Recent Messages

Bhagavata_11_Skandha_2019dec22.Mp4
16.4 MB Dec 22, 2019
( 123 Downloads )

Panchanga :

23-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Dwadashi thiti
Soma - indu vaasara
Vishakha nakshtra.
Sukarma & Druti yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - ekadashi, dwadashi & trayodashi
Sun rise 6.52, Sun set 06.00
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 22, 2019

Panchanga :

23-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Dwadashi thiti
Soma - indu vaasara
Vishakha nakshtra.
Sukarma & Druti yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - ekadashi, dwadashi & trayodashi
Sun rise 6.52, Sun set 06.00
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 22, 2019

Bhagavata_1_Skandha_2019dec22.Mp4
13.7 MB Dec 22, 2019
( 138 Downloads )
Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019dec21.Mp4
1.1 MB Dec 21, 2019
( 92 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec21.Mp4
12.0 MB Dec 21, 2019
( 52 Downloads )

Panchanga :

22-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Ekadashi thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Swathi nakshtra.
Atiganda yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 6.52, Sun set 05.59
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 21, 2019

Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019dec20.Mp4
2.8 MB Dec 20, 2019
( 96 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec20.Mp4
7.3 MB Dec 20, 2019
( 37 Downloads )

Panchanga :

21-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Dashami thiti
Shani - stira vaasara
Chitra nakshtra.
Shobhana yoga
Bhadra karana 
Shraddha thithi - dashami
Sun rise 6.51, Sun set 05.59
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 20, 2019