Recent Messages

09-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Ashtami thiti 
Soma - Indu vaasara
Ashlesha Nakashtra
Vruddi yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 5.58, sunset 6.49
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 08, 2022

08-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Saptami thiti 
Bhanu - Aditya vaasara
Pushya Nakashtra
Ganda yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 5.59, sunset 6.49
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 07, 2022

08-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Saptami thiti 
Bhanu - Aditya vaasara
Pushya Nakashtra
Ganda yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 5.59, sunset 6.49
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 07, 2022

07-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Shashti thiti 
Shani - Stira vaasara
Punarvasu  Nakashtra
Shoola yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – saptami
Sun rise 5.59, sunset 6.48
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 06, 2022

06-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Panchami thiti 
Shukra - Bhrughu vaasara
Aaridra Nakashtra
Druthi yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Shashti
Sun rise 6.00 Sun set 06.48
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 05, 2022

05-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Chaturthi thiti 
Guru - Bruhaspati vaasara
Aaridra Nakashtra
Sukarma yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Panchami
Sun rise 6.00 Sun set 06.48
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 04, 2022

04-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Chaturthi thiti 
Budha - Sowmya vaasara
Mrughashira Nakashtra
Atiganda yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – chaturthi
Sun rise 6.00 Sun set 06.48
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 03, 2022

03-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti 
Mangala - Bhouma vaasara
Rohini Nakashtra
Shobana yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Thruthiya
Sun rise 6.00 Sun set 06.47
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 02, 2022

01-05-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Prathipat thiti 
Bhanu - Aditya vaasara
Bharani Nakashtra
Ayushman yoga
Kimstugna Karana 
Shraddha thithi – Prathipat
Sun rise 6.01 Sun set 06.47
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 30, 2022

30-04-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti 
Shani - Stira vaasara
Ashwini Nakashtra
Preethi yoga
Chatushpat Karana 
Shraddha thithi – Amavasya
Sun rise 6.03 Sun set 06.46
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 29, 2022