Recent Messages

Naivedya_Prakarana_Sandhi_2021jul18_1.Mp4
7.1 MB Jul 18, 2021
( 21 Downloads )
Naivedya_Prakarana_Sandhi_2021jul18.Mp4
1021.7 KB Jul 18, 2021
( 17 Downloads )

18-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Navami thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Swathi nakashtra
Saadya yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – navami
Sun rise 6.03, Sun set 07.04
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 17, 2021

17-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Ashtami thiti 
Shani - stira vaasara
Chitra nakashtra
Shiva upari Sidda yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – ashtami
Sun rise 6.03, Sun set 07.04
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 16, 2021

16-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Saptami thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Hastha nakashtra
Parigha yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – saptami
Sun rise 6.01, Sun set 07.04
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 15, 2021

Soochane!
Dakshinayana parvakala prayukta nale sanje patha hagu pravachana iruvudilla.naliddu irutte

Jul 15, 2021

15-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Shashti thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Uttara phalguni nakashtra
Variyaan yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – shashti 
Sun rise 6.01, Sun set 07.04
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 14, 2021

14-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Chatruthi upari Panchami thiti 
Budha - sowmya vaasara
Purva phalguni nakashtra
Vyatipaat yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – panchami 
Sun rise 6.01, Sun set 07.04
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 13, 2021

13-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Magha nakashtra
Siddi yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – chatruthi 
Sun rise 6.00, Sun set 07.04
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 13, 2021

12-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Dwithiya thiti 
Soma - indu vaasara
Ashlesha nakashtra
Vajra yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – thruthiya
Sun rise 6.00, Sun set 07.04
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 11, 2021