Recent Messages

Panchanga :

22-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Ekadashi thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Swathi nakshtra.
Atiganda yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 6.52, Sun set 05.59
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 21, 2019

Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019dec20.Mp4
2.8 MB Dec 20, 2019
( 120 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec20.Mp4
7.3 MB Dec 20, 2019
( 59 Downloads )

Panchanga :

21-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Dashami thiti
Shani - stira vaasara
Chitra nakshtra.
Shobhana yoga
Bhadra karana 
Shraddha thithi - dashami
Sun rise 6.51, Sun set 05.59
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 20, 2019

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec19.Mp4
9.6 MB Dec 20, 2019
( 54 Downloads )

Panchanga :

20-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Navami thiti
Shukru - bhrughu vaasara
Hastha nakshtra.
Soubhagya yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - navami
Sun rise 6.51, Sun set 05.58
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 19, 2019

Chintane_2019dec18.Mp4
11.0 MB Dec 18, 2019
( 178 Downloads )
Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019dec17.Mp4
1.3 MB Dec 17, 2019
( 153 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec17.Mp4
5.9 MB Dec 17, 2019
( 65 Downloads )

Panchanga :

18-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Saptami thiti
Budha - soumya vaasara
Purva phalguni nakshtra.
Preeti yoga
Bhadra karana 
Shraddha thithi - saptami
Sun rise 6.50, Sun set 05.57
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 17, 2019