Recent Messages

26-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Chatrudashi thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Ashlesha nakshtra
Atiganda yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi –  chatrudashi & poornima
Sun rise 6.47, Sun set 06.33
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 25, 2021

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021feb23.Mp4
8.0 MB Feb 23, 2021
( 97 Downloads )

24-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Dwadashi thiti 
Budha - sowmya vaasara
Punarvasu nakshtra
Soubhagya yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – ekadashi & dwadashi 
Sun rise 6.48, Sun set 06.32
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 23, 2021

23-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Ekadashi thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Aardhra nakshtra
Ayushmaan yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – none 
Sun rise 6.49, Sun set 06.32
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 22, 2021

Srinivasa_Kalyana_Online_2021feb22.Mp4
9.1 MB Feb 22, 2021
( 136 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021feb22.Mp4
6.8 MB Feb 22, 2021
( 93 Downloads )
Srinivasa_Kalyana_Online_2021feb21.Mp4
6.4 MB Feb 21, 2021
( 114 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021feb21.Mp4
10.1 MB Feb 21, 2021
( 94 Downloads )
Srinivasa_Kalyana_Online_2021feb20.Mp4
10.2 MB Feb 20, 2021
( 95 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021feb20.Mp4
8.4 MB Feb 20, 2021
( 78 Downloads )