukla paksha
Dashami thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Dhanista Nakashtra
Ganda Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.22 sunset 6.00
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shriyagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 23, 2023

23-10-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Ashweeja maasa
Shukla paksha
Navami thithi
Soma - Indu vaasara
Shravana Nakashtra
Shoola Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Navami & Dashami 
Sun rise 6.22 sunset 6.00
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shriyagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 22, 2023

22-10-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Ashweeja maasa
Shukla paksha
Ashtami thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Uttarashada Nakashtra
Druthi Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Ashatmi
Sun rise 6.21 sunset 6.01
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shriyagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 21, 2023

21-10-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Ashweeja maasa
Shukla paksha
Sapthami thithi
Shani - Stira vaasara
Poorvashada Nakashtra
Sukarma Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Sapthami
Sun rise 6.21 sunset 6.01
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shriyagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 20, 2023

20-10-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Ashweeja maasa
Shukla paksha
Shashti thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Moola Nakashtra
Atiganda Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Shashti
Sun rise 6.21 sunset 6.03
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shriyagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 19, 2023

19-10-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Ashweeja maasa
Shukla paksha
Panchami thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Jyesta Nakashtra
Sowbhagya upari Shobhana Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Panchami
Sun rise 6.21 sunset 6.03
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shriyagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 18, 2023

17-10-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Ashweeja maasa
Shukla paksha
Truthiya thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Vishaka Nakashtra
Preethi Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Truthiya
Sun rise 6.20 sunset 6.04
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shriyagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 16, 2023

16-10-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Ashweeja maasa
Shukla paksha
Dwitiya thithi
Soma - Indu vaasara
Swathi Nakashtra
Vishkamba Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Dwitiya 
Sun rise 6.20 sunset 6.04
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shriyagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 16, 2023