Recent Messages

Panchanga :

13-03-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Krishna paksha
Chatruthi thiti
Shukra - bhrughu vaasara
Swathi nakshtra.
Vyaghata yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - chatruthi & panchami 
Sun rise 6.36, Sun set 06.37
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Mar 12, 2020

Panchanga :

12-03-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Krishna paksha
Thruthiya thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Chitra nakshtra.
Vruddi & Druva yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - thruthiya 
Sun rise 6.37, Sun set 06.37
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Mar 11, 2020

Panchanga :

11-03-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Krishna paksha
Dwithiya thiti
Budha - soumya vaasara
Hastha nakshtra.
Ganda yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - dwithiya 
Sun rise 6.38, Sun set 06.36
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Mar 10, 2020

Bhagavata_7_Skandha_Karigiri_2020mar10.Mp4
18.4 MB Mar 10, 2020
( 120 Downloads )

Panchanga :

10-03-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Krishna paksha
Pratipat thiti
Mangala - bhouma vaasara
Uttara phalguni nakshtra.
Shoola yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - Pratipat 
Sun rise 6.39, Sun set 06.36
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Mar 10, 2020

Sri_Dheerendra_Teerthara_Aaradhane_Prayukta_Chintane_2020mar09.Mp4
10.1 MB Mar 10, 2020
( 143 Downloads )
Sri_Vyasarajara_Chintane_2020mar09.Mp4
17.7 MB Mar 10, 2020
( 178 Downloads )

Panchanga :

08-03-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Shukla paksha
Chatrudashi thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Magha nakshtra.
Sukarma yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - chatrudashi
Sun rise 6.40, Sun set 06.36
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Mar 07, 2020

Panchanga :

07-03-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Shukla paksha
Thrayodashi thiti
Shani - stira vaasara
Ashlesha nakshtra.
Atiganda yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - ekadashi, dwadashi & thrayodashi
Sun rise 6.41, Sun set 06.35
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Mar 06, 2020

Panchanga :

05-03-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Shukla paksha
Dashami thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Aardhra & Punarvasu nakshtra.
Soubhagya yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 6.42, Sun set 06.35
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Mar 04, 2020