Recent Messages

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jun12.Mp4
3.3 MB Jun 12, 2020
( 42 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jun12.Mp4
7.4 MB Jun 12, 2020
( 41 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jun12.Mp4
12.7 MB Jun 12, 2020
( 72 Downloads )

12-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Saptami thiti
Shukra – bhrughu vaasara
Shatashibha nakshtra
Vishkambha yoga
Bhadra karana 
Shraddha thithi - saptami
Sun rise 5.53, Sun set 07.01
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jun 11, 2020

Soochane
Ivattu patha iruvudilla

Jun 11, 2020

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jun10.Mp4
1.8 MB Jun 10, 2020
( 51 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jun10.Mp4
7.8 MB Jun 10, 2020
( 53 Downloads )

11-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Shashti thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Dhanishta nakshtra
Vaidruti yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - shashti
Sun rise 5.53, Sun set 07.00
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jun 10, 2020

Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jun10.Mp4
10.6 MB Jun 10, 2020
( 73 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jun09_1.Mp4
9.3 MB Jun 09, 2020
( 53 Downloads )