Recent Messages

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020aug17.Mp4
4.7 MB Aug 17, 2020
( 40 Downloads )
Phalastuti_Sandhi_Manohara_Vittalaraddu_2020aug17.Mp4
9.1 MB Aug 17, 2020
( 61 Downloads )

17-08-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Thrayodashi thiti
Soma – indu vaasara
Pushya nakshtra
Vyatipata yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - chatrudashi
Sun rise 6.11, Sun set 06.51
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka - Shri Vruddhi Hrushikesha
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Aug 16, 2020

Ekadasha_Skandha_2020aug16.Mp4
7.6 MB Aug 16, 2020
( 79 Downloads )
Virata_Parva_2020aug16.Mp4
10.9 MB Aug 16, 2020
( 64 Downloads )
Ekadasha_Skandha_2020aug15.Mp4
6.5 MB Aug 15, 2020
( 62 Downloads )
Virata_Parva_2020aug15.Mp4
11.0 MB Aug 15, 2020
( 58 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020aug15.Mp4
2.5 MB Aug 15, 2020
( 37 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020aug15.Mp4
6.0 MB Aug 15, 2020
( 32 Downloads )
Phalastuti_Sandhi_Manohara_Vittalaraddu_2020aug15.Mp4
10.6 MB Aug 15, 2020
( 45 Downloads )