Recent Messages

Panchanga :

09-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Soma - indu vaasara
Bharani nakshtra.
Parigha yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - ekadashi, dwadashi & thrayodashi
Sun rise 6.44, Sun set 05.54
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 08, 2019

Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019dec08.Mp4
2.1 MB Dec 08, 2019
( 122 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec08.Mp4
6.5 MB Dec 08, 2019
( 57 Downloads )
Hks_Karmavimochana_Sandhi_2019dec08.Mp4
11.3 MB Dec 08, 2019
( 119 Downloads )
Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019dec07.Mp4
2.5 MB Dec 07, 2019
( 130 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec07.Mp4
6.6 MB Dec 07, 2019
( 59 Downloads )
Harivamsha_Chintane_2019dec07.Mp4
14.2 MB Dec 07, 2019
( 132 Downloads )

Panchanga :

08-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Bhanu - aditya vaasara
Ashwini nakshtra.
Variyaan yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 6.44, Sun set 05.54
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 07, 2019

_Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019dec06.Mp4
2.8 MB Dec 06, 2019
( 135 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec06.Mp4
5.7 MB Dec 06, 2019
( 48 Downloads )