Recent Messages

04-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Dashami thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Ashwini nakashtra
Sukarma yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – dashami
Sun rise 5.58, Sun set 07.04
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 03, 2021

Kapila_Geete_Online_Blore_2021jul03.Mp4
7.2 MB Jul 03, 2021
( 84 Downloads )

03-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Navami thiti 
Shani - stira vaasara
Revathi nakashtra
Atiganda yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – navami
Sun rise 5.58, Sun set 07.04
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 02, 2021

Soochane!
Patha hagu pravachana nale yinda irttte

Jul 02, 2021

02-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Uttara bharapada nakashtra
Shobhana yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – ashtami
Sun rise 5.58, Sun set 07.04
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 01, 2021

30-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Shashti thiti 
Budha - soumya vaasara
Purva bharapada nakashtra
Ayushmaan yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – shashti
Sun rise 5.57, Sun set 07.04
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 29, 2021

29-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Panchami thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Shatabhisha nakashtra
Preeti yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – panchami
Sun rise 5.57, Sun set 07.04
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 28, 2021

27-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Shravana nakashtra
Vaidruti yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – thruthiya 
Sun rise 5.56, Sun set 07.04
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 26, 2021

26-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Dwithiya thiti 
Shani - stira vaasara
Purva shada upari uttara shada nakashtra
Aindra yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – dwithiya 
Sun rise 5.56, Sun set 07.04
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 25, 2021

25-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Pratipat thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Moola nakashtra
Brahma yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – Pratipat
Sun rise 5.56, Sun set 07.04
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri  Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 24, 2021