Recent Messages

09-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Thrayodashi thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Purva bhadrapada nakashtra
Shukla yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – ekadashi, dwadashi & thrayodashi
Sun rise 6.16, Sun set 06.42
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 08, 2021

Akhyana_Blore_2021apr08.Mp4
9.1 MB Apr 08, 2021
( 156 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021apr08.Mp4
8.7 MB Apr 08, 2021
( 65 Downloads )

08-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti (upavasa)
Guru - bhruhaspati vaasara
Shatabhisha nakashtra
Shubha yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.17, Sun set 06.41
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 07, 2021

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021apr07.Mp4
6.5 MB Apr 07, 2021
( 61 Downloads )

07-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti (Dashami acharane)
Budha - soumya vaasara
Dhanishta nakashtra
Saadya yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.17, Sun set 06.41
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 06, 2021

06-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Dashami thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Shravana nakashtra
Sidda yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – dashami
Sun rise 6.18, Sun set 06.41
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 05, 2021

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021apr05.Mp4
8.3 MB Apr 05, 2021
( 66 Downloads )

05-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Ashtami upari Navami thiti 
Soma - indu vaasara
Uttara ashada nakashtra
Shiva yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – navami
Sun rise 6.19, Sun set 06.41
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 04, 2021

Soochane!
Karanantara dinda ivattu patha illa.nale irutte.sahakarisa bekagi koruttene

Apr 04, 2021