Recent Messages

Rukmineesha_Vijaya_2019dec27_1.Mp4
4.5 MB Dec 27, 2019
( 144 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2019dec27.Mp4
10.5 MB Dec 27, 2019
( 193 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2019dec26_1.Mp4
52.5 MB Dec 26, 2019
( 209 Downloads )

Panchanga :

27-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Pushya maasa.
Shukla paksha
Pratipat thiti
Shukura - bhrughu vaasara
Purva ashada nakshtra.
Druva yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - dwithiya
Sun rise 6.54, Sun set 06.02
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 26, 2019

Rukmineesha_Vijaya_2019dec26.Mp4
11.1 MB Dec 26, 2019
( 238 Downloads )

Panchanga :

26-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Amavasya thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Moola nakshtra.
Vruddi yoga
Naagavaan karana 
Shraddha thithi - pratipat
Sun rise 6.54, Sun set 06.01
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 25, 2019

Rukmineesha_Vijaya_2019dec25_1.Mp4
9.1 MB Dec 25, 2019
( 199 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2019dec25.Mp4
26.0 MB Dec 25, 2019
( 236 Downloads )

Panchanga :

25-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Chatrudashi thiti
Budha - Sowmya vaasara
Jyeshta nakshtra.
Ganda yoga
Shakuni karana 
Shraddha thithi - amavasya
Sun rise 6.53, Sun set 06.01
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 24, 2019

Rukmineesha_Vijaya_2019dec24_2.Mp4
1.6 MB Dec 24, 2019
( 197 Downloads )