Recent Messages

13-08-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Krishna paksha
Dwadashi thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Aaridra Nakashtra
Vajra Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi and Trayodashi 
Sun rise 6.09 sunset 6.54
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shridhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 12, 2023

11-08-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Krishna paksha
Dashami thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Rohini Nakashtra
Vyaghata Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.09 sunset 6.55
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shridhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 10, 2023

10-08-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Krishna paksha
Navami thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Kruthika Nakashtra
Dhruva Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Dashami
Sun rise 6.08 sunset 6.55
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shridhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 09, 2023

09-08-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Krishna paksha
Ashtami thithi
Budha - Sowmya vaasara
Bharani Nakashtra
Vruddi Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 6.08 sunset 6.56
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shridhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 08, 2023

08-08-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Krishna paksha
Sapthami thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Ashwini Nakashtra
Ganda Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 6.08 sunset 6.56
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shridhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 08, 2023

07-08-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Krishna paksha
Shashti thithi
Soma - Indu vaasara
Revathi Nakashtra
Shoola Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.08 sunset 6.57
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shridhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 06, 2023

06-08-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Krishna paksha
Panchami thithi
Bhanu - Aditya  vaasara
Uttarabhadrapada Nakashtra
Druthi Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Shashti
Sun rise 6.08 sunset 6.57
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shridhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 05, 2023

05-08-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Krishna paksha
Chaturthi thithi
Shani - Stira vaasara
Poorvabhadrapada Nakashtra
Atiganda upari Sukarma Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi & Panchami 
Sun rise 6.08 sunset 6.58
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shridhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 04, 2023

03-08-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Krishna paksha
Dwithiya thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Dhanista Nakashtra
Sowbhagya Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya 
Sun rise 6.08 sunset 6.59
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shridhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 02, 2023

02-08-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Krishna paksha
Prathipat thithi
Budha - Sowmya vaasara
Shravana Nakashtra
Ayushman Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 6.07 sunset 6.59
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shridhanya Sridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Aug 01, 2023