Recent Messages

07-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Purva bhadrapada nakashtra
Vaidruti yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 5.59, Sun set 06.48
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 06, 2021

Soochane!
Nimmellarigu gottiruvante bhagavanta na krupe yinda
Beligge 5.30 yinda 7.30 varegu vedapatha hagoo
sanje 4 yinda 7 gante varegu
YouTube moolaka  sree Harikathamruta sara patha hagu Bhagavata,bharata nitya
Pravachana nadeyutta ide.

Eega

Sanje 7 yinda 8 gante varegu bhaktara icche yante, avarige
istavada vishayada bagge, online pravachana vannu (sponser maduva moolaka )madisuva avakashavannu kalpisalagide.

Beligge 7.30 yinda 8.30 varegu
Bhagavata saptaha pravachanada saluvagi meesalida lagide.
Avaravara vaiyaktika karanagaligagali,pitrugala uddesha dinda agali (sponser maduva moolaka ),upavasa dinda online alli bhagavata
saptaha kela bayasuvavarigagi
avakashavannu kalpisalagide.

Beligge 11 yinda 12 gante varegu
Pitrupreetyartha, online garudapurana pravachana kke
avakashavannu kalpisalagide.

Vyaktigatavada uddeshya athava
Bekadavara uddeshya vagi , pavamana sookta, sumadhva vijaya, bhagavata athava sarvamoola parayana madisalu bayasuvavaru samparkisabahudu.

Corona modalada karanagalinda
Maneyalli pravachana parayana galannu madisalu aagada eegina paristhitiyalli ee avakashavannu kalpisalagide.

Bekadavaru message athava whatsapp moolaka samparkisabahudu.

Kurnool sreenivasa acharya
9741008756

May 06, 2021

06-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Dashami thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Shatabhisha nakashtra
Aindra yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – dashami
Sun rise 5.59, Sun set 06.48
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 05, 2021

05-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Navami thiti 
Budha - soumya vaasara
Dhanishta nakashtra
Brahma yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – navami 
Sun rise 6.00, Sun set 06.48
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 04, 2021

05-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Navami thiti 
Budha - soumya vaasara
Dhanishta nakashtra
Brahma yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – navami 
Sun rise 6.00, Sun set 06.48
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 04, 2021

05-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Navami thiti 
Budha - soumya vaasara
Dhanishta nakashtra
Brahma yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – navami 
Sun rise 6.00, Sun set 06.48
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 04, 2021

05-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Navami thiti 
Budha - soumya vaasara
Dhanishta nakashtra
Brahma yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – navami 
Sun rise 6.00, Sun set 06.48
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 04, 2021

05-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Navami thiti 
Budha - soumya vaasara
Dhanishta nakashtra
Brahma yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – navami 
Sun rise 6.00, Sun set 06.48
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 04, 2021

03-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Saptami thiti 
Soma - indu vaasara
Uttara ashada nakashtra
Shubha yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – saptami
Sun rise 6.00, Sun set 06.47
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 02, 2021

02-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Shashti thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Purva ashada nakashtra
Sidda upari Sadya yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – shashti 
Sun rise 6.00, Sun set 06.47
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 01, 2021