Recent Messages

20-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Amavasya Thithi 
Soma - Indu vaasara
Dhanista Nakashtra
Parigha yoga
Naga Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 6.51 sunset 6.31
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 19, 2023

Test

Feb 19, 2023

17-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Dwadashi Thithi 
Shukra - Bhrughu vaasara
Poorvashadha Nakashtra
Siddhi yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi and Dwadashi 
Sun rise 6.52 sunset 6.30
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 16, 2023

16-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Ekadashi Thithi 
Guru - Bruhaspati vaasara
Moola Nakashtra
Vajra yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.53 sunset 6.30
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 15, 2023

14-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Navami Thithi 
Mangala - Bhouma vaasara
Anuradha Nakashtra
Dhruva upari Vyaghatha yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Navami 
Sun rise 6.54 sunset 6.29
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 14, 2023

13-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Ashtami Thithi 
Soma - Indu vaasara
Vishaka Nakashtra
Vruddhi yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 6.54 sunset 6.28
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 12, 2023

13-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Ashtami Thithi 
Soma - Indu vaasara
Vishaka Nakashtra
Vruddhi yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 6.54 sunset 6.28
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 12, 2023

13-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Ashtami Thithi 
Soma - Indu vaasara
Vishaka Nakashtra
Vruddhi yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 6.54 sunset 6.28
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 12, 2023

12-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Sapthami Thithi 
Bhanu - Aditya vaasara
Swathi Nakashtra
Ganda yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.55 sunset 6.28
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 11, 2023

10-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Panchami Thithi 
Shukra - Bhrughu vaasara
Hastha Nakashtra
Druthi yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Panchami 
Sun rise 6.56 sunset 6.27
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 09, 2023