Recent Messages

Geete_Chippagiri_2019nov18_2.Mp4
16.6 MB Nov 18, 2019
( 77 Downloads )
Geete_Chippagiri_2019nov18_1.Mp4
9.9 MB Nov 18, 2019
( 102 Downloads )

Panchanga :

19-11-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Karthika maasa.
Krishna paksha
Saptami thiti
Mangala - bhomya vaasara
Ashlesha nakshtra.
Brahma yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - saptami & ashtami 
Sun rise 6.33, Sun set 05.52
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 18, 2019

Geete_Chippagiri_2019nov18.Mp4
16.6 MB Nov 18, 2019
( 96 Downloads )
Geete_Chippagiri_2019nov17_4.Mp4
16.1 MB Nov 17, 2019
( 99 Downloads )

Panchanga :

18-11-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Karthika maasa.
Krishna paksha
Shashti thiti
Soma - indu vaasara
Pushya nakshtra.
Shukla yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - shashti 
Sun rise 6.32, Sun set 05.52
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 17, 2019

Geete_Chippagiri_2019nov17_3.Mp4
11.6 MB Nov 17, 2019
( 93 Downloads )
Geete_Chippagiri_2019nov17_2.Mp4
11.6 MB Nov 17, 2019
( 98 Downloads )
Geete_Chippagiri_2019nov17_1.Mp4
1.8 MB Nov 17, 2019
( 95 Downloads )
Geete_Chippagiri_2019nov17.Mp4
13.0 MB Nov 17, 2019
( 92 Downloads )