Recent Messages

25-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Trayodashi thiti  
Guru - Bruhaspati vaasara
Pushya Nakashtra
Variyan yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 6.13, sunset 6.46
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 24, 2022

24-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti  
Budha - Sowmya vaasara
Punarvasu Nakashtra
Vyathipata yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi 
Sun rise 6.12, sunset 6.46
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 23, 2022

23-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Dwadasi thiti (upavasa) 
Mangala - Bhouma vaasara
Aridra Nakashtra
Siddhi yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.12, sunset 6.47
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 22, 2022

23-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Dwadasi thiti (upavasa) 
Mangala - Bhouma vaasara
Aridra Nakashtra
Siddhi yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.12, sunset 6.47
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 22, 2022

22-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti (Dashami acharane) 
Soma - Indu vaasara
Mrughashira Nakashtra
Vajra yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.12, sunset 6.48
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 21, 2022

21-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Dashami thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Rohini Nakashtra
Harshana yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Dashami 
Sun rise 6.12, sunset 6.49
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 21, 2022

20-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Navami thiti
Shani - Stira vaasara
Rohini Nakashtra
Vyaghata yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Ashtami and Navami 
Sun rise 6.12, sunset 6.49
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 19, 2022

19-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti
Shukra - Bhrughu vaasara
Kruthika Nakashtra
Dhruva yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.11, sunset 6.50
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 18, 2022

18-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Sapthami thiti
Guru - Bruhaspati vaasara
Bharani Nakashtra
Vruddhi yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.11, sunset 6.51
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 17, 2022

17-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Shashti thiti
Budha - Sowmya vaasara
Ashwini Nakashtra
Ganda yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 6.11, sunset 6.51
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 16, 2022