Recent Messages

05-06-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Jyeshtha maasa
Shukla paksha
Shashti thiti 
Bhanu - Aditya vaasara
Ashlesha Nakashtra
Vyaghatha yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 5.53, sunset 6.58
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 04, 2022

04-06-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Jyeshtha maasa
Shukla paksha
Panchami thiti 
Shani - Stira vaasara
Pushya Nakashtra
Dhruva yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Panchami
Sun rise 5.53, sunset 6.58
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 03, 2022

03-06-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Jyeshtha maasa
Shukla paksha
Chaturthi thiti 
Shukra - Bhrughu vaasara
Purnarvasu Nakashtra
Vruddi yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi
Sun rise 5.53, sunset 6.58
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 02, 2022

02-06-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Jyeshtha maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti 
Guru - bruhaspathi vaasara
Aridra Nakashtra
Ganda yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Thruthiya
Sun rise 5.53, sunset 6.57
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 01, 2022

02-06-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Jyeshtha maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti 
Guru - bruhaspathi vaasara
Aridra Nakashtra
Ganda yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Thruthiya
Sun rise 5.53, sunset 6.57
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 01, 2022

01-06-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Jyeshtha maasa
Shukla paksha
Dwitiya thiti 
Budha - Sowmya vaasara
Mrughashira Nakashtra
Shoola yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Dwitiya 
Sun rise 5.53, sunset 6.57
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 31, 2022

31-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Jyeshtha maasa
Shukla paksha
Prathipat thiti 
Mangala - Bhouma vaasara
Rohini Nakashtra
Druthi yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – prathipat 
Sun rise 5.53, sunset 6.57
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 30, 2022

30-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti 
Soma - Indu vaasara
Kruthika Nakashtra
Sukarma yoga
Chatushpat Karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 5.53, sunset 6.56
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 29, 2022

29-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Chaturdashi thiti 
Bhanu - Aditya vaasara
Kruthika Nakashtra
Atiganda yoga
Shakuni Karana 
Shraddha thithi – Amavasya 
Sun rise 5.53, sunset 6.56
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 28, 2022

28-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Trayodashi thiti 
Shani - Stira vaasara
Bharani Nakashtra
Shobhana yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – chaturdashi 
Sun rise 5.53, sunset 6.56
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 27, 2022