Recent Messages

03-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Trayodashi Thithi 
Shukra - Bhrughu vaasara
Punarvasu Nakashtra
Vishkamba yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Trayodashi 
Sun rise 6.58 sunset 6.24
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 02, 2023

Bhaktadigalige vignapane!

Kashi programge baruvavaru alli accommodation goskara   rooms book maduvavaru February 1st nantara 3pm-10pm  kelage kottiruva number ge call madabekagi korutteve.

Pejavara mutt alliruva yella rooms book agive.pakkadalle iruva ashramagalalli rooms book madikolluvudakke kelage kotta phone number ge samparka madabeku anta korutteve.

Jayaprakash navaratna
Manager
Pejavar mutt, Varanasi
+91 7309339124

Shyamalamma hagu sodariyaru

Dr.Madhusudan delhi

Feb 01, 2023

02-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Dwadashi Thithi 
Guru - Bruhaspathi vaasara
Aridra Nakashtra
Vaidruthi yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi & Dwadashi 
Sun rise 6.58 sunset 6.23
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 01, 2023

01-02-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Ekadashi Thithi 
Budha - Sowmya vaasara
Mrughashira Nakashtra
Aindra yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.58 sunset 6.23
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 31, 2023

31-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Dashami Thithi 
Mangala - Bhouma vaasara
Rohini Nakashtra
Bramha yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.59 sunset 6.22
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 30, 2023

30-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Navami Thithi 
Soma - Indu vaasara
Kruthika Nakashtra
Shukla yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Dashami 
Sun rise 6.59 sunset 6.22
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 29, 2023

29-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Ashtami Thithi 
Bhanu - Aditya vaasara
Bharani Nakashtra
Shubha  yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 6.59 sunset 6.21
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 28, 2023

28-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Sapthami Thithi 
Shani - Stira vaasara
Ashwini Nakashtra
Sadhya  yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 6.59 sunset 6.21
Rahu kala - 9.00 to 10.30 
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 27, 2023

27-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Shashti Thithi 
Shukra - Bhrughu vaasara
Revathi Nakashtra
Siddha  yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Shashti and Sapthami
Sun rise 6.59 sunset 6.20
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 26, 2023

Bhaktadigalige vignapane!

Kashi programge baruvavaru alli accommodation goskara   rooms book maduvavaru February 1st nantara 3pm-10pm  kelage kottiruva number ge call madabekagi korutteve.

Jayaprakash navaratna
Manager
Pejavar mutt, Varanasi
+91 7309339124

Shyamalamma hagu sodariyaru
Dr.Madhusudan delhi

Jan 26, 2023