Recent Messages

Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb27.Mp4
15.6 MB Feb 27, 2020
( 179 Downloads )

Panchanga :

27-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Shukla paksha
Chatruthi thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Revathi nakshtra.
Shubha yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - chatruthi
Sun rise 6.47, Sun set 06.33
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 26, 2020

Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb26_1.Mp4
20.6 MB Feb 26, 2020
( 183 Downloads )
Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb26.Mp4
26.5 MB Feb 26, 2020
( 191 Downloads )
Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb25_1.Mp4
20.6 MB Feb 25, 2020
( 190 Downloads )
Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb25.Mp4
23.3 MB Feb 25, 2020
( 202 Downloads )

Panchanga :

26-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Budha - Sowmya vaasara
Uttara bhadrapada nakshtra.
Saadya yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - thruthiya
Sun rise 6.48, Sun set 06.33
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 25, 2020

Panchanga :

25-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Shukla paksha
Dwithiya thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Purva bhadrapada nakshtra.
Sidda yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - dwithiya
Sun rise 6.48, Sun set 06.33
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 24, 2020

Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb24_1.Mp4
18.4 MB Feb 24, 2020
( 198 Downloads )
Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb24.Mp4
26.2 MB Feb 24, 2020
( 296 Downloads )