Recent Messages

30-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti 
Soma - indu vaasara
Rohini nakashtra
Vyaghata yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.13, Sun set 06.42
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 29, 2021

29-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Saptami thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Krutika nakashtra
Druva yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.13, Sun set 06.43
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 28, 2021

28-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Shashti thiti 
Shani - stira vaasara
Bharani nakashtra
Vruddi yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – shashti
Sun rise 6.13, Sun set 06.43
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 27, 2021

27-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Panchami thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Ashwini nakashtra
Ganda yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – panchami
Sun rise 6.13, Sun set 06.44
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi Hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 26, 2021

25-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti 
Budha - soumya vaasara
Uttara bhadrapada nakashtra
Druti yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – thruthiya 
Sun rise 6.13, Sun set 06.46
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 25, 2021

25-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti 
Budha - soumya vaasara
Uttara bhadrapada nakashtra
Druti yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – thruthiya 
Sun rise 6.13, Sun set 06.46
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 24, 2021

24-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Dwithiya thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Purva bhadrapada nakashtra
Sukarma yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – dwithiya 
Sun rise 6.12, Sun set 06.46
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 23, 2021

23-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Pratipat thiti 
Soma - indu vaasara
Shatabhisha nakashtra
Atiganda yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – Pratipat
Sun rise 6.12, Sun set 06.47
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 22, 2021

21-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Chatrudashi  thiti 
Shani - stira vaasara
Shravana nakashtra
Soubhagya  yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – chatrudashi 
Sun rise 6.12, Sun set 06.48
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 20, 2021

20-08-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Thrayodashi thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Uttara ashada nakashtra
Ayushmaan  yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – thrayodashi 
Sun rise 6.12, Sun set 06.49
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Shridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 19, 2021