Recent Messages

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec10.Mp4
8.0 MB Dec 10, 2019
( 68 Downloads )
Hks_Karmavimochana_Sandhi_2019dec09.Mp4
10.1 MB Dec 09, 2019
( 153 Downloads )

Panchanga :

10-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Thrayodashi thiti
Mangala - bhouma vaasara
Krutika nakshtra.
Shiva yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - chatrudashi
Sun rise 6.45, Sun set 05.54
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 09, 2019

Soochane!

Ivattu dwadashi pradosha prayukta paatha iralla

Dec 09, 2019

Panchanga :

09-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Soma - indu vaasara
Bharani nakshtra.
Parigha yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - ekadashi, dwadashi & thrayodashi
Sun rise 6.44, Sun set 05.54
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 08, 2019

Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019dec08.Mp4
2.1 MB Dec 08, 2019
( 151 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec08.Mp4
6.5 MB Dec 08, 2019
( 69 Downloads )
Hks_Karmavimochana_Sandhi_2019dec08.Mp4
11.3 MB Dec 08, 2019
( 138 Downloads )
Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019dec07.Mp4
2.5 MB Dec 07, 2019
( 140 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec07.Mp4
6.6 MB Dec 07, 2019
( 78 Downloads )