Recent Messages

28-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Krishna paksha
Dwithiya thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Moola nakashtra
Saadya yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – Thruthiya
Sun rise 5.53, Sun set 06.56
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 27, 2021

26-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Poornima thiti 
Budha - soumya vaasara
Anuradha nakashtra
Shiva yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – Poornima
Sun rise 5.53, Sun set 06.55
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 25, 2021

25-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Chatrudashi thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Vishakha nakashtra
Variyaan yoga
Parigha upari Garaja karana 
Shraddha thithi – chatrudashi
Sun rise 5.54, Sun set 06.55
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 24, 2021

24-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Thrayodashi thiti 
Soma - indu vaasara
Chitra upari Swathi nakashtra
Vyatipaata yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – ekadashi, dwadashi upari thrayodashi 
Sun rise 5.54, Sun set 06.54
Rahu kala 07.30 - 09.00
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 23, 2021

YouTube live link:
https://www.youtube.com/user/mychannel1008

???? melina link moolaka nale yinda YouTube alli teertha prabandha patha join agabahudu

May 22, 2021

23-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Dwadashi thiti (upavasa)
Bhanu - aditya vaasara
Hastha nakashtra
Siddi yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – none 
Sun rise 5.54, Sun set 06.54
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 22, 2021

Soochane!
Ivattininda beligge saptamaskandha bhagavata sapataha pravachana
Beligge 11 gantege
Haagu
Sanje 7-8 "Narayana varma pravachana" irutte

May 22, 2021

22-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Ekadashi thiti (Dashami acharane)
Shani - stira vaasara
Uttara phalguni nakashtra
Vajra yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – none 
Sun rise 5.54, Sun set 06.54
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 21, 2021

21-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Dashami thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Purva phalguni nakashtra
Harshana yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – dashami 
Sun rise 5.54, Sun set 06.53
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 20, 2021

20-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Ashtami upari Navami thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Magha nakashtra
Vyaghata yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – navami 
Sun rise 5.55, Sun set 06.53
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 19, 2021