Recent Messages

21-12-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Margashirsha maasa
Krishna paksha
Dwithiya thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Punarvasu nakashtra
Bramha yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Thruthiya
Sun rise 6.51, Sun set 05.59
Rahu kala 3.00 to 4:30
Maasa niyamaka - Shri Laxmi Narayana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 20, 2021

20-12-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Margashirsha maasa
Krishna paksha
Prathipat thiti
Soma - Indu vaasara
Aaridra nakashtra
Shukla yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – dwitiya
Sun rise 6.51, Sun set 05.58
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka -  Shri Laxmi Narayana 
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 19, 2021

19-12-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Margashirsha maasa
Shukla paksha
Poornima thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Mrughashira nakashtra
Shubha yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Padya
Sun rise 6.50, Sun set 05.58
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Shrishakeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 18, 2021

17-12-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Margashirsha maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thiti
Shukra – Bhrughu vaasara
Kruthika nakashtra
Siddha yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi
Sun rise 6.49, Sun set 05.57
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Shrishakeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 16, 2021

16-12-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Margashirsha maasa
Shukla paksha
Trayodashi thiti
Guru – Bruhaspati vaasara
Bharani nakashtra
Shiva yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Trayodashi
Sun rise 6.49, Sun set 05.57
Rahu kala 1:30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri shriKeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 15, 2021

15-12-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Margashirsha maasa
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Budha – Sowmya vaasara
Bharani nakashtra
Parigha yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi & Dwadashi
Sun rise 6.48, Sun set 05.56
Rahu kala 12:00 to 1:30
Maasa niyamaka - Shri shriKeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 14, 2021

14-12-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Margashirsha maasa
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Mangala – Bhouma vaasara
Ashwini nakashtra
Variyan yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.48, Sun set 05.56
Rahu kala 3:00 to 4:30
Maasa niyamaka - Shri Shri Keshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 13, 2021

13-12-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Margashirsha maasa
Shukla paksha
Dashami thiti
Soma – Indu vaasara
Revathi nakashtra
Vyathipata yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dashami
Sun rise 6.47, Sun set 05.55
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 13, 2021

12-12-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Margashirsha maasa
Shukla paksha
Navami thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Uttaraabhadrapada nakashtra
Siddhi yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 6.46, Sun set 05.55
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri shriKeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 11, 2021

11-12-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Margashirsha maasa
Shukla paksha
Ashtami thiti
Shani – Strira vaasara
Poorvabhadrapada nakashtra
Vajra yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 6.46, Sun set 05.55
Rahu kala 9.00 to 10:30
Maasa niyamaka - Shri Shrishakeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 10, 2021