Recent Messages

17-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Saptami thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Purva phalguni nakashtra
Siddi yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – saptami
Sun rise 5.54, Sun set 07.01
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 16, 2021

16-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Shashti thiti 
Budha - soumya vaasara
Magha nakashtra
Vajra yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – shashti
Sun rise 5.54, Sun set 07.01
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 15, 2021

15-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Panchami thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Ashlesha nakashtra
Vyaghata upari Harshana yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – panchami
Sun rise 5.54, Sun set 07.00
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 14, 2021

14-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Chatruthi thiti 
Soma - indu vaasara
Pushya nakashtra
Druva yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – chatruthi
Sun rise 5.54, Sun set 07.00
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 13, 2021

13-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Punarvasu nakashtra
Vruddi yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – thruthiya 
Sun rise 5.53, Sun set 07.00
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 12, 2021

12-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Dwithiya thiti 
Shani - Stira vaasara
Aardhra nakashtra
Ganda yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – dwithiya 
Sun rise 5.53, Sun set 07.00
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 11, 2021

11-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Pratipat thiti 
Shukra - Bhrugu vaasara
Mrughashira nakashtra
Shoola yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – pratipat
Sun rise 5.53, Sun set 07.00
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 10, 2021

10-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Rohini nakashtra
Druti yoga
Naagavaan karana 
Shraddha thithi – none 
Sun rise 5.53, Sun set 07.00
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 09, 2021

09-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Krishna paksha
Chatrudashi thiti 
Budha - soumya vaasara
Krutika nakashtra
Sukarma yoga
Shakuni karana 
Shraddha thithi – amavasya
Sun rise 5.53, Sun set 07.00
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 08, 2021

06-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti (upavasa)
Bhanu - aditya vaasara
Ashwini nakashtra
Shobhana yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – none 
Sun rise 5.53, Sun set 06.59
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 05, 2021