Recent Messages

05-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti (Dashami acharane)
Shani - stira vaasara
Revathi nakashtra
Soubhagya yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – none 
Sun rise 5.53, Sun set 06.58
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 04, 2021

04-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Krishna paksha
Dashami thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Uttara bhadrapada nakashtra
Ayushmaan yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – dashami 
Sun rise 5.53, Sun set 06.58
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 04, 2021

03-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Krishna paksha
Navami thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Purva bhadrapada nakashtra
Vishkhambha yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – navami 
Sun rise 5.53, Sun set 06.58
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 02, 2021

Soochane!

Naladdu 3/6/2021 yinda sanje 7 to 8

Sri Rukmineesha vijaya pravachana irutte.

Jun 01, 2021

02-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti 
Budha - soumya vaasara
Shatabhisha nakashtra
Vaidruti yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – ashtami 
Sun rise 5.53, Sun set 06.57
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 01, 2021

01-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Krishna paksha
Saptami thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Dhanishta nakashtra
Aindra yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – saptami 
Sun rise 5.53, Sun set 06.57
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 31, 2021

01-06-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Krishna paksha
Saptami thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Dhanishta nakashtra
Aindra yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – saptami 
Sun rise 5.53, Sun set 06.57
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 31, 2021

31-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Krishna paksha
Panchami upari Shashti thiti 
Soma - indu vaasara
Shravana nakashtra
Brahma yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – shashti
Sun rise 5.53, Sun set 06.57
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 30, 2021

30-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Krishna paksha
Chatruthi thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Uttara ashada nakashtra
Shukla yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – panchami 
Sun rise 5.53, Sun set 06.56
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 29, 2021

29-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti 
Shani - stira vaasara
Purva ashada nakashtra
Shubha yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – chatruthi 
Sun rise 5.53, Sun set 06.56
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 28, 2021