Recent Messages

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021feb06.Mp4
10.7 MB Feb 06, 2021
( 96 Downloads )

07-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti (dashami acharane)
Bhanu - aditya vaasara
Jyeshta nakshtra
Vyaghata yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.57, Sun set 06.26
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 06, 2021

06-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Navami upari Dashami thiti
Shani - stira vaasara
Anuradha nakshtra
Druva yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – dashami
Sun rise 6.57, Sun set 06.26
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 05, 2021

05-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti
Shukra - bhrughu vaasara
Vishakha nakshtra
Vruddi yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – navami
Sun rise 6.57, Sun set 06.25
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 04, 2021

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021feb03.Mp4
9.6 MB Feb 03, 2021
( 115 Downloads )

04-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Saptami thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Swathi nakshtra
Ganda yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – saptami & Ashtami
Sun rise 6.58, Sun set 06.25
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 03, 2021

03-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Shashti thiti
Budha - sowmya vaasara
Chitra nakshtra
Shoola yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – shashti
Sun rise 6.58, Sun set 06.24
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 02, 2021

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021feb02.Mp4
10.4 MB Feb 02, 2021
( 125 Downloads )

02-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Panchami thiti
Mangala - bhouma vaasara
Hastha nakshtra
Sukarma & Druti yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – panchami
Sun rise 6.58, Sun set 06.24
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 01, 2021

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021feb01.Mp4
9.7 MB Feb 01, 2021
( 111 Downloads )