Recent Messages

Ekadasha_Skandha_2020jun18.Mp4
11.9 MB Jun 18, 2020
( 200 Downloads )

18-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti
Guru – bhruhuspati vaasara
Bharani nakshtra
Sukarma yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - ekadashi, dwadashi & thrayodashi
Sun rise 5.54, Sun set 07.02
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jun 17, 2020

Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jun17.Mp4
14.7 MB Jun 17, 2020
( 66 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jun17.Mp4
8.2 MB Jun 17, 2020
( 33 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jun17.Mp4
2.0 MB Jun 17, 2020
( 26 Downloads )
Ekadasha_Skandha_2020jun17.Mp4
11.7 MB Jun 17, 2020
( 129 Downloads )

Soochane!
Nale yinda
Beligge 5 to 6 vedapatha
Sanje 4.30 to 5.30 harikathamruta sara patha

5.45 to 6.45. bharata tatparya nirnaya patha hagu suladi patha

7 to 8 bhagavata pravachana

Sponsored by smt.paribha vaiker on the occasion of
Sri.Vaiker acharya aradhana.

Jun 17, 2020

17-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti (upavasa)
Budha – Sowmya vaasara
Bharani nakshtra
Atiganda yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 5.54, Sun set 07.02
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jun 16, 2020

Soochane!

Ivattu patha iruvudilla.nale irutte

Jun 16, 2020

16-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti (dashami acharane)
Mangala – bhouma vaasara
Ashwini nakshtra
Shobhana yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 5.54, Sun set 07.02
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jun 15, 2020