Recent Messages

19-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Dwadashi thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Purvashada nakashtra
Preeti yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – ekadashi & dwadashi
Sun rise 6.11, Sun set 06.50
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 19, 2021

18-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Ekadashi thiti 
Budha - soumya vaasara
Moola nakashtra
Vishkhambha yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – none 
Sun rise 6.11, Sun set 06.50
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 17, 2021

17-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Dashami thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Jyeshta nakashtra
Vaidruti yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – dashami 
Sun rise 6.11, Sun set 06.51
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 16, 2021

16-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Ashtami upari Navami thiti 
Soma - indu vaasara
Anuradha nakashtra
Brahma upari Aindra yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – navami 
Sun rise 6.11, Sun set 06.52
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 15, 2021

15-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Saptami thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Swathi upari Vishakha nakashtra
Shukla yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – ashtami 
Sun rise 6.11, Sun set 06.52
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 14, 2021

14-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Shashti thiti 
Shani - stira vaasara
Chitra nakashtra
Shubha yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – saptami 
Sun rise 6.09, Sun set 06.53
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 13, 2021

12-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Chatruthi thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Uttara phalguni nakashtra
Sidda yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – chatruthi & panchami 
Sun rise 6.09, Sun set 06.54
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 11, 2021

11-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti 
Budha - soumya vaasara
Purva phalguni nakashtra
Shiva yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – thruthiya
Sun rise 6.09, Sun set 06.55
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 10, 2021

10-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Dwithiya thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Magha nakashtra
Parigha yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – dwithiya
Sun rise 6.09, Sun set 06.55
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 09, 2021

09-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Pratipat thiti 
Soma - indu vaasara
Ashlesha nakashtra
 Variyaan yoga
Kimstughna karana 
Shraddha thithi – pratipat 
Sun rise 6.08, Sun set 06.56
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 09, 2021