Recent Messages

Panchanga :

24-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Shukla paksha
Pratipat thiti
Soma - Indu vaasara
Shatabhisha nakshtra.
Shiva yoga
Kimstughna karana 
Shraddha thithi - pratipat
Sun rise 6.49, Sun set 06.32
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 23, 2020

Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb23_4.Mp4
19.1 MB Feb 23, 2020
( 257 Downloads )
Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb23_3.Mp4
3.1 MB Feb 23, 2020
( 210 Downloads )
Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb23_2.Mp4
21.1 MB Feb 23, 2020
( 270 Downloads )

Panchanga :

23-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Amavasya thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Dhanishta nakshtra.
Parigha yoga
Chatushpaat karana 
Shraddha thithi - amavasya
Sun rise 6.49, Sun set 06.32
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 22, 2020

Shodashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb22_1.Mp4
18.2 MB Feb 22, 2020
( 213 Downloads )
Shodashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb22.Mp4
23.9 MB Feb 22, 2020
( 236 Downloads )

Panchanga :

22-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Chatrudashi thiti
Shani - stira vaasara
Shravana nakshtra.
Variyaan yoga
Shakuni karana 
Shraddha thithi - chatrudashi
Sun rise 6.50, Sun set 06.32
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 22, 2020

Panchanga :

21-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Thrayodashi thiti
Shukura - bhrughu vaasara
Uttara ashada nakshtra.
Vyatipaata yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - thrayodashi
Sun rise 6.50, Sun set 06.31
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 20, 2020

Panchanga :

20-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Dwadashi thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Purva ashada nakshtra.
Siddi yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - ekadashi & dwadashi 
Sun rise 6.51, Sun set 06.31
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 19, 2020