Recent Messages

06-11-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Ashweeja maasa
Krishna paksha
Navami thithi
Soma - Indu vaasara
Ashlesha Nakashtra
Shukla Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Navami 
Sun rise 6.27 sunset 5.54
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 05, 2023

05-11-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Ashweeja maasa
Krishna paksha
Ashtami thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Pushya Nakashtra
Shubha Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 6.26 sunset 5.55
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 04, 2023

04-11-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Ashweeja maasa
Krishna paksha
Sapthami thithi
Shani - Stira vaasara
Punarvasu Nakashtra
Sadhya Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.26 sunset 5.55
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 03, 2023

04-11-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Ashweeja maasa
Krishna paksha
Sapthami thithi
Shani - Stira vaasara
Punarvasu Nakashtra
Sadhya Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.26 sunset 5.55
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 03, 2023

03-11-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Ashweeja maasa
Krishna paksha
Shashti thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Aridra Nakashtra
Sidda Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 6.26 sunset 5.56
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 02, 2023

02-11-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Ashweeja maasa
Krishna paksha
Panchami thithi
Guru - Bruhaspati vaasara
Mrughashira Nakashtra
Shiva Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Panchami 
Sun rise 6.25 sunset 5.56
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 01, 2023

31-10-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Ashweeja maasa
Krishna paksha
Truthiya thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Rohini Nakashtra
Variyaan Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Truthiya 
Sun rise 6.24 sunset 5.57
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 30, 2023

30-10-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Ashweeja maasa
Krishna paksha
Dwithiya thithi
Soma - Indu vaasara
Kruthika Nakashtra
Vyathipata Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya 
Sun rise 6.24 sunset 5.57
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 29, 2023

29-10-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Ashweeja maasa
Krishna paksha
Prathipat thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Ashwini upari Bharani Nakashtra
Siddhi Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 6.24 sunset 5.58
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 29, 2023

28-10-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Ashweeja maasa
Shukla paksha
Pournima  thithi
Shani - Stira vaasara
Revathi Nakashtra
Vajra Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Pournima 
Sun rise 6.23 sunset 5.58
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shriyagna Padmanabha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 27, 2023