Recent Messages

27-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwija maasa
Shukla paksha
Dwithya thiti  
Mangala - Bhouma vaasara
Hasta Nakashtra
Bramha yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya
Sun rise 6.17, sunset 6.19
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 26, 2022

26-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwina maasa
Shukla paksha
Prathipat thiti  
Soma - Indu vaasara
Uttaraphalguni Nakashtra
Shukla yoga
Kimstugna Karana 
Shraddha thithi – Prathipat
Sun rise 6.17, sunset 6.20
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 25, 2022

24-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Chaturdashi thiti  
Shani - Stira vaasara
Poorvaphalguni Nakashtra
Sadhya yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi
Sun rise 6.16, sunset 6.22
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 24, 2022

23-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Trayodashi thiti  
Shukra - Brughu vaasara
Magha Nakashtra
Siddha yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Trayodashi
Sun rise 6.16, sunset 6.23
Rahu kala - 10.30 to 12.00 
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 22, 2022

22-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti  
Guru - Bruhaspati vaasara
Ashlesha Nakashtra
Shiva yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi & Dwadashi
Sun rise 6.16, sunset 6.24
Rahu kala - 1.30 to 3.00 
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 21, 2022

21-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti  
Budha - Sowmya vaasara
Pushya Nakashtra
Parigha yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.16, sunset 6.24
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 20, 2022

18-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti  
Bhanu - Aditya vaasara
Mrughashira Nakashtra
Siddi yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 6.16, sunset 6.27
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 17, 2022

17-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Sapthami thiti  
Shani - Stira vaasara
Rohini Nakashtra
Vajra yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – None (Paksha Shraddha can be done)
Sun rise 6.15, sunset 6.28
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 16, 2022

16-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Shashti thiti  
Shukra- Bhrugu vaasara
Kruthika Nakashtra
Harshana yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.15, sunset 6.28
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Yagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 15, 2022

ಸೂಚನೆ:
ಪುರಿ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಿಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 23, 25  ಮತ್ತು 27 ರ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ (ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ).
ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ:
ಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಗೌಡಿಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ತಂಗುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. 
1. ತಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ
2. ತಂಗುವ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳು
ಈ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು  ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವುದು.
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9731864349

Sep 15, 2022