Recent Messages

Anutaratamya_Sandhi_17_10_2021_E7txpmulxs0_Mp3_.Mp3
11.4 MB Oct 19, 2021
( 95 Downloads )
Anutaratamya_Sandhi_16_10_2021_Flw_Fhrxzei_Mp3_.Mp3
14.2 MB Oct 19, 2021
( 90 Downloads )
Bhagavata_Nitya_11_Skandha_17_10_2021_22vznuqvzum_Mp3_.Mp3
5.7 MB Oct 19, 2021
( 106 Downloads )
Bhagavata_Nitya_11_Skandha_16_10_2021_Ztynneyf9wu_Mp3_.Mp3
8.6 MB Oct 19, 2021
( 86 Downloads )
Bharata_Nitya_Adiparva_17_10_2021_Eadhy4avfnq_Mp3_.Mp3
13.9 MB Oct 19, 2021
( 75 Downloads )
Bharata_Nitya_Adiparva_16_10_2021_8ndkcmp2yra_Mp3_.Mp3
9.8 MB Oct 19, 2021
( 74 Downloads )
Sreenivasa_Kalyana_15_10_2021_Lb5kkql4b_8_Mp3_.Mp3
29.7 MB Oct 19, 2021
( 68 Downloads )
Sreenivasa_Kalyana_14_10_2021_Mvd_Cjs5ow_Mp3_.Mp3
15.0 MB Oct 19, 2021
( 119 Downloads )
Srinivasa_Kalyana_13_10_2021_Gflqcfuywxg_Mp3_.Mp3
21.5 MB Oct 19, 2021
( 56 Downloads )

19-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thiti
Mangala –  Bhouma vaasara
Uttarabhadrapada akashtra
Vyaghatha yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – chaturdashi
Sun rise 6.21, Sun set 06.03
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri yagna padmanabha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 18, 2021