Recent Messages

Akhyana_2_Adhyaya_2019sep26.Mp4
11.6 MB Sep 26, 2019
( 32 Downloads )
Akhyana_2_Adhyaya_2019sep25.Mp4
10.6 MB Sep 25, 2019
( 24 Downloads )
Hks_Pitrugana_Sandhi_2019sep25.Mp4
7.3 MB Sep 25, 2019
( 39 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019sep25.Mp4
4.7 MB Sep 25, 2019
( 24 Downloads )

Panchanga :

26-09-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Varsha rutu.
Bhadrapada maasa.
Krishna paksha
Dwadashi & thrayodashi thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Magha nakshtra.
Sidda & Saadya yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - ekadashi, dwadashi & thrayodashi
Sun rise 6.16, Sun set 06.20
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpana

Sep 25, 2019

Panchanga :

25-09-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Varsha rutu.
Bhadrapada maasa.
Krishna paksha
Ekadashi thiti
Budha - Sowmya vaasara
Ashlesha nakshtra.
Shiva yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - none 
Sun rise 6.16, Sun set 06.21
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana

Sep 24, 2019

Hks_Pitrugana_Sandhi_2019sep24.Mp4
10.5 MB Sep 24, 2019
( 40 Downloads )
Akhyana_2_Adhyaya_2019sep24.Mp4
9.7 MB Sep 24, 2019
( 20 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019sep24.Amr
3.1 MB Sep 24, 2019
( 23 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019sep23.Amr
2.6 MB Sep 23, 2019
( 20 Downloads )