Recent Messages

15-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Chatruthi thiti 
Shani - stira vaasara
Mrughashira nakashtra
Druti yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – chatruthi
Sun rise 5.56, Sun set 06.51
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 14, 2021

14-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Mrughashira nakashtra
Sukarma yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – thruthiya 
Sun rise 5.56, Sun set 06.51
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 13, 2021

kurnool Sreenivasa Acharya:
https://t.me/joinchat/TqCcUmexMgFiMDg1

soochane!
Ratri 9.30 yinda 10 gante varegu nadeyuva patha saluvagi group yerpadisalagide.melina link moolaka aasaktaru join 
agabekagi koruttene.

May 13, 2021

13-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Dwithiya thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Rohini nakashtra
Atiganda yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – dwithiya
Sun rise 5.57, Sun set 06.50
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 12, 2021

12-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Pratipat thiti 
Budha - soumya vaasara
Kruthika nakashtra
Shobhana yoga
Kimstughna karana 
Shraddha thithi – pratipat 
Sun rise 5.57, Sun set 06.50
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 11, 2021

11-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Bharani nakashtra
Soubhagya yoga
Chatushpaat karana 
Shraddha thithi – amavasya
Sun rise 5.57, Sun set 06.59
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 10, 2021

10-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Chatrudashi thiti 
Soma - indu vaasara
Ashwini nakashtra
Ayushmann yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – chatrudashi 
Sun rise 5.58, Sun set 06.49
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 09, 2021

09-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Thrayodashi thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Revathi nakashtra
Preeti yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – thrayodashi
Sun rise 5.58, Sun set 06.49
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 08, 2021

Soochane!
Ivattu pradosha iruvudarinda harikathamruta sara patha iralla.pravachana irutte

May 08, 2021

08-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti 
Shani - stira vaasara
Uttara bhadrapada nakashtra
Vishkambha yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – ekadashi & dwadashi 
Sun rise 5.59, Sun set 06.49
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 07, 2021