Recent Messages

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020sep13.Mp4
3.8 MB Sep 13, 2020
( 23 Downloads )
Phalastuti_Sandhi_Manohara_Vittalaraddu_2020sep13.Mp4
10.8 MB Sep 13, 2020
( 29 Downloads )

14-09-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti
Soma – indu vaasara
Pushya nakshtra
Parigha yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - ekadashi & dwadashi
Sun rise 6.15, Sun set 06.30
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka  - Shri Ananda purushothama 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Sep 13, 2020

13-09-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti
Bhanu – aditya vaasara
Punarvasu nakshtra
Variyaan yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 6.15, Sun set 06.31
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka  - Shri Ananda purushothama 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Sep 12, 2020

Ekadasha_Skandha_2020sep11.Mp4
7.7 MB Sep 11, 2020
( 47 Downloads )
Aadiparva_2020sep11.Mp4
5.1 MB Sep 11, 2020
( 32 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020sep11.Mp4
3.5 MB Sep 11, 2020
( 28 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020sep11.Mp4
4.3 MB Sep 11, 2020
( 26 Downloads )

12-09-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Dashami thiti
Shani – stira vaasara
Aardhra nakshtra
Vyatipata yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - dashami
Sun rise 6.15, Sun set 06.31
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka  - Shri Ananda purushothama 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Sep 11, 2020

11-09-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Navami thiti
Shukra – bhrughu vaasara
Mrughashira nakshtra
Siddi yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - navami
Sun rise 6.15, Sun set 06.32
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka  - Shri Ananda purushothama 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Sep 10, 2020