Recent Messages

Soochane!

Ivattu patha iruvudila

Mar 23, 2021

23-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Dashami thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Punarvasu nakashtra
Shobhana yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi –  dashami
Sun rise 6.29, Sun set 06.39
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 22, 2021

22-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Navami thiti 
Soma - indu vaasara
Aardhra nakashtra
Soubhagya yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi –  navami
Sun rise 6.30, Sun set 06.38
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 21, 2021

21-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Ashtami thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Mrughashira nakashtra
Ayushmaan yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi –  ashtami
Sun rise 6.31, Sun set 06.38
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 20, 2021

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021mar19.Mp4
6.6 MB Mar 19, 2021
( 57 Downloads )

19-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Shashti thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Krutika nakashtra
Vishkambha yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi –  shashti
Sun rise 6.32, Sun set 06.38
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 18, 2021

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021mar18.Mp4
8.9 MB Mar 18, 2021
( 63 Downloads )

18-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Panchami thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Bharani nakashtra
Vaidruti yoga
Bava karana 
Shraddha thithi –  panchami
Sun rise 6.33, Sun set 06.38
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 17, 2021

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021mar17_5.Mp4
9.8 MB Mar 17, 2021
( 59 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021mar17_4.Mp4
9.8 MB Mar 17, 2021
( 54 Downloads )