Recent Messages

07-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Prathipat Thithi 
Shani - Stira vaasara
Punarvasu Nakashtra
Aindra yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 6.58 sunset 6.08
Rahu kala -  9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 06, 2023

06-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Pournima Thithi 
Shukra - Bhrughu vaasara
Aaridra Nakashtra
Bramha yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Pournima 
Sun rise 6.58 sunset 6.08
Rahu kala -  10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 05, 2023

05-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Chaturdashi Thithi 
Guru - Bruhaspati vaasara
Mrughashira Nakashtra
Shukla yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 6.57  sunset 6.07
Rahu kala -  1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 04, 2023

04-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Trayodashi Thithi 
Budha - Sowmya vaasara
Rohini Nakashtra
Shubha yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Trayodashi 
Sun rise 6.57  sunset 6.07
Rahu kala -  12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 03, 2023

03-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Dwadashi Thithi 
Mangala - Bhouma vaasara
Kruthika Nakashtra
Sadhya yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi 
Sun rise 6.57  sunset 6.05
Rahu kala -  3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 02, 2023

02-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Ekadashi Thithi 
Soma - Indu vaasara
Bharani Nakashtra
Sidda yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.56  sunset 6.04
Rahu kala -  7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 01, 2023

01-01-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Dashami Thithi 
Bhanu - Aditya vaasara
Ashwini Nakashtra
Shiva yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dashami 
Sun rise 6.56  sunset 6.04
Rahu kala -  4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 31, 2022

31-12-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Navami Thithi 
Shani - Stira vaasara
Revathi Nakashtra
Parigha yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 6.56  sunset 6.04
Rahu kala -  9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 30, 2022

30-12-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Ashtami Thithi 
Shukra - Bhrughu vaasara
Uttarabhadrapada Nakashtra
Variyan yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 6.55  sunset 6.04
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 29, 2022

29-12-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Sapthami Thithi 
Guru - Bruhaspati vaasara
Poorvabhadrapada Nakashtra
Vyathipata yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.55  sunset 6.03
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 28, 2022