Recent Messages

Panchanga :

19-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Ekadashi thiti
Budha - soumya vaasara
Moola nakshtra.
Vajra yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - none 
Sun rise 6.52, Sun set 06.31
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 18, 2020

Bhagavata_Tot_Dri_2020feb17_2.Mp4
3.0 MB Feb 17, 2020
( 129 Downloads )

Panchanga :

18-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Dashami thiti
Mangala - bhouma vaasara
Jyeshta nakshtra.
Harshana yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - dashami 
Sun rise 6.52, Sun set 06.30
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 17, 2020

Bhagavata_Tot_Dri_2020feb17_1.Mp4
4.8 MB Feb 17, 2020
( 127 Downloads )
Bhagavata_Tot_Dri_2020feb17.Mp4
18.8 MB Feb 17, 2020
( 117 Downloads )
Bhagavata_Tot_Dri_2020feb16_2.Mp4
11.4 MB Feb 16, 2020
( 174 Downloads )
Bhagavata_Tot_Dri_2020feb16_1.Mp4
15.0 MB Feb 16, 2020
( 150 Downloads )

Panchanga :

17-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Navami thiti
Soma - indu vaasara
Anuradha nakshtra.
Vyaghatha yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - navami 
Sun rise 6.53, Sun set 06.30
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 16, 2020

Bhagavata_Tot_Dri_2020feb16.Mp4
19.1 MB Feb 16, 2020
( 121 Downloads )
Bhagavata_Tot_Dri_2020feb15_3.Mp4
15.6 MB Feb 15, 2020
( 143 Downloads )