Recent Messages

Panchanga :

15-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Thruthiya & Chatruthi thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Pushya nakshtra.
Brahma yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - chatruthi
Sun rise 6.48, Sun set 05.56
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 14, 2019

Panchanga :

14-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Dwithiya thiti
Shani - stira vaasara
Aardhra & Punarvasu nakshtra.
Shukla yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - thruthiya
Sun rise 6.47, Sun set 05.56
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 13, 2019

Chintane_2019dec12.Mp4
13.4 MB Dec 12, 2019
( 166 Downloads )

Soochane

Ivattu naale naliddu patha iruvudilla.bidige yinda iratte

Dec 11, 2019

Panchanga :

12-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Poornima thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Rohini nakshtra.
Saadya yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - pratipat
Sun rise 6.46, Sun set 05.55
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 11, 2019

Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019dec10.Mp4
2.3 MB Dec 10, 2019
( 136 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec10.Mp4
8.0 MB Dec 10, 2019
( 58 Downloads )
Hks_Karmavimochana_Sandhi_2019dec09.Mp4
10.1 MB Dec 09, 2019
( 130 Downloads )

Panchanga :

10-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Thrayodashi thiti
Mangala - bhouma vaasara
Krutika nakshtra.
Shiva yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - chatrudashi
Sun rise 6.45, Sun set 05.54
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 09, 2019

Soochane!

Ivattu dwadashi pradosha prayukta paatha iralla

Dec 09, 2019