Recent Messages

11-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Pratipat thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Pushya nakashtra
Harshana yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – dwithiya 
Sun rise 6.00, Sun set 07.04
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 10, 2021

Soochane!
15/7/2021 varegu patha hagu pravachana galu iruvudilla.16 yinda irutte.

Kurnool sreenivasa acharya

Jul 10, 2021

10-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Pratipat thiti 
Shani - stira vaasara
Punarvasu nakashtra
Vyaghata yoga
Kimstughana karana 
Shraddha thithi – pratipat
Sun rise 6.00, Sun set 07.04
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 09, 2021

09-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Aadhra nakashtra
Druva yoga
Chatushtapaat karana 
Shraddha thithi – amavasya 
Sun rise 6.00, Sun set 07.04
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 09, 2021

08-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Chatrudashi thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Mrughashira nakashtra
Vruddi yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – chatrudashi
Sun rise 6.00, Sun set 07.04
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 07, 2021

08-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Chatrudashi thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Mrughashira nakashtra
Vruddi yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – chatrudashi
Sun rise 6.00, Sun set 07.04
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 07, 2021

07-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Thrayodashi thiti 
Budha - Sowmya vaasara
Rohini nakashtra
Ganda yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – thrayodashi
Sun rise 5.59, Sun set 07.04
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 07, 2021

06-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Krutika nakashtra
Shoola yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – ekadashi & dwadashi
Sun rise 5.59, Sun set 07.04
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 05, 2021

05-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti 
Soma - indu vaasara
Bharani nakashtra
Druthi yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 5.58, Sun set 07.04
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 04, 2021

Kapila_Geete_Online_Blore_2021jul04.Mp4
10.8 MB Jul 04, 2021
( 78 Downloads )