Recent Messages

19-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Chaturthi thiti 
Guru - Bruhaspathi vaasara
Moola Nakashtra
Sadhya yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi
Sun rise 5.55, sunset 6.52
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 18, 2022

18-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Thrithiya thiti 
Budha - Sowmya vaasara
Jyestha Nakashtra
Siddha yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Thruthiya
Sun rise 5.55, sunset 6.52
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 17, 2022

17-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Prathipat upari Dwitiya thiti 
Mangala - Bhouma vaasara
Anuradha Nakashtra
Shiva yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Dwitiya
Sun rise 5.55, sunset 6.52
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 16, 2022

15-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thiti 
Bhanu - Aditya vaasara
Swati Nakashtra
Vyathipata yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Poornima
Sun rise 5.56, sunset 6.51
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 14, 2022

14-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Trayodashi thiti 
Shani - Stira vaasara
Chitra Nakashtra
Siddhi yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 5.56, sunset 6.51
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 14, 2022

12-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Ekadashi thiti 
Guru - Bruhaspathi vaasara
Uttaraphalghuni Nakashtra
Harshana yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 5.57, sunset 6.50
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 11, 2022

11-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Dashami thiti 
Budha - Sowmya vaasara
Poorvaphalghuni Nakashtra
Vyaghatha yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Dashami
Sun rise 5.57, sunset 6.50
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 10, 2022

10-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Navami thiti 
Mangala - Bhouma vaasara
Magha Nakashtra
Dhruva yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 5.58, sunset 6.49
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 09, 2022

09-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Ashtami thiti 
Soma - Indu vaasara
Ashlesha Nakashtra
Vruddi yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 5.58, sunset 6.49
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 08, 2022

08-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Saptami thiti 
Bhanu - Aditya vaasara
Pushya Nakashtra
Ganda yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 5.59, sunset 6.49
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 07, 2022