Recent Messages

Madhva_Tatva_Chintane_2021mar26.Mp4
13.6 MB Mar 26, 2021
( 149 Downloads )

26-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Thrayodashi thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Magha nakashtra
Shoola yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi –  ekadashi, dwadashi & thrayodashi
Sun rise 6.27, Sun set 06.39
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 25, 2021

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021mar25_1.Mp4
10.0 MB Mar 25, 2021
( 63 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021mar25.Mp4
7.6 MB Mar 25, 2021
( 57 Downloads )

25-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Dwadashi thiti (upavasa)
Guru - bhruhaspati vaasara
Ashlesha nakashtra
Sukarma yoga
Druti upari bava karana 
Shraddha thithi –  none
Sun rise 6.27, Sun set 06.39
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 24, 2021

Geeta_Vivruti_Tblock_2021mar23.Mp4
13.5 MB Mar 23, 2021
( 124 Downloads )
Chintane_Hks_2021mar23.Mp4
10.9 MB Mar 23, 2021
( 140 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021mar23_2.Mp4
9.5 MB Mar 23, 2021
( 58 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021mar23_1.Mp4
8.2 MB Mar 23, 2021
( 49 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021mar23.Mp4
9.1 MB Mar 23, 2021
( 47 Downloads )