Recent Messages

23-08-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Shukla paksha
Panchami thiti
Bhanu – aditya vaasara
Chitra nakshtra
Shubha yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - panchami
Sun rise 6.12, Sun set 06.47
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Vruddhi Hrushikesha
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Aug 22, 2020

Phalastuti_Sandhi_Manohara_Vittalaraddu_2020aug22_1.Mp4
6.5 MB Aug 22, 2020
( 50 Downloads )
Virata_Parva_2020aug22_1.Mp4
3.7 MB Aug 22, 2020
( 49 Downloads )
Guru_Charite_2020aug22_1.Mp4
10.4 MB Aug 22, 2020
( 117 Downloads )
Guru_Charite_2020aug22.Mp4
9.5 MB Aug 22, 2020
( 126 Downloads )
Bhagavata_Prostapadi_Blore_2020aug22_2.Mp4
12.5 MB Aug 22, 2020
( 82 Downloads )
Bhagavata_Prostapadi_Blore_2020aug22_1.Mp4
17.2 MB Aug 22, 2020
( 129 Downloads )
Bhagavata_Prostapadi_Blore_2020aug22.Mp4
6.4 MB Aug 22, 2020
( 109 Downloads )
Virata_Parva_2020aug22.Mp4
3.8 MB Aug 22, 2020
( 42 Downloads )
Phalastuti_Sandhi_Manohara_Vittalaraddu_2020aug22.Mp4
10.3 MB Aug 22, 2020
( 51 Downloads )