Recent Messages

Bhagavata_Tot_Dri_2020feb13_2.Mp4
7.8 MB Feb 13, 2020
( 109 Downloads )
Bhagavata_Tot_Dri_2020feb13_1.Mp4
12.8 MB Feb 13, 2020
( 107 Downloads )

Panchanga :

14-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Shashti thiti
Shukra - bhrughu vaasara
Chitra nakshtra.
Ganda yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - shashti 
Sun rise 6.54, Sun set 06.29
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 13, 2020

Bhagavata_Tot_Dri_2020feb13.Mp4
23.3 MB Feb 13, 2020
( 125 Downloads )

Panchanga :

13-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Panchami thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Hastha nakshtra.
Shoola yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - panchami 
Sun rise 6.54, Sun set 06.28
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 12, 2020

Bhagavata_Tot_Dri_2020feb12_3.Mp4
6.1 MB Feb 12, 2020
( 124 Downloads )
Bhagavata_Tot_Dri_2020feb12_2.Mp4
12.1 MB Feb 12, 2020
( 129 Downloads )
Bhagavata_Tot_Dri_2020feb12_1.Mp4
6.4 MB Feb 12, 2020
( 162 Downloads )
Bhagavata_Tot_Dri_2020feb12.Mp4
13.1 MB Feb 12, 2020
( 204 Downloads )

Panchanga :

12-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Thruthiya & chatruthi thiti
Budha - soumya vaasara
Uttara phalguni nakshtra.
Sukarma & Druti yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - chatruthi 
Sun rise 6.55, Sun set 06.28
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 11, 2020