Recent Messages

09-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Chaturthi Thithi 
Guru - Bruhaspati vaasara
Uttaraphalguni Nakashtra
Sukarma yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi 
Sun rise 6.56 sunset 6.27
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 08, 2023

08-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Truthiya Thithi 
Budha - Sowmya vaasara
Poorvaphalguni Nakashtra
Atiganda yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Truthiya 
Sun rise 6.56 sunset 6.26
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 07, 2023

08-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Truthiya Thithi 
Budha - Sowmya vaasara
Poorvaphalguni Nakashtra
Atiganda yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Truthiya 
Sun rise 6.56 sunset 6.26
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 07, 2023

08-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Truthiya Thithi 
Budha - Sowmya vaasara
Poorvaphalguni Nakashtra
Atiganda yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Truthiya 
Sun rise 6.56 sunset 6.26
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 07, 2023

07-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Dwithiya Thithi 
Mangala - Bhouma vaasara
Magha Nakashtra
Shobhana yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya 
Sun rise 6.57 sunset 6.26
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 06, 2023

06-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Prathipat Thithi 
Soma - Indu vaasara
Ashlesha Nakashtra
Sowbhagya yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 6.57 sunset 6.25
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 05, 2023

05-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Pournima Thithi 
Bhanu - Aditya vaasara
Pushya Nakashtra
Ayushman yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Pournima 
Sun rise 6.57 sunset 6.25
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 04, 2023

Bhaktadigalige vignapane!

Kelage kottiruva flights alli Acharyarige  kashi program gagi tickets book madalagide.

Bekadavaru ee flights ge tickets book madisikondu barabahudagide.

5/4/23
Bangalore to varanasi
Indigo 6E968 dep: 4.50 pm
Arr: 7.15 pm

15/4/23
Varanasi to Bangalore
Indigo 6E499 dep:7.45 pm
Arr: 10.20 pm


Shyamalamma hagu sodariyaru
Dr.Madhusudan Delhi

Feb 03, 2023

04-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Chaturdashi Thithi 
Shani - Stira vaasara
Punarvasu Nakashtra
Preeti yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 6.58 sunset 6.24
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 03, 2023

03-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Trayodashi Thithi 
Shukra - Bhrughu vaasara
Punarvasu Nakashtra
Vishkamba yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Trayodashi 
Sun rise 6.58 sunset 6.24
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 02, 2023