Recent Messages

18-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Ekadashi Thithi 
Budha - Sowmya vaasara
Anuradha Nakashtra
Vrudhi yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 7.00 sunset 6.15
Rahu kala -  12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 17, 2023

17-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Dashami Thithi 
Mangala - Bhouma vaasara
Vishaka Nakashtra
Ganda yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 7.00 sunset 6.15
Rahu kala -  3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 16, 2023

16-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Navami Thithi 
Soma - Indu vaasara
Swathi Nakashtra
Shoola yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Dashami 
Sun rise 7.00 sunset 6.14
Rahu kala -  7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 15, 2023

15-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Ashtami Thithi 
Aditya - Bhanu vaasara
Chitra Nakashtra
Sukarma upari Druthi yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 6.59 sunset 6.13
Rahu kala -  4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 14, 2023

14-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Sapthami Thithi 
Shani - Stira vaasara
Hastha Nakashtra
Atiganda yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 6.59 sunset 6.13
Rahu kala -  9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 13, 2023

11-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Chaturthi Thithi 
Budha - Sowmya vaasara
Magha Nakashtra
Ayushman yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Panchami
Sun rise 6.59 sunset 6.11
Rahu kala -  12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 10, 2023

Bhaktadigalige vignapane!
 Kashi programge baruvavaru alli accommodation goskara  alli rooms book maduvavaru February 1st nantara 3pm-10pm  call madabekagi korutteve. 

Shyamalamma hagu sodariyaru
Dr.Madhusudan delhi

Jan 09, 2023

10-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Truthiya Thithi 
Mangala - Bhouma vaasara
Ashlesha Nakashtra
Preethi yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi
Sun rise 6.59 sunset 6.09
Rahu kala -  3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 09, 2023

09-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Dwitiya Thithi 
Soma - Indu vaasara
Ashlesha Nakashtra
Vishkamba yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Truthiya
Sun rise 6.58 sunset 6.09
Rahu kala -  7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 08, 2023

08-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Dwitiya Thithi 
Bhanu - Aditya vaasara
Pushya Nakashtra
Vaidruthiyoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dwitiya 
Sun rise 6.58 sunset 6.08
Rahu kala -  4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 07, 2023