Recent Messages

12-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Chatrudashi thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Shatabhisha nakashtra
Sidda yoga
Shakuni karana 
Shraddha thithi –  amavasya
Sun rise 6.37, Sun set 06.36
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 12, 2021

11-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Thrayodashi thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Dhanishta nakashtra
Shiva yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi –  ekadashi, dwadashi, thrayodashi & chatrudashi
Sun rise 6.38, Sun set 06.36
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 10, 2021

10-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti (Shravanopavasa)
Budha - soumya vaasara
Shravana nakashtra
Parigha yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi –  none
Sun rise 6.39, Sun set 06.36
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 09, 2021

09-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Uttaraashada nakashtra
Variyaan yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi –  none
Sun rise 6.40, Sun set 06.36
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 08, 2021

08-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Dashami thiti 
Soma - indu vaasara
Purvaashada nakashtra
Vyatipata yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi –  dashami
Sun rise 6.40, Sun set 06.36
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 07, 2021

07-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Navami thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Moola nakashtra
Siddi yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi –  navami
Sun rise 6.41, Sun set 06.35
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 06, 2021

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021mar05.Mp4
7.6 MB Mar 05, 2021
( 72 Downloads )

06-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti 
Shani - stira vaasara
Jyeshta nakashtra
Vajra yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi –  ashtami
Sun rise 6.42, Sun set 06.35
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 05, 2021

05-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Saptami thiti 
Shukru - bhrughu vaasara
Anuradha nakashtra
Harshana yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi –  saptami
Sun rise 6.42, Sun set 06.35
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka  - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 04, 2021

04-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Shashti thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Vishakha nakashtra
Vyaghata yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi –  shashti
Sun rise 6.43, Sun set 06.35
Rahu kala to 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 03, 2021