Recent Messages

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec19.Mp4
9.6 MB Dec 20, 2019
( 44 Downloads )

Panchanga :

20-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Navami thiti
Shukru - bhrughu vaasara
Hastha nakshtra.
Soubhagya yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - navami
Sun rise 6.51, Sun set 05.58
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 19, 2019

Chintane_2019dec18.Mp4
11.0 MB Dec 18, 2019
( 127 Downloads )
Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019dec17.Mp4
1.3 MB Dec 17, 2019
( 130 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec17.Mp4
5.9 MB Dec 17, 2019
( 52 Downloads )

Panchanga :

18-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Saptami thiti
Budha - soumya vaasara
Purva phalguni nakshtra.
Preeti yoga
Bhadra karana 
Shraddha thithi - saptami
Sun rise 6.50, Sun set 05.57
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 17, 2019

Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019dec16.Mp4
2.9 MB Dec 16, 2019
( 124 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec16.Mp4
6.3 MB Dec 16, 2019
( 46 Downloads )

Panchanga :

17-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Shashti thiti
Mangala - Bhoumha vaasara
Magha nakshtra.
Vishkambha yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - shashti
Sun rise 6.49, Sun set 05.57
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 16, 2019

Panchanga :

16-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Panchami thiti
Soma - Indu vaasara
Ashlesha nakshtra.
Aindra & Vaidruti yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - panchami
Sun rise 6.48, Sun set 05.56
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 15, 2019