Recent Messages

04-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Dwithiya thiti
Shukra - Bhrughu vaasara
Uttarabhadrapada nakashtra
Shubha yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya
Sun rise 6.43, Sun set 06.35
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 03, 2022

03-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Prathipat thiti
Guru- Bruhaspati vaasara
Poorvabhadrapada nakashtra
Sadhya yoga
Kimstugna Karana 
Shraddha thithi – prathipat
Sun rise 6.44, Sun set 06.34
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 02, 2022

01-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Chaturdashi thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Dhanista nakashtra
Parigha yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi
Sun rise 6.45, Sun set 06.34
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 28, 2022

28-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Trayodasahi thiti
Soma - Indu vaasara
Shravana nakashtra
Variyan yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi
Sun rise 6.46, Sun set 06.34
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 27, 2022

27-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti (Upavasa)
Bhanu - Aditya vaasara
Poorvashadha upari Uttarashada nakashtra
Vyathipata yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.47, Sun set 06.33
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 26, 2022

24-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti
Guru - Bruhaspathi vaasara
Anuradha nakashtra
Harshana yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 6.48, Sun set 06.33
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 23, 2022

23-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Sapthami thiti
Budha - Sowmya vaasara
Vishaka nakashtra
Dhruva upari Vyaghatha yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Sapthami & Ashtami
Sun rise 6.49, Sun set 06.32
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 22, 2022

22-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Shasti thiti
Mangala - bhouma vaasara
Swathi nakashtra
Vruddi yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Shasti
Sun rise 6.50, Sun set 06.32
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 22, 2022

21-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Panchami thiti
Soma - Indu vaasara
Chitra nakashtra
Ganda yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Panchami
Sun rise 6.50, Sun set 06.31
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 20, 2022

20-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Chaturthi thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Hastha nakashtra
Shoola yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – chaturthi
Sun rise 6.51, Sun set 06.31
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 19, 2022