Recent Messages

Panchanga :

12-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Pushya maasa.
Krishna paksha
Dwithiya thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Pushya nakshtra.
Vishkambha yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - dwithiya
Sun rise 6.59, Sun set 06.11
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 12, 2020

Vaikuntha_Varnane_2020jan10.Mp4
7.6 MB Jan 10, 2020
( 111 Downloads )
Swapna_Pada_2020jan10.Mp4
8.3 MB Jan 10, 2020
( 120 Downloads )

Panchanga :

11-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Pushya maasa.
Krishna paksha
Pratipat thiti
Shani - stira vaasara
Punarvasu nakshtra.
Vaidruti yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - pratipat
Sun rise 6.59, Sun set 06.11
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 10, 2020

Panchanga :

10-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanth rutu.
Pushya maasa.
Shukla paksha
Poornima thiti
Shukura - bhrughu vaasara
Aardhra nakshtra.
Indra yoga
Bhadra karana 
Shraddha thithi - poornima
Sun rise 6.589, Sun set 06.10
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 09, 2020

Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2020jan09.Mp4
3.2 MB Jan 09, 2020
( 67 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jan09.Mp4
5.4 MB Jan 09, 2020
( 23 Downloads )
Vaikuntha_Varnane_2020jan09.Mp4
11.1 MB Jan 09, 2020
( 85 Downloads )

Panchanga :

10-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanth rutu.
Pushya maasa.
Shukla paksha
Poornima thiti
Shukura - bhrughu vaasara
Aardhra nakshtra.
Indra yoga
Bhadra karana 
Shraddha thithi - poornima
Sun rise 6.589, Sun set 06.10
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 09, 2020

Panchanga :

09-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Pushya maasa.
Shukla paksha
Chatrudashi thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Mrughashira nakshtra.
Brahma yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - chatrudashi
Sun rise 6.58, Sun set 06.10
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 08, 2020