Recent Messages

Guru_Charite_2020aug29.Mp4
13.3 MB Aug 29, 2020
( 125 Downloads )
Phalastuti_Sandhi_Manohara_Vittalaraddu_2020aug29.Mp4
7.3 MB Aug 29, 2020
( 67 Downloads )

30-08-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Bhanu – aditya vaasara
Uttara ashada nakshtra
Soubhagya yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - ekadashi, dwadashi & thrayodashi
Sun rise 6.13, Sun set 06.42
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka  - Shri Vruddhi hrushikesha 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Aug 29, 2020

29-08-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Shani – stira vaasara
Purva ashada nakshtra
Ayushmaan yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 6.13, Sun set 06.42
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vruddhi hrushikesha 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Aug 28, 2020

Bhagavata_Prostapadi_Blore_2020aug28.Mp4
15.2 MB Aug 28, 2020
( 69 Downloads )
Guru_Charite_2020aug28.Mp4
10.4 MB Aug 28, 2020
( 88 Downloads )
Phalastuti_Sandhi_Manohara_Vittalaraddu_2020aug28.Mp4
8.6 MB Aug 28, 2020
( 54 Downloads )

28-08-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Dashami thiti
Shukra – bhrughu vaasara
Moola nakshtra
Preeti yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 6.13, Sun set 06.43
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Vruddhi hrushikesha 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Aug 27, 2020

Guru_Charite_2020aug27.Mp4
8.7 MB Aug 27, 2020
( 77 Downloads )
Bhagavata_Prostapadi_Blore_2020aug27.Mp4
15.3 MB Aug 27, 2020
( 74 Downloads )