Recent Messages

02-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti 
Budha - soumya vaasara
Shatabhisha nakashtra
Vaidruti yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – ashtami 
Sun rise 5.53, Sun set 06.57
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 01, 2021

01-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Krishna paksha
Saptami thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Dhanishta nakashtra
Aindra yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – saptami 
Sun rise 5.53, Sun set 06.57
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 31, 2021

01-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Krishna paksha
Saptami thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Dhanishta nakashtra
Aindra yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – saptami 
Sun rise 5.53, Sun set 06.57
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 31, 2021

31-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Krishna paksha
Panchami upari Shashti thiti 
Soma - indu vaasara
Shravana nakashtra
Brahma yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – shashti
Sun rise 5.53, Sun set 06.57
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 30, 2021

30-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Krishna paksha
Chatruthi thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Uttara ashada nakashtra
Shukla yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – panchami 
Sun rise 5.53, Sun set 06.56
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 29, 2021

29-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti 
Shani - stira vaasara
Purva ashada nakashtra
Shubha yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – chatruthi 
Sun rise 5.53, Sun set 06.56
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 28, 2021

28-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Krishna paksha
Dwithiya thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Moola nakashtra
Saadya yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – Thruthiya
Sun rise 5.53, Sun set 06.56
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 27, 2021

26-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Poornima thiti 
Budha - soumya vaasara
Anuradha nakashtra
Shiva yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – Poornima
Sun rise 5.53, Sun set 06.55
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 25, 2021

25-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Chatrudashi thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Vishakha nakashtra
Variyaan yoga
Parigha upari Garaja karana 
Shraddha thithi – chatrudashi
Sun rise 5.54, Sun set 06.55
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 24, 2021

24-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Thrayodashi thiti 
Soma - indu vaasara
Chitra upari Swathi nakashtra
Vyatipaata yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – ekadashi, dwadashi upari thrayodashi 
Sun rise 5.54, Sun set 06.54
Rahu kala 07.30 - 09.00
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 23, 2021