Recent Messages

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019oct12.Mp4
5.4 MB Oct 12, 2019
( 47 Downloads )
Vaikuntha_Varnane_2019oct12.Mp4
8.1 MB Oct 12, 2019
( 90 Downloads )
Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2019oct12.Mp4
7.0 MB Oct 12, 2019
( 38 Downloads )
Aaitareya_Upanishat_2019oct12.Mp4
6.1 MB Oct 12, 2019
( 44 Downloads )

Panchanga :

12-10-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Shukla paksha
Chatrudashi thiti
Shani - stira vaasara
Uttara bhadrapada nakshtra.
Druva yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - chatrudashi 
Sun rise 6.19, Sun set 06.08
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnarpanamastu

Oct 11, 2019

Sri_Vadiraja_Kavacham_2019oct11.Mp4
3.4 MB Oct 11, 2019
( 75 Downloads )
Guru_Raghavendra_Suladi_2019oct11.Mp4
3.2 MB Oct 11, 2019
( 46 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019oct11.Mp4
6.3 MB Oct 11, 2019
( 27 Downloads )
Vaikuntha_Varnane_2019oct11.Mp4
8.4 MB Oct 11, 2019
( 100 Downloads )
Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2019oct11.Mp4
7.1 MB Oct 11, 2019
( 44 Downloads )