Recent Messages

Ekadasha_Skandha_2020jun23.Mp4
10.2 MB Jun 23, 2020
( 61 Downloads )

Soochane!
Nale yinda patha hagu pravachana kelakanda reetiyalli irutte.
4pm to 4.45pm hks patha
5pm to 5.45pm tatparya nirnaya patha hagu suladi
6.pm to 6.45pm Bharata pravachana
7pm to 7.45pm Bhagavata pravachana

Jun 22, 2020

23-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Dwithiya thiti
Mangala – bhouma vaasara
Punarvasu nakshtra
Druva yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - thruthiya
Sun rise 5.55, Sun set 07.03
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jun 22, 2020

Ekadasha_Skandha_2020jun22.Mp4
11.4 MB Jun 22, 2020
( 67 Downloads )

22-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Pratipat thiti
Soma – indu vaasara
Aardhraa nakshtra
Vruddi yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - dwithiya
Sun rise 5.55, Sun set 07.03
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jun 21, 2020

Ekadasha_Skandha_2020jun21.Mp4
11.3 MB Jun 21, 2020
( 62 Downloads )

21-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti
Bhanu – aditya vaasara
Mrughashira nakshtra
Ganda yoga
Naagavaan karana 
Shraddha thithi - pratipat
Sun rise 5.55, Sun set 07.03
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jun 20, 2020

Ekadasha_Skandha_2020jun20.Mp4
12.9 MB Jun 20, 2020
( 62 Downloads )

20-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Chatrudashi thiti
Shani – stira vaasara
Rohini nakshtra
Shoola yoga
Shakuni karana 
Shraddha thithi - amavasya
Sun rise 5.55, Sun set 07.03
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jun 19, 2020

Ekadasha_Skandha_2020jun19.Mp4
11.6 MB Jun 19, 2020
( 79 Downloads )