Recent Messages

Panchanga :

26-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Budha - Sowmya vaasara
Uttara bhadrapada nakshtra.
Saadya yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - thruthiya
Sun rise 6.48, Sun set 06.33
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 25, 2020

Panchanga :

25-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Shukla paksha
Dwithiya thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Purva bhadrapada nakshtra.
Sidda yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - dwithiya
Sun rise 6.48, Sun set 06.33
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 24, 2020

Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb24_1.Mp4
18.4 MB Feb 24, 2020
( 90 Downloads )
Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb24.Mp4
26.2 MB Feb 24, 2020
( 140 Downloads )

Panchanga :

24-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Shukla paksha
Pratipat thiti
Soma - Indu vaasara
Shatabhisha nakshtra.
Shiva yoga
Kimstughna karana 
Shraddha thithi - pratipat
Sun rise 6.49, Sun set 06.32
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 23, 2020

Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb23_4.Mp4
19.1 MB Feb 23, 2020
( 131 Downloads )
Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb23_3.Mp4
3.1 MB Feb 23, 2020
( 85 Downloads )
Chaturdashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb23_2.Mp4
21.1 MB Feb 23, 2020
( 135 Downloads )

Panchanga :

23-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Amavasya thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Dhanishta nakshtra.
Parigha yoga
Chatushpaat karana 
Shraddha thithi - amavasya
Sun rise 6.49, Sun set 06.32
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 22, 2020

Shodashi_At_Hyd_Vanasthali_Puram_2020feb22_1.Mp4
18.2 MB Feb 22, 2020
( 122 Downloads )