Recent Messages

09-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Dwadashi thithi
Shani - Stira vaasara
Chitra Nakashtra
Sobhana Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi 
Sun rise 6.44 sunset 5.54
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 08, 2023

08-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Ekadashi thithi (Matha bedha upavasa acharane)
Shukra - Bhrughu vaasara
Hastha Nakashtra
Sobhagya Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.44 sunset 5.54
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 07, 2023

07-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Dashami thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Hastha Nakashtra
Ayushman Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Dashami 
Sun rise 6.43 sunset 5.53
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 06, 2023

06-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Navami thithi
Budha - Sowmya vaasara
Uttaraphalguni Nakashtra
Preethi Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Navami 
Sun rise 6.43 sunset 5.53
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 05, 2023

04-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Sapthami thithi
Soma - Indu vaasara
Magha Nakashtra
Vaidruthi Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Sapthami
Sun rise 6.42 sunset 5.53
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 03, 2023

03-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Shashti thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Ashlesha Nakashtra
Aindra Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 6.41 sunset 5.52
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 02, 2023

02-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Panchami thithi
Shani - Stira vaasara
Pushya Nakashtra
Bramha Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Panchami 
Sun rise 6.40 sunset 5.52
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 01, 2023

01-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Chaturthi thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Punarvasu Nakashtra
Shukla Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.40 sunset 5.52
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 30, 2023

29-11-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Dwithiya thithi
Budha - Sowmya vaasara
Mrughashira Nakashtra
Sadhya Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Truthiya
Sun rise 6.39 sunset 5.52
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 28, 2023

28-11-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharadh rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Prathipat thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Rohini Nakashtra
Siddha Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya
Sun rise 6.38 sunset 5.52
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 27, 2023