Recent Messages

Rukmineesha_Vijaya_2019dec24_1.Mp4
13.9 MB Dec 24, 2019
( 226 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2019dec24.Mp4
28.4 MB Dec 24, 2019
( 387 Downloads )

Panchanga :

24-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanth rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Thrayodashi thiti
Mangala - bhouma vaasara
Anuradha nakshtra.
Shoola yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - chatrudashi
Sun rise 6.53, Sun set 06.00
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 23, 2019

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec22.Mp4
7.5 MB Dec 22, 2019
( 64 Downloads )
Bhagavata_11_Skandha_2019dec22.Mp4
16.4 MB Dec 22, 2019
( 145 Downloads )

Panchanga :

23-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Dwadashi thiti
Soma - indu vaasara
Vishakha nakshtra.
Sukarma & Druti yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - ekadashi, dwadashi & trayodashi
Sun rise 6.52, Sun set 06.00
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 22, 2019

Panchanga :

23-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Krishna paksha
Dwadashi thiti
Soma - indu vaasara
Vishakha nakshtra.
Sukarma & Druti yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - ekadashi, dwadashi & trayodashi
Sun rise 6.52, Sun set 06.00
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 22, 2019

Bhagavata_1_Skandha_2019dec22.Mp4
13.7 MB Dec 22, 2019
( 154 Downloads )
Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019dec21.Mp4
1.1 MB Dec 21, 2019
( 120 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec21.Mp4
12.0 MB Dec 21, 2019
( 67 Downloads )