Recent Messages

29-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Panchami thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Shatabhisha nakashtra
Preeti yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – panchami
Sun rise 5.57, Sun set 07.04
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 28, 2021

27-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Shravana nakashtra
Vaidruti yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – thruthiya 
Sun rise 5.56, Sun set 07.04
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 26, 2021

26-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Dwithiya thiti 
Shani - stira vaasara
Purva shada upari uttara shada nakashtra
Aindra yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – dwithiya 
Sun rise 5.56, Sun set 07.04
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 25, 2021

25-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Pratipat thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Moola nakashtra
Brahma yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – Pratipat
Sun rise 5.56, Sun set 07.04
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri  Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 24, 2021

23-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Chatrudashi thiti 
Budha - soumya vaasara
Anuradha nakashtra
Saadya yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – chatrudashi 
Sun rise 5.55, Sun set 07.03
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 22, 2021

22-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Dwadashi & Thrayodashi thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Vishakha nakashtra
Sidda yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – ekadashi, dwadashi & thrayodashi
Sun rise 5.55, Sun set 07.03
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 21, 2021

21-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Ekadashi thiti 
Soma - indu vaasara
Swathi nakashtra
Shiva yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 5.55, Sun set 07.03
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 20, 2021

20-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Dashami thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Chitra nakashtra
Parigha yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 5.55, Sun set 07.03
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 19, 2021

19-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Navami thiti 
Shani - stira vaasara
Hastha nakashtra
Variyaan yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – navami & dashami
Sun rise 5.54, Sun set 07.01
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 18, 2021

18-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Ashtami thiti 
Shukra - Bhrughu vaasara
Uttara phalguni nakashtra
Vyatipaata yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – ashtami
Sun rise 5.54, Sun set 07.01
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 17, 2021