Recent Messages

29-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Krishna paksha
Dashami thiti
Soma – Indu vaasara
Uttara phalguni nakashtra
Preethi yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – Dashami
Sun rise 6.39, Sun set 05.52
Rahu kala 7:30 to 9:00
Maasa niyamaka - Shri Shrishakeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 28, 2021

28-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Krishna paksha
Navami thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Poorva phalguni nakashtra
Vishkambha yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 6.38, Sun set 05.52
Rahu kala 4:30 to 6:00
Maasa niyamaka - Shri Shrishakeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 27, 2021

27-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti
Shani – Stira vaasara
Magha nakashtra
Vaidruthi yoga
Balava karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 6.38, Sun set 05.52
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Shrishakeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 26, 2021

26-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Krishna paksha
Sapthami thiti
Shukra – Bhrugu vaasara
Ashlesha nakashtra
Aindra yoga
Bhadra karana 
Shraddha thithi – Sapthami
Sun rise 6.37, Sun set 05.51
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Shrishakeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 25, 2021

25-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Krishna paksha
Shasti thiti
Guru – Bruhaspati vaasara
Pushya nakashtra
Bramha yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – shasti
Sun rise 6.37, Sun set 05.51
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Shrishakeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 24, 2021

24-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Krishna paksha
Panchami thiti
Budha – Soumya vaasara
Punarvasu nakashtra
Shukla yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – Panchami
Sun rise 6.36, Sun set 05.51
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Shrishakeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 23, 2021

23-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Krishna paksha
Chaturthi thiti
Mangala – bhouma vaasara
Aaridra nakashtra
Shubha yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – chaturthi
Sun rise 6.35, Sun set 05.51
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Shrishakeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 22, 2021

22-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Krishna paksha
Truthiyathiti
Soma – Indu vaasara
Mrughashira nakashtra
Sadhya yoga
Bhadra karana 
Shraddha thithi – Truthiya
Sun rise 6.35, Sun set 05.51
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Shrishakeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 21, 2021

21-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Krishna paksha
Dwitiya thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Mrughashira nakashtra
Siddha yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – Dwitiya
Sun rise 6.34, Sun set 05.51
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Shrishakeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 20, 2021

20-11-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Karathika maasa
Krishna paksha
Prathipat thiti
Shani – Stira vaasara
Rohini nakashtra
Shiva yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.34, Sun set 05.51
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Shrishakeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 19, 2021