Recent Messages

29-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Chaturdashi thiti 
Shukra - Bhrughu vaasara
Revati Nakashtra
Vishkamba yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – chaturdashi
Sun rise 6.03 Sun set 06.46
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 28, 2022

28-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Trayodashi thiti 
Guru - Bruhaspathi vaasara
Uttarabhadrapada Nakashtra
Vaidruthi yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Trayodashi
Sun rise 6.04 Sun set 06.46
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 27, 2022

27-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti (Harivasara for UM - 7.46 am & Ekadashi acharane for VM, RM, MM and desha bedha for UM followers) 
Budha - Sowmya vaasara
Poorvabhadrapada Nakashtra
Aindra yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi & Dwadashi
Sun rise 6.04 Sun set 06.46
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 26, 2022

26-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti (Desha bedha)
Mangala - Bhouma vaasara
Shatabhisha Nakashtra
Bramha yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.04 Sun set 06.45
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 25, 2022

25-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Dashami thiti
Soma - Indu vaasara
Dhanista Nakashtra
Shukla yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Dashami
Sun rise 6.04 Sun set 06.45
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 24, 2022

24-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Ashtami upari Navami thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Shravana Nakashtra
Shubha yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 6.05 Sun set 06.45
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 23, 2022

23-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Sapathami thiti
Shani - Stira vaasara
Uttaraashadha Nakashtra
Sidda upari Sadhya yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 6.07 Sun set 06.45
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 22, 2022

22-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Shashti thiti
Shukra - Bhrughu vaasara
Poorvashadha Nakashtra
Shiva yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Sapathami
Sun rise 6.07 Sun set 06.44
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 21, 2022

21-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Panchami thiti
Guru - bruhaspathi vaasara
Moola Nakashtra
Parigha yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Panchami
Sun rise 6.08 Sun set 06.44
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 20, 2022

20-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Chaturthi thiti
Budha -Sowmya vaasara
Jyeshtha Nakashtra
Variyan yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi
Sun rise 6.08 Sun set 06.44
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 19, 2022