Recent Messages

Sreenivasa_Kalyana_10_10_2021_Y_Sunxsmmci_Mp3_.Mp3
17.6 MB Oct 13, 2021
( 91 Downloads )
Srinivasa_Kalyana_9_10_2021_Qejzuxltxsc_Mp3_.Mp3
19.1 MB Oct 13, 2021
( 81 Downloads )
Prameya_Bhaga_Suladigalu_10_10_2021_Aownhfio9li_Mp3_.Mp3
23.5 MB Oct 13, 2021
( 108 Downloads )
Prameya_Bhaga_Suladigalu_9_10_2021_A8oxyiuytqu_Mp3_.Mp3
16.3 MB Oct 13, 2021
( 114 Downloads )
Anutaratamya_Sandhi_10_10_2021_4l_Pvfzjweo_Mp3_.Mp3
15.6 MB Oct 13, 2021
( 89 Downloads )
Anutaratamya_Sandhi_9_10_2021_6tjg5_1wxhi_Mp3_.Mp3
16.9 MB Oct 13, 2021
( 87 Downloads )
Anutaratamya_Sandhi_8_10_2021_Jlu8_Qmz6p4_Mp3_.Mp3
22.0 MB Oct 13, 2021
( 83 Downloads )
Prameya_Bhaga_Suladigalu_8_10_2010_Ati4bzkoang_Mp3_.Mp3
21.8 MB Oct 13, 2021
( 88 Downloads )
Srinivasa_Kalyana_8_10_2021_3jtd3b90oti_Mp3_.Mp3
22.3 MB Oct 13, 2021
( 62 Downloads )

13-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Sharad rutu
Ashwayuja maasa
Shukla paksha
Ashtami thiti
Budha –  Sowmya vaasara
Poorvashada nakashtra
Atiganda yoga
Bhadra karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 6.19, Sun set 06.07
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri yagna padmanabha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 12, 2021