Recent Messages

Vaivaha_Suladi_2020apr04.Mp4
4.1 MB Apr 04, 2020
( 14 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020apr04.Mp4
9.8 MB Apr 04, 2020
( 14 Downloads )

Panchanga :

04-04-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Sharvari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Vasanta rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Shani - stira vaasara
Ashlesha nakshtra.
Shoola yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 6.20. Sun set 06.41
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Apr 03, 2020

Soochane!
Ivattu patha iruvudilla.nale irate

Apr 03, 2020

Vaivaha_Suladi_2020apr02.Mp4
4.1 MB Apr 02, 2020
( 23 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020apr02.Mp4
9.8 MB Apr 02, 2020
( 20 Downloads )

Panchanga :

03-04-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Sharvari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Vasanta rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Dashami thiti
Shukra - bhrughu vaasara
Pushya nakshtra.
Sukarma & druti yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - dashami
Sun rise 6.20. Sun set 06.41
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Apr 02, 2020

Vaivaha_Suladi_2020apr01.Mp4
4.1 MB Apr 01, 2020
( 29 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020apr01.Mp4
9.8 MB Apr 01, 2020
( 36 Downloads )

Panchanga :

02-04-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Sharvari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Vasanta rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Navami thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Punarvasu nakshtra.
Atiganda yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - navami
Sun rise 6.21. Sun set 06.40
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Apr 01, 2020