Recent Messages

Vaikuntha_Varnane_2019oct14.Mp4
8.9 MB Oct 14, 2019
( 109 Downloads )
Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2019oct14.Mp4
6.7 MB Oct 14, 2019
( 35 Downloads )
Aaitareya_Upanishat_2019oct14.Mp4
6.5 MB Oct 14, 2019
( 28 Downloads )
Vaikuntha_Varnane_2019oct13.Mp4
8.5 MB Oct 13, 2019
( 112 Downloads )
Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2019oct13.Mp4
7.5 MB Oct 13, 2019
( 44 Downloads )
Aaitareya_Upanishat_2019oct13.Mp4
6.7 MB Oct 13, 2019
( 39 Downloads )

Panchanga :

14-10-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Krishna paksha
Pratipat thiti
Soma - indu vaasara
Revathi nakshtra.
Harshana yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - pratipat 
Sun rise 6.19, Sun set 06.07
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnarpanamastu

Oct 13, 2019

Panchanga :

13-10-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Shukla paksha
Poornima thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Uttara bhadrapada nakshtra.
Vyaghata yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - poornima
Sun rise 6.19, Sun set 06.07
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnarpanamastu

Oct 12, 2019

Sri_Vadiraja_Kavacham_2019oct12.Mp4
3.1 MB Oct 12, 2019
( 81 Downloads )
Guru_Raghavendra_Suladi_2019oct12.Mp4
4.1 MB Oct 12, 2019
( 62 Downloads )