Recent Messages

Sri_Plava_Nama_Samvatsara_Panchanga_Shravana_2021apr13.Mp4
14.3 MB Apr 13, 2021
( 164 Downloads )

13-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Pratipat thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Ashwini nakashtra
Vishkhambha yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – dwithiya
Sun rise 6.13, Sun set 06.42
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 12, 2021

12-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti 
Soma - indu vaasara
Revathi nakashtra
Vaidruti yoga
Naagavaan karana 
Shraddha thithi – pratipat
Sun rise 6.14, Sun set 06.42
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 11, 2021

12-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti 
Soma - indu vaasara
Revathi nakashtra
Vaidruti yoga
Naagavaan karana 
Shraddha thithi – pratipat
Sun rise 6.14, Sun set 06.42
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 11, 2021

ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಏಕೂರ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಮುಂದಿನ ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿಯು 75 ನೇ ವರ್ಷದ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತನ್ನಿಮಿತ್ತ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ನಿವಾಸದ ಹತ್ತಿರವೇ ನೂತನ ಚಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ೧೦೦೮ ಶ್ರೀ ಸುಭುದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀ ಪಾದಂಗಳವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ದೇವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ 75 ನೇ ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸುವದೇನೆಂದರೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತನು, ಮನ, ಧನದಿಂದ ಸಹಾಯಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರುವ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದ. ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಗಳಿಗೆ  ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ವಸುಧೇಂದ್ರ ಸಿರಿವಾರ-9986235466.            ಕ್ರಿಷ್ಟಾಚಾರ್ ಏಕೂರ್-9880541531.             ಭೀಮಸೇನಾಚರ್ ಕೊಪ್ಪರ-9448183952.       ಈ ನಂಬರ್ ಗೆ Google pay ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. 
SBI A/C No 62002544368
IFSC CODE- SBIN0020944.           ಸೇವಾ ಕರ್ತೃಗಳು ಗೋತ್ರ, ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನು What's app ಗೆ ಹಾಕಿ...

Apr 11, 2021

Akhyana_Blore_2021apr11.Mp4
8.4 MB Apr 11, 2021
( 157 Downloads )

11-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Uttara bhadrapada nakashtra
Aindra yoga
Chatushtpaat karana 
Shraddha thithi – amavasya
Sun rise 6.15, Sun set 06.42
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 10, 2021

Akhyana_Blore_2021apr10.Mp4
8.1 MB Apr 10, 2021
( 114 Downloads )

10-04-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Chatrudashi thiti 
Shani - stira vaasara
Purva bhadrapada nakashtra
Brahma yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – chatrudashi
Sun rise 6.15, Sun set 06.42
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 09, 2021

Akhyana_Blore_2021apr09.Mp4
8.8 MB Apr 09, 2021
( 144 Downloads )