Recent Messages

07-08-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Krishna paksha
Shashti thithi
Soma - Indu vaasara
Revathi Nakashtra
Shoola Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.08 sunset 6.57
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shridhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 06, 2023

06-08-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Krishna paksha
Panchami thithi
Bhanu - Aditya  vaasara
Uttarabhadrapada Nakashtra
Druthi Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Shashti
Sun rise 6.08 sunset 6.57
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shridhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 05, 2023

05-08-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Krishna paksha
Chaturthi thithi
Shani - Stira vaasara
Poorvabhadrapada Nakashtra
Atiganda upari Sukarma Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi & Panchami 
Sun rise 6.08 sunset 6.58
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shridhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 04, 2023

03-08-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Krishna paksha
Dwithiya thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Dhanista Nakashtra
Sowbhagya Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya 
Sun rise 6.08 sunset 6.59
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shridhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 02, 2023

02-08-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Krishna paksha
Prathipat thithi
Budha - Sowmya vaasara
Shravana Nakashtra
Ayushman Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 6.07 sunset 6.59
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shridhanya Sridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 01, 2023

01-08-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Shukla paksha
Pournima thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Uttarashada Nakashtra
Preethi Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Porunima 
Sun rise 6.07 sunset 7.00
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 31, 2023

31-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thithi
Soma - Indu vaasara
Poorvashada Nakashtra
Vishkamba Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 6.07 sunset 7.00
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 30, 2023

30-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Shukla paksha
Dwadashi upari Trayodashi thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Moola Nakashtra
Vaidruthi Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi 
Sun rise 6.07 sunset 7.00
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 29, 2023

29-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Shukla paksha
Ekadashi thithi
Shani - Stira vaasara
Jyesta Nakashtra
Bramha upari Aindra Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.05 sunset 7.00
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 28, 2023

26-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Shukla paksha
Ashtami thithi
Budha - Sowmya vaasara
Swathi Nakashtra
Sadhya Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Navami 
Sun rise 6.04 sunset 7.01
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 25, 2023