Recent Messages

Panchanga :

26-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Amavasya thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Moola nakshtra.
Vruddi yoga
Naagavaan karana 
Shraddha thithi - pratipat
Sun rise 6.54, Sun set 06.01
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 25, 2019

Rukmineesha_Vijaya_2019dec25_1.Mp4
9.1 MB Dec 25, 2019
( 160 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2019dec25.Mp4
26.0 MB Dec 25, 2019
( 208 Downloads )

Panchanga :

25-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Chatrudashi thiti
Budha - Sowmya vaasara
Jyeshta nakshtra.
Ganda yoga
Shakuni karana 
Shraddha thithi - amavasya
Sun rise 6.53, Sun set 06.01
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 24, 2019

Rukmineesha_Vijaya_2019dec24_2.Mp4
1.6 MB Dec 24, 2019
( 167 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2019dec24_1.Mp4
13.9 MB Dec 24, 2019
( 193 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2019dec24.Mp4
28.4 MB Dec 24, 2019
( 334 Downloads )

Panchanga :

24-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanth rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Thrayodashi thiti
Mangala - bhouma vaasara
Anuradha nakshtra.
Shoola yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - chatrudashi
Sun rise 6.53, Sun set 06.00
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 23, 2019

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec22.Mp4
7.5 MB Dec 22, 2019
( 53 Downloads )
Bhagavata_11_Skandha_2019dec22.Mp4
16.4 MB Dec 22, 2019
( 122 Downloads )