Recent Messages

Soochane!
Ivattu hagu nale patha iruvudilla.
5/3/2021 patha irutte.

Mar 03, 2021

Soochane!
Ivattu hagu nale patha iruvudilla.
5/3/2021 patha irutte.

Mar 03, 2021

Soochane!
Ivattu hagu nale patha iruvudilla.
5/3/2021 patha irutte.

Mar 03, 2021

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021mar02_1.Mp4
7.7 MB Mar 02, 2021
( 82 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021mar02.Mp4
7.1 MB Mar 02, 2021
( 59 Downloads )

03-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Chatruthi upari Panchami thiti 
Budha - soumya vaasara
Chitra upari Swathi nakshtra
Vruddi upari Druva yoga
Bava karana 
Shraddha thithi –  panchami
Sun rise 6.44, Sun set 06.34
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 02, 2021

02-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Hastha nakshtra
Ganda yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi –  chatruthi
Sun rise 6.44, Sun set 06.34
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 02, 2021

02-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Hastha nakshtra
Ganda yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi –  chatruthi
Sun rise 6.44, Sun set 06.34
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 02, 2021

28-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Pratipat thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Purva phalguni nakshtra
Druti yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi –  dwithiya
Sun rise 6.46, Sun set 06.34
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 27, 2021

27-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Poornima thiti 
Shani - stira vaasara
Magha nakshtra
Sukarma yoga
Bava karana 
Shraddha thithi –  pratipat
Sun rise 6.46, Sun set 06.33
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 26, 2021