Recent Messages

30-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Chatruthi thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Jyeshta nakashtra
Parigha yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – chatruthi 
Sun rise 6.01, Sun set 06.46
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 29, 2021

29-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Anuradha nakashtra
Variyaan yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – thruthiya
Sun rise 6.03, Sun set 06.46
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 28, 2021

28-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Pratipat upari Dwithiya thiti 
Bhudha - soumya vaasara
Vishakha nakashtra
Vyatipaata yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – dwithiya 
Sun rise 6.04, Sun set 06.46
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 27, 2021

27-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Poornima thiti 
Mangala - Bhooma vaasara
Swathi nakashtra
Siddi yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – pratipat 
Sun rise 6.04, Sun set 06.46
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 26, 2021

26-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Chatrudashi thiti 
Soma - indu vaasara
Chitra nakashtra
Vajra yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – poornima 
Sun rise 6.04, Sun set 06.45
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 25, 2021

25-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Thrayodashi thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Hastha nakashtra
Vyaghata upari Harshana yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – thrayodashi & chatrudashi 
Sun rise 6.04, Sun set 06.45
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 24, 2021

24-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Dwadashi thiti 
Shani- stira vaasara
Uttara phalguni nakashtra
Druva yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – ekadashi & dwadashi
Sun rise 6.05, Sun set 06.45
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 23, 2021

22-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Dashami thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Magha nakashtra
Ganda yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – dashami 
Sun rise 6.07, Sun set 06.44
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 21, 2021

22-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Dashami thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Magha nakashtra
Ganda yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – dashami 
Sun rise 6.07, Sun set 06.44
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 21, 2021

21-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Navami thiti 
Budha - soumya vaasara
Ashlesha nakashtra
Shoola yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – navami
Sun rise 6.08, Sun set 06.44
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 20, 2021