Recent Messages

06-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Ekadashi thiti  
Mangala - Bhouma vaasara
Poorvashada Nakashtra
Ayushman upari Sowbhagya yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.14, sunset 6.37
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 05, 2022

05-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Dashami thiti  
Soma - Indu vaasara
Moola Nakashtra
Preethi yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dashami 
Sun rise 6.14, sunset 6.37
Rahu kala -7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 04, 2022

04-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Ashtami upari Navami thiti  
Bhanu - Aditya vaasara
Jyesta Nakashtra
Vishkamba yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Navami 
Sun rise 6.14, sunset 6.38
Rahu kala - 4.30to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 03, 2022

04-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Ashtami upari Navami thiti  
Bhanu - Aditya vaasara
Jyesta Nakashtra
Vishkamba yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Navami 
Sun rise 6.14, sunset 6.38
Rahu kala - 4.30to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 03, 2022

03-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Sapthami thiti  
Shani - Stira vaasara
Anuradha Nakashtra
Vaidruthi yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 6.14, sunset 6.39
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 02, 2022

02-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Shasti thiti  
Shukra - Brughu vaasara
Vishaka Nakashtra
Aindra yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.14, sunset 6.40
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 01, 2022

01-09-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Panchami thiti  
Guru - Bruhaspati vaasara
Swati Nakashtra
Bramha yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 6.14, sunset 6.41
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 31, 2022

31-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Chaturthi thiti  
Budha - Sowmya vaasara
Chitra Nakashtra
Shukla yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Panchami 
Sun rise 6.13, sunset 6.41
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 30, 2022

29-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Dwithiya thiti  
Soma - Indu vaasara
Uttaraphalguni Nakashtra
Sadhya yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Truthiya 
Sun rise 6.13, sunset 6.43
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 28, 2022

27-08-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti  
Shani - Stira vaasara
Magha Nakashtra
Shiva yoga
Nagavan Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 6.13, sunset 6.44
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 26, 2022