Recent Messages

Garuda_Purana_2020may14.Mp4
9.9 MB May 14, 2020
( 74 Downloads )
Bhagavata_10_Skandha_2020may14.Mp4
11.2 MB May 14, 2020
( 46 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020may14.Mp4
3.4 MB May 14, 2020
( 39 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020may14.Mp4
11.0 MB May 14, 2020
( 33 Downloads )

15-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Vasanta rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti
Shukra – bhrughu vaasara
Dhanishta nakshtra
Indra yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - navami
Sun rise 5.56, Sun set 06.51
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

May 14, 2020

Garuda_Purana_2020may13.Mp4
11.5 MB May 13, 2020
( 119 Downloads )
Bhagavata_10_Skandha_2020may13.Mp4
11.7 MB May 13, 2020
( 45 Downloads )

14-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Vasanta rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Saptami thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Shravana nakshtra
Brahma yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - ashtami
Sun rise 5.56, Sun set 06.51
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam krishnaarpanamastu

May 13, 2020

14-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Vasanta rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Saptami thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Shravana nakshtra
Brahma yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - ashtami
Sun rise 5.56, Sun set 06.51
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam krishnaarpanamastu

May 13, 2020

Soochane!
Ivattu patha iruvudilla

May 13, 2020