Recent Messages

07-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Thrayodashi thiti 
Budha - Sowmya vaasara
Rohini nakashtra
Ganda yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – thrayodashi
Sun rise 5.59, Sun set 07.04
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 07, 2021

06-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Krutika nakashtra
Shoola yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – ekadashi & dwadashi
Sun rise 5.59, Sun set 07.04
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 05, 2021

05-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti 
Soma - indu vaasara
Bharani nakashtra
Druthi yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 5.58, Sun set 07.04
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 04, 2021

Kapila_Geete_Online_Blore_2021jul04.Mp4
10.8 MB Jul 04, 2021
( 129 Downloads )

04-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Dashami thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Ashwini nakashtra
Sukarma yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – dashami
Sun rise 5.58, Sun set 07.04
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 03, 2021

Kapila_Geete_Online_Blore_2021jul03.Mp4
7.2 MB Jul 03, 2021
( 146 Downloads )

03-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Navami thiti 
Shani - stira vaasara
Revathi nakashtra
Atiganda yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – navami
Sun rise 5.58, Sun set 07.04
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 02, 2021

Soochane!
Patha hagu pravachana nale yinda irttte

Jul 02, 2021

02-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Uttara bharapada nakashtra
Shobhana yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – ashtami
Sun rise 5.58, Sun set 07.04
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 01, 2021

30-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Shashti thiti 
Budha - soumya vaasara
Purva bharapada nakashtra
Ayushmaan yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – shashti
Sun rise 5.57, Sun set 07.04
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 29, 2021