Recent Messages

Phalastuti_Sandhi_Manohara_Vittalaraddu_2020aug27.Mp4
8.4 MB Aug 27, 2020
( 55 Downloads )

27-08-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Navami thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Jyeshta nakshtra
Vishkambha yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - dashami
Sun rise 6.13, Sun set 06.44
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Vruddhi hrushikesha 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Aug 26, 2020

Bhagavata_Prostapadi_Blore_2020aug26.Mp4
13.1 MB Aug 26, 2020
( 81 Downloads )
Guru_Charite_2020aug26.Mp4
15.2 MB Aug 26, 2020
( 87 Downloads )
Phalastuti_Sandhi_Manohara_Vittalaraddu_2020aug26.Mp4
10.1 MB Aug 26, 2020
( 48 Downloads )
Bhagavata_Prostapadi_Blore_2020aug25.Mp4
12.0 MB Aug 25, 2020
( 70 Downloads )
Virata_Parva_2020aug25.Mp4
5.3 MB Aug 25, 2020
( 51 Downloads )
Guru_Charite_2020aug25.Mp4
9.0 MB Aug 25, 2020
( 88 Downloads )
Phalastuti_Sandhi_Manohara_Vittalaraddu_2020aug25.Mp4
8.1 MB Aug 25, 2020
( 54 Downloads )

26-08-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Ashtami thiti
Budha – soumya vaasara
Anuradha nakshtra
Vaidruti yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - ashtami & navami
Sun rise 6.13, Sun set 06.45
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - Shri Vruddhi Hrushikesha 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Aug 25, 2020