Recent Messages

15-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Shashti thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Uttara phalguni nakashtra
Variyaan yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – shashti 
Sun rise 6.01, Sun set 07.04
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 14, 2021

14-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Chatruthi upari Panchami thiti 
Budha - sowmya vaasara
Purva phalguni nakashtra
Vyatipaat yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – panchami 
Sun rise 6.01, Sun set 07.04
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 13, 2021

13-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Magha nakashtra
Siddi yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – chatruthi 
Sun rise 6.00, Sun set 07.04
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 13, 2021

12-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Dwithiya thiti 
Soma - indu vaasara
Ashlesha nakashtra
Vajra yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – thruthiya
Sun rise 6.00, Sun set 07.04
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 11, 2021

11-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Pratipat thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Pushya nakashtra
Harshana yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – dwithiya 
Sun rise 6.00, Sun set 07.04
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 10, 2021

Soochane!
15/7/2021 varegu patha hagu pravachana galu iruvudilla.16 yinda irutte.

Kurnool sreenivasa acharya

Jul 10, 2021

10-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Pratipat thiti 
Shani - stira vaasara
Punarvasu nakashtra
Vyaghata yoga
Kimstughana karana 
Shraddha thithi – pratipat
Sun rise 6.00, Sun set 07.04
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 09, 2021

09-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Aadhra nakashtra
Druva yoga
Chatushtapaat karana 
Shraddha thithi – amavasya 
Sun rise 6.00, Sun set 07.04
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 09, 2021

08-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Chatrudashi thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Mrughashira nakashtra
Vruddi yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – chatrudashi
Sun rise 6.00, Sun set 07.04
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 07, 2021

08-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Chatrudashi thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Mrughashira nakashtra
Vruddi yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – chatrudashi
Sun rise 6.00, Sun set 07.04
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 07, 2021