Recent Messages

Panchanga :

07-04-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Sharvari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Vasanta rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Chaturdashi thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Uttara phalguni nakshtra.
Dhruva yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - Hunime
Sun rise 6.17. Sun set 06.41
Rahu kala 03:00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Apr 06, 2020

Vaivaha_Suladi_2020apr06.Mp4
3.3 MB Apr 06, 2020
( 8 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020apr06.Mp4
7.6 MB Apr 06, 2020
( 2 Downloads )

Panchanga :

06-04-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Sharvari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Vasanta rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Thrayodashi thiti
Soma - indu vaasara
Purva phalguni nakshtra.
Vruddi yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - chatrudashi
Sun rise 6.18. Sun set 06.41
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Apr 05, 2020

Soochane!

App Alli sree maha bharata tatparya nirnaya patha files April 1,2,&4 dates alli March 31 files repeat aagide.eega April 1,2&4 dates files kalisalagide.gamanisa bekagi koruttene

Kurnool acharya

Apr 05, 2020

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020apr05_2.Mp4
10.7 MB Apr 05, 2020
( 20 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020apr05_1.Mp4
8.8 MB Apr 05, 2020
( 7 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020apr05.Mp4
11.2 MB Apr 05, 2020
( 8 Downloads )

Soochane!
Ivattu dwadashi pradosha prayukta paatha iruvudilla.nale yiratte

Apr 05, 2020

Panchanga :

05-04-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Sharvari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Vasanta rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Magha nakshtra.
Ganda yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - ekadashi, dwadashi & thrayodashi
Sun rise 6.19. Sun set 06.41
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Apr 04, 2020