Recent Messages

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019oct03.Mp4
6.3 MB Oct 03, 2019
( 39 Downloads )
Srinivasa_Kalyana_Bhavishyottara__2019oct03.Mp4
9.9 MB Oct 03, 2019
( 126 Downloads )

Panchanga :

04-10-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Shukla paksha
Shashti thiti
Shukru - bhrughu vaasara
Jyeshta nakshtra.
Ayushmaan & Soubhagya yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - saptami
Sun rise 6.18, Sun set 06.14
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpana

Oct 03, 2019

Sri_Vadiraja_Kavacham_2019oct02.Mp4
1.8 MB Oct 02, 2019
( 172 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019oct02.Mp4
5.4 MB Oct 02, 2019
( 35 Downloads )

Panchanga :

03-10-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Shukla paksha
Panchami thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Anuradha nakshtra.
Preeti yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - panchami & shashti
Sun rise 6.17, Sun set 06.15
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpana

Oct 02, 2019

Srinivasa_Kalyana_Bhavishyottara__2019oct02.Mp4
9.5 MB Oct 02, 2019
( 2169 Downloads )
Ravi_Vaara_Suladi_2019oct02.Mp4
5.6 MB Oct 02, 2019
( 85 Downloads )
Sri_Vadiraja_Kavacham_2019oct01.Mp4
2.1 MB Oct 01, 2019
( 272 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019oct01.Mp4
5.7 MB Oct 01, 2019
( 36 Downloads )