Recent Messages

20-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Ashtami thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Pushya nakashtra
Druti yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – ashtami
Sun rise 6.08, Sun set 06.44
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 19, 2021

19-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Saptami thiti 
Soma - indu vaasara
Punarvasu nakashtra
Sukarma yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – saptami
Sun rise 6.09, Sun set 06.43
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 18, 2021

18-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Shashti thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Aridhra nakashtra
Atiganda yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – shashti
Sun rise 6.09, Sun set 06.43
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 17, 2021

Soochane!
Mane munde civil work nindagi tumba sound bartide.disturbance tumba iruvudarinda ivattu patha pravachana iruvudilla

Apr 17, 2021

17-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Panchami thiti 
Shani - stira vaasara
Mrughashira nakashtra
Shobhana yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – panchami
Sun rise 6.09, Sun set 06.43
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 16, 2021

16-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Chatruthi thiti 
Shukru - bhrughu vaasara
Rohini nakashtra
Soubhagya yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.11, Sun set 06.43
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 15, 2021

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021apr15.Mp4
9.5 MB Apr 15, 2021
( 85 Downloads )

15-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Krukita nakashtra
Ayushmaan yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – chatruthi
Sun rise 6.12, Sun set 06.43
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 14, 2021

Akhyana_Blore_2021apr14.Mp4
9.7 MB Apr 14, 2021
( 108 Downloads )

kurnool Sreenivasa Acharya:
Soochane!

Ivattu patha iruvudila.nale irutte

Apr 14, 2021