Recent Messages

01-08-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Shukla paksha
Pournima thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Uttarashada Nakashtra
Preethi Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Porunima 
Sun rise 6.07 sunset 7.00
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 31, 2023

31-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thithi
Soma - Indu vaasara
Poorvashada Nakashtra
Vishkamba Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 6.07 sunset 7.00
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 30, 2023

30-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Shukla paksha
Dwadashi upari Trayodashi thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Moola Nakashtra
Vaidruthi Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi 
Sun rise 6.07 sunset 7.00
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 29, 2023

29-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Shukla paksha
Ekadashi thithi
Shani - Stira vaasara
Jyesta Nakashtra
Bramha upari Aindra Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.05 sunset 7.00
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 28, 2023

26-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Shukla paksha
Ashtami thithi
Budha - Sowmya vaasara
Swathi Nakashtra
Sadhya Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Navami 
Sun rise 6.04 sunset 7.01
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 25, 2023

25-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Shukla paksha
Sapthami thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Chitra Nakashtra
Sidda Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 6.04 sunset 7.01
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 24, 2023

24-07-2023

Sri Gurubhyo namaha

Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham

Shobhana naama samvatsara

Dakshinayana 

Varsha rutu

Adhika shravana maasa

Shukla paksha

Shashti thithi

Soma -Indu vaasara

Hastha Nakashtra

Shiva Yoga

Taitila Karana 

Shraddha thithi – Sapthami 

Sun rise 6.04 sunset 7.01

Rahu kala - 7.30 to 9.00

Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 

Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 24, 2023

23-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Shukla paksha
Panchami thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Uttaraphalguni Nakashtra
Parigha Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 6.04 sunset 7.03
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 22, 2023

22-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Shukla paksha
Panchami thithi
Shani - Stira vaasara
Poorvaphalguni Nakashtra
Variyan Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Panchami 
Sun rise 6.04 sunset 7.03
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 21, 2023

21-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Shukla paksha
Chaturthi thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Magha Nakashtra
Vyathipata Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi 
Sun rise 6.04 sunset 7.03
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 20, 2023