Recent Messages

11-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Vasanta rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Chatruthi thiti
Soma – indu vaasara
Moola nakshtra
Sidda & Saadya yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - panchami
Sun rise 5.57, Sun set 06.50
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam krishnaarpanamastu

May 10, 2020

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020may10.Mp4
3.2 MB May 10, 2020
( 43 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020may10.Mp4
9.7 MB May 10, 2020
( 37 Downloads )

10-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Vasanta rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti
Bhanu – aditya vaasara
Jyeshta nakshtra
Shiva yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - chatruthi
Sun rise 5.58, Sun set 06.49
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam krishnaarpanamastu

May 09, 2020

Soochane!
Ivattu patha hagu pravachana iruvudilla.nale irutte

May 09, 2020

Bhagavata_10_Skandha_2020may08.Mp4
12.1 MB May 08, 2020
( 101 Downloads )

09-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Vasanta rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Dwithiya thiti
Shani – stira vaasara
Anuradha nakshtra
Parigha yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - thruthiya
Sun rise 5.58, Sun set 06.49
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam Krishnaarpanamastu

May 08, 2020

Bhagavata_10_Skandha_2020may07.Mp4
10.3 MB May 07, 2020
( 66 Downloads )

Soochane!
Ivattu,naale(hunnime,paratipat) patha iruvudilla

May 07, 2020

Kesavanama_Telugu_2020may07.Pdf
214.4 KB May 07, 2020
( 32 Downloads )