Recent Messages

Shrimadbhagavatha Sapthaha at Thothadri - Swayamvyaktha Kshetra  from 11.02.2020 to 17.02.2020 - Pravachana by Shri Kurnool Shrinivasachar.

10.02.2020 - Dep. from Bengaluru. 18.02.2020 - Dep.from Thirunelveli.

Intetested persons may please contact N.S.Vasudeva for further details - 9686565754

Dec 06, 2019

[12/5, 18:28] Vasudevar jp: Shrimadbhagavatha Sapthaha at Thothadri - Swayamvyaktha Kshetra  from 11.02.2020 to 17.02.2020 - Pravachana by Shri Kurnool Shrinivasachar. 10.02.2020 - Dep. from Bengaluru. 18.02.2020 - Dep.from Thirunelveli
[12/5, 18:31] Vasudevar jp: Intetested persons may please contact N.S.Vasudeva for further details - 9686565754

Dec 05, 2019

Panchanga :

06-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Dashami thiti
Shukura - bhrughu vaasara
Uttara bhadrapada nakshtra.
Siddi yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - dashami
Sun rise 6.43, Sun set 05.53
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 05, 2019

Hks_Karmavimochana_Sandhi_2019dec05_2.Mp4
10.7 MB Dec 05, 2019
( 66 Downloads )
Hks_Karmavimochana_Sandhi_2019dec05_1.Mp4
9.8 MB Dec 05, 2019
( 50 Downloads )
Hks_Karmavimochana_Sandhi_2019dec05.Mp4
9.8 MB Dec 05, 2019
( 57 Downloads )

Soochane!

Paatha naale yinda nadeyutte. Ivattu iruvudilla

Dec 05, 2019

Shrimadbhagavatha Sapthaha at Thothadri - Swayamvyaktha Kshethra from 8.2.20 to 14.2.20. Pravachana by Shri Kurnool Shrinivasachar. Interested persons please contact - N.S.Vasudeva/9686565754

Dec 05, 2019

Panchanga :

05-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanth rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Navami thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Purva bhadrapada nakshtra.
Vajra yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - navami
Sun rise 6.42, Sun set 05.53
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 04, 2019

Panchanga :

04-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Ashtami thiti
Budha - soumya vaasara
Shatabhisha nakshtra.
Harshana yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - ashtami
Sun rise 6.42, Sun set 05.53
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 03, 2019