Recent Messages

Ramayana_Nrc_2020dec08.Mp4
7.9 MB Dec 08, 2020
( 130 Downloads )
Ekadasha_Skandha_2020dec08.Mp4
5.6 MB Dec 08, 2020
( 116 Downloads )
Aadiparva_2020dec08.Mp4
4.5 MB Dec 08, 2020
( 99 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2020dec08_1.Mp4
10.4 MB Dec 08, 2020
( 104 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2020dec08.Mp4
10.4 MB Dec 08, 2020
( 102 Downloads )

09-12-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Navami thiti
Budha - soumya vaasara
Uttara phalguni nakshtra
Ayushmaan yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – dashami
Sun rise 6.45, Sun set 05.54
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - Shri Shri Keshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 08, 2020

08-12-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti
Mangala - bhouma vaasara
Purva phalguni nakshtra
Preeti yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – navami
Sun rise 6.44, Sun set 05.54
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka - Shri Shri Keshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 08, 2020

07-12-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Saptami thiti
Soma - indu vaasara
Magha nakshtra
Vishkambha yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – saptami & ashtami
Sun rise 6.44, Sun set 05.53
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka - Shri Shri Keshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 06, 2020

06-12-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Shashti thiti
Bhanu - aditya vaasara
Ashlesha nakshtra
Aindra upari Vaidruti yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – shashti
Sun rise 6.43, Sun set 05.53
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Shri Keshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 05, 2020

04-12-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Chatruthi thiti
Shukra - Bhargava vaasara
Punarvasu nakshtra
Shukla yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – chatruthi
Sun rise 6.42, Sun set 05.53
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Shri Keshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 03, 2020