Recent Messages

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jul03.Mp4
2.3 MB Jul 03, 2020
( 23 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jul03.Mp4
6.4 MB Jul 03, 2020
( 21 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jul03.Mp4
10.4 MB Jul 03, 2020
( 33 Downloads )

04-07-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Chatrudashi thiti
Shani – stira vaasara
Moola nakshtra
Brahma yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - poornima
Sun rise 5.58, Sun set 07.05
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jul 03, 2020

03-07-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Thrayodashi thiti
Shukra – bhrughu vaasara
Jyeshta nakshtra
Shukla yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - chatrudashi
Sun rise 5.58, Sun set 07.05
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jul 02, 2020

Ekadasha_Skandha_2020jul02.Mp4
6.4 MB Jul 02, 2020
( 42 Downloads )
Virata_Parva_2020jul02.Mp4
9.4 MB Jul 02, 2020
( 34 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jul01.Mp4
10.9 MB Jul 01, 2020
( 33 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jul01.Mp4
5.6 MB Jul 01, 2020
( 21 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jul01.Mp4
2.3 MB Jul 01, 2020
( 20 Downloads )