Recent Messages

21-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Krishna paksha
Dwitiya thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Mrughashira nakashtra
Siddha yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – Dwitiya
Sun rise 6.34, Sun set 05.51
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Shrishakeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 20, 2021

20-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Krishna paksha
Prathipat thiti
Shani – Stira vaasara
Rohini nakashtra
Shiva yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.34, Sun set 05.51
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Shrishakeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 19, 2021

19-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Shukla paksha
Poornima thiti
Shukra – Bhrughu vaasara
Kruthika nakashtra
Parigha yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – Prathipat
Sun rise 6.33, Sun set 05.52
Rahu kala 10.30 to  12.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 18, 2021

18-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thiti
Guru – bruhaspati vaasara
Barani nakashtra
Variyan yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – hunimme
Sun rise 6.32, Sun set 05.52
Rahu kala 1.30 to  3.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 17, 2021

17-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Shukla paksha
Trayodashi thiti
Budha – Sowmya vaasara
Ashwini nakashtra
Vyatipata yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi
Sun rise 6.32, Sun set 05.52
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 16, 2021

Anutaratamya_Sandhi_30_10_2021_I5m4qdllzve_Mp3_.Mp3
13.0 MB Nov 14, 2021
( 180 Downloads )
Bhagavata_7_Skandha_29_10_2021_Bxknt0tgdt8_Mp3_.Mp3
25.3 MB Nov 14, 2021
( 224 Downloads )
Bhagavata_7_Skandha_28_10_2021_Mjeetpi5kn4_Mp3_.Mp3
32.6 MB Nov 13, 2021
( 233 Downloads )

12-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Shukla paksha
Ashtami thiti
Shukra – brughu vaasara
Dhanista nakashtra
Vruddi yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 6.30, Sun set 05.53
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 11, 2021

Anutaratamya_Sandhi_26_10_2021_Hwmpnvcxm7q_Mp3_.Mp3
18.6 MB Nov 11, 2021
( 180 Downloads )