Recent Messages

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jun15.Mp4
2.5 MB Jun 15, 2020
( 35 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jun15.Mp4
6.7 MB Jun 15, 2020
( 46 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jun15.Mp4
9.7 MB Jun 15, 2020
( 49 Downloads )

15-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Dashami thiti
Soma – indu vaasara
Revathi nakshtra
Soubhagya yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - dashami
Sun rise 5.54, Sun set 07.02
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam krishnaarpanamastu

Jun 14, 2020

Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jun14.Mp4
21.5 MB Jun 14, 2020
( 80 Downloads )

14-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Navami thiti
Bhanu – aditya vaasara
Uttara bhadrapada nakshtra
Ayushmaan yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - navami
Sun rise 5.54, Sun set 07.01
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jun 13, 2020

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jun13.Mp4
3.9 MB Jun 13, 2020
( 41 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jun13.Mp4
9.4 MB Jun 13, 2020
( 69 Downloads )

13-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti
Shani – stira vaasara
Purva bhadrapada nakshtra
Preeti yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - ashtami
Sun rise 5.53, Sun set 07.01
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jun 12, 2020

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jun12.Mp4
3.3 MB Jun 12, 2020
( 42 Downloads )