Recent Messages

24-07-2023

Sri Gurubhyo namaha

Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham

Shobhana naama samvatsara

Dakshinayana 

Varsha rutu

Adhika shravana maasa

Shukla paksha

Shashti thithi

Soma -Indu vaasara

Hastha Nakashtra

Shiva Yoga

Taitila Karana 

Shraddha thithi – Sapthami 

Sun rise 6.04 sunset 7.01

Rahu kala - 7.30 to 9.00

Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 

Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 24, 2023

23-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Shukla paksha
Panchami thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Uttaraphalguni Nakashtra
Parigha Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 6.04 sunset 7.03
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 22, 2023

22-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Shukla paksha
Panchami thithi
Shani - Stira vaasara
Poorvaphalguni Nakashtra
Variyan Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Panchami 
Sun rise 6.04 sunset 7.03
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 21, 2023

21-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Shukla paksha
Chaturthi thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Magha Nakashtra
Vyathipata Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi 
Sun rise 6.04 sunset 7.03
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 20, 2023

20-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Shukla paksha
Truthiya thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Ashlesha Nakashtra
Siddhi Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Truthiya 
Sun rise 6.03 sunset 7.03
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 19, 2023

19-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Shukla paksha
Dwithiya thithi
Budha - Sowmya vaasara
Pushya Nakashtra
Vajra Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya 
Sun rise 6.03 sunset 7.04
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 18, 2023

18-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Varsha rutu
Adhika shravana maasa
Shukla paksha
Prathipat thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Pushya Nakashtra
Harshana Yoga
Kimstugna Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 6.03 sunset 7.04
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 17, 2023

16-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Chaturdashi thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Aaridra Nakashtra
Dhruva Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 6.01 sunset 7.04
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 15, 2023

15-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Trayodashi thithi
Shani - Stira vaasara
Mrughashira Nakashtra
Vruddhi Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Trayodashi 
Sun rise 6.01 sunset 7.04
Rahu kala - 9.00 to 10.30 
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 14, 2023

14-07-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Dwadashi thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Rohini Nakashtra
Ganda Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi 
Sun rise 6.00 sunset 7.04
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Ananda Purushotama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 13, 2023