Recent Messages

Shodashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb22.Mp4
23.9 MB Feb 22, 2020
( 148 Downloads )

Panchanga :

22-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Chatrudashi thiti
Shani - stira vaasara
Shravana nakshtra.
Variyaan yoga
Shakuni karana 
Shraddha thithi - chatrudashi
Sun rise 6.50, Sun set 06.32
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 22, 2020

Panchanga :

21-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Thrayodashi thiti
Shukura - bhrughu vaasara
Uttara ashada nakshtra.
Vyatipaata yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - thrayodashi
Sun rise 6.50, Sun set 06.31
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 20, 2020

Panchanga :

20-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Dwadashi thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Purva ashada nakshtra.
Siddi yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - ekadashi & dwadashi 
Sun rise 6.51, Sun set 06.31
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 19, 2020

Panchanga :

19-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Ekadashi thiti
Budha - soumya vaasara
Moola nakshtra.
Vajra yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - none 
Sun rise 6.52, Sun set 06.31
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 18, 2020

Bhagavata_Tot_Dri_2020feb17_2.Mp4
3.0 MB Feb 17, 2020
( 99 Downloads )

Panchanga :

18-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Dashami thiti
Mangala - bhouma vaasara
Jyeshta nakshtra.
Harshana yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - dashami 
Sun rise 6.52, Sun set 06.30
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 17, 2020

Bhagavata_Tot_Dri_2020feb17_1.Mp4
4.8 MB Feb 17, 2020
( 94 Downloads )
Bhagavata_Tot_Dri_2020feb17.Mp4
18.8 MB Feb 17, 2020
( 90 Downloads )
Bhagavata_Tot_Dri_2020feb16_2.Mp4
11.4 MB Feb 16, 2020
( 97 Downloads )