Recent Messages

Panchanga :

24-11-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Karthika maasa.
Krishna paksha
Thrayodashi thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Chitra nakshtra.
Soubhagya yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - ekadashi, dwadashi & thrayodashi 
Sun rise 6.36, Sun set 05.51
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 23, 2019

Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019nov23.Mp4
3.8 MB Nov 23, 2019
( 130 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019nov23.Mp4
5.8 MB Nov 23, 2019
( 37 Downloads )
Chaturdashi_At_Hosakere_Halli_2_2019nov23.Mp4
10.6 MB Nov 23, 2019
( 156 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha_2019nov23.Mp4
10.3 MB Nov 23, 2019
( 83 Downloads )
Bhagavata_Chintane_2019nov23.Mp4
13.1 MB Nov 23, 2019
( 58 Downloads )
Chaturdashi_At_Hosakere_Halli_2019nov22.Mp4
10.2 MB Nov 22, 2019
( 236 Downloads )
Geete_Chippagiri__2019nov21.Mp4
1.8 MB Nov 21, 2019
( 125 Downloads )
Geete_Chippagiri_2019nov21.Mp4
16.4 MB Nov 21, 2019
( 121 Downloads )
Geete_Chippagiri_2019nov20_3.Mp4
9.7 MB Nov 20, 2019
( 110 Downloads )