Recent Messages

Vaivaha_Suladi_2020mar31.Mp4
4.1 MB Mar 31, 2020
( 40 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020mar31.Mp4
9.8 MB Mar 31, 2020
( 36 Downloads )

Panchanga :

01-04-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Sharvari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Vasanta rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Ashtami thiti
Budha - Sowmya vaasara
Aadhraa nakshtra.
Shobhana yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - ashtami
Sun rise 6.22, Sun set 06.40
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Mar 31, 2020

Panchanga :

31-03-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Sharvari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Vasanta rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Saptami thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Mrughashira nakshtra.
Soubhagya yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - saptami
Sun rise 6.23, Sun set 06.40
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Mar 30, 2020

Soochane!
Ivattu maha bharata tatparya nirnaya patha sanje iruvudilla.nale irutte

Mar 30, 2020

Panchanga :

30-03-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Sharvari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Vasanta rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Shashti thiti
Soma - Indu vaasara
Rohini nakshtra.
Ayushmaan yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - shashti
Sun rise 6.23, Sun set 06.40
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Mar 29, 2020

Vaivaha_Suladi_2020mar29_1.Mp4
4.9 MB Mar 29, 2020
( 148 Downloads )
Vaivaha_Suladi_2020mar29.Mp4
4.9 MB Mar 29, 2020
( 27 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020mar29.Mp4
10.1 MB Mar 29, 2020
( 30 Downloads )

Panchanga :

29-03-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Sharvari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Vasanta rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Panchami thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Krutika nakshtra.
Preeti yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - panchami
Sun rise 6.24, Sun set 06.40
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Mar 28, 2020