Recent Messages

Geete_Chippagiri_2019nov20_2.Mp4
13.9 MB Nov 20, 2019
( 114 Downloads )

Panchanga :

21-11-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Karthika maasa.
Krishna paksha
Navami thiti
Guru - Bhruhaspati vaasara
Purva phalguni nakshtra.
Vaidruti yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - dashami 
Sun rise 6.34, Sun set 05.51
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 20, 2019

Geete_Chippagiri_2019nov20_1.Mp4
10.5 MB Nov 20, 2019
( 114 Downloads )
Geete_Chippagiri_2019nov20.Mp4
15.5 MB Nov 20, 2019
( 115 Downloads )

Panchanga :

20-11-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Karthika maasa.
Krishna paksha
Ashtami thiti
Budha - Soumya vaasara
Magha nakshtra.
Aindra yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - navami 
Sun rise 6.33, Sun set 05.51
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 20, 2019

Geete_Chippagiri_2019nov19_3.Mp4
9.8 MB Nov 19, 2019
( 108 Downloads )
Geete_Chippagiri_2019nov19_2.Mp4
15.4 MB Nov 19, 2019
( 91 Downloads )
Geete_Chippagiri_2019nov19_1.Mp4
1.8 MB Nov 19, 2019
( 92 Downloads )
Geete_Chippagiri_2019nov19.Mp4
14.6 MB Nov 19, 2019
( 88 Downloads )
Geete_Chippagiri_2019nov18_3.Mp4
16.2 MB Nov 18, 2019
( 106 Downloads )