Recent Messages

16-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Hunimme thiti
Shani - Stira vaasara
Hastha Nakashtra
Harshana yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Hunnime
Sun rise 6.11 Sun set 06.43
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 15, 2022

15-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thiti
Shukra - Bhrughu vaasara
Uttaraphalghuni Nakashtra
Dhruva upari Vyaghata yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi
Sun rise 6.12 Sun set 06.43
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 14, 2022

14-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Trayodashi thiti
Guru - Bruhaspati vaasara
Poorvaphalghuni Nakashtra
Vruddi yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Trayodashi 
Sun rise 6.13 Sun set 06.43
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 13, 2022

13-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Dwadashi thiti (Harivasara till 8:25 am)
Budha - Sowmya vaasara
Magha Nakashtra
Ganda yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi and dwadashi
Sun rise 6.13 Sun set 06.42
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 12, 2022

12-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Magha Nakashtra
Shoola yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.14 Sun set 06.42
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 11, 2022

11-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Dashami thiti
Soma - Indu vaasara
Ashlesha Nakashtra
Druthi yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dashami
Sun rise 6.15 Sun set 06.42
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 10, 2022

10-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Navami thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Pushya Nakashtra
Sukarma yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 6.15 Sun set 06.42
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 09, 2022

09-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Ashtami thiti
Shani - Stira vaasara
Punarvasu Nakashtra
Atiganda yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 6.16 Sun set 06.42
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 08, 2022

08-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Saptami thiti
Shukra - bhrughu vaasara
Aaridra Nakashtra
Shobhana yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Sapathami
Sun rise 6.17 Sun set 06.41
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 07, 2022

07-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Shasti thiti
Guru - bruhaspati vaasara
Mrughashira Nakashtra
Sowbhagya yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Shashti
Sun rise 6.18 Sun set 06.41
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Padmini Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 06, 2022