Recent Messages

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jun09.Mp4
2.5 MB Jun 09, 2020
( 37 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jun09.Mp4
6.1 MB Jun 09, 2020
( 33 Downloads )

10-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Panchami thiti
Budha – Sowmya vaasara
Shravana nakshtra
Aindra yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - panchami
Sun rise 5.53, Sun set 07.00
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jun 09, 2020

Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jun09.Mp4
11.1 MB Jun 09, 2020
( 76 Downloads )

Soochane!

Sri Shedhadasara suladigala
Pustaka bekagiruvavaru

Sri.srinivas katti avarannu

kelage kotta phone number moolaka samparkisa bahudu

Srinivas katti
9845653504

Jun 09, 2020

Brahmasutra_Kannada_2020jun09.Pdf
2.0 MB Jun 09, 2020
( 51 Downloads )
Brahmasutra_Devanagari_2020jun09.Pdf
178.1 KB Jun 09, 2020
( 46 Downloads )
Sasvara_Veda_Mantra_2020jun09.Net_Saswara-Veda-Mantra.Pdf
12.0 MB Jun 09, 2020
( 74 Downloads )

09-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Krishna paksha
Chatruthi thiti
Mangala – Bhouma vaasara
Uttara ashada nakshtra
Brahma yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - chatruthi
Sun rise 5.53, Sun set 07.00
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 08, 2020

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jun08.Mp4
1.4 MB Jun 08, 2020
( 37 Downloads )