Recent Messages

09-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Guru – bruhaspati vaasara
Hastha nakashtra
Shukla yoga
Taitla karana 
Shraddha thithi – Thruthiya
Sun rise 6.14, Sun set 06.34
Rahu kala 01.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 08, 2021

08-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Dwithiya thiti
Budha – Sowmya vaasara
Uttara phalguni nakashtra
Shubha yoga
Balava karana 
Shraddha thithi – Dwithiya
Sun rise 6.14, Sun set 06.35
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 07, 2021

07-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Prathipat thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Purvaphalguni nakashtra
Siddha upari Sadya yoga
Kimstugna karana 
Shraddha thithi – Prathipat
Sun rise 6.14, Sun set 06.36
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 06, 2021

06-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Chaturdashi upari Amavasya thiti
Soma - Indu vaasara
Magha nakashtra
Shiva yoga
Shakuni karana 
Shraddha thithi – Amavasya
Sun rise 6.14, Sun set 06.36
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 05, 2021

05-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Trayodashi thiti
Aditya - bhanu vaasara
Ashlesha nakashtra
Parigha yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – chaturdashi
Sun rise 6.14, Sun set 06.37
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 04, 2021

04-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti
Shani - stira vaasara
Pushya nakashtra
Variyan yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi
Sun rise 6.14, Sun set 06.38
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 03, 2021

Soochane!
Mundina patha hagu pravachana
Bidige yinda irutte.

Sep 03, 2021

03-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti (upavasa)
Shukra - bhrugu vaasara
Punarvasu nakashtra
Vyathipata yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.14, Sun set 06.39
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 02, 2021

02-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti (Dashami acharane)
Guru - bruhaspati vaasara
Aaridra nakashtra
Siddi yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.14, Sun set 06.40
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 01, 2021

01-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Dashami thiti 
Budha - Sowmya vaasara
Mrughashira nakashtra
Vajra yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – Dashami
Sun rise 6.14, Sun set 06.40
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Buddhi hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 31, 2021