Recent Messages

01-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Chatruthi thiti
Soma - indu vaasara
Uttara phalguni nakshtra
Atiganda yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – chatruthi
Sun rise 6.58, Sun set 06.23
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 31, 2021

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021jan31.Mp4
8.8 MB Jan 31, 2021
( 119 Downloads )

Soochane!
Internet cable problem bandide.aadarinda ivattu patha iruvudilla.nale irutte

Jan 30, 2021

30-01-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Dwithiya thiti
Shani - stira vaasara
Magha nakshtra
Soubhagya yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – dwithiya
Sun rise 6.59, Sun set 06.22
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 29, 2021

29-01-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Pratipat thiti
Shukra - bhrughu vaasara
Ashlesha nakshtra
Ayushmaan yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – pratipat
Sun rise 6.59, Sun set 06.22
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 28, 2021

28-01-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Poornima thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Pushya nakshtra
Preeti yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – poornima
Sun rise 6.59, Sun set 06.21
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 27, 2021

26-01-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Thrayodashi thiti
Mangala - bhouma vaasara
Aardhra nakshtra
Vaidruti yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – thrayodashi
Sun rise 6.59, Sun set 06.20
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 25, 2021

25-01-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Soma - indu vaasara
Mrughashira nakshtra
Aindra yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – ekadashi & dwadashi
Sun rise 7.00, Sun set 06.19
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 25, 2021

24-01-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Bhanu - aditya vaasara
Rohini nakshtra
Brahma yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 7.00, Sun set 06.19
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 23, 2021

23-01-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Dashami thiti
Shani - stira vaasara
Krutika nakshtra
Shukla yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – dashami
Sun rise 7.00, Sun set 06.18
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 22, 2021