Recent Messages

29-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti
Budha – Sowmya vaasara
Aridra nakashtra
Variyan yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 6.16, Sun set 06.18
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri yagna padmanabha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 28, 2021

Pitru_Chintane_27_9_2021_Ewe_L7etkqo_Mp3_.Mp3
27.7 MB Sep 28, 2021
( 86 Downloads )
Daityataratamyasandhi_27_9_2021_Mp3_.Mp3
35.9 MB Sep 28, 2021
( 87 Downloads )

28-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Saptami thiti
Mangala – Bhouma vaasara
Mrughashira nakashtra
Vyathipata yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.16, Sun set 06.18
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri yagna padmanabha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 27, 2021

Pitru_Chintane_26_9_2021_Hrypv0vjnvi_Mp3_.Mp3
25.5 MB Sep 27, 2021
( 95 Downloads )
Daityataratamyasandhi26_9_2021_Mp3_.Mp3
9.7 MB Sep 27, 2021
( 98 Downloads )

27-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Shasti thiti
Soma – Indu vaasara
Rohini nakashtra
Siddhi yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – saptami
Sun rise 6.16, Sun set 06.19
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri yagna padmanabha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 26, 2021

Pitru_Chintane_25_9_2021_Bidelwajw_C_Mp3_.Mp3
22.3 MB Sep 26, 2021
( 102 Downloads )
Pitru_Chintane_24_9_2021_Emkupuuzsrw_Mp3_.Mp3
18.8 MB Sep 26, 2021
( 101 Downloads )
Pitruchintane_23_9_2021_7obcvos6ws8_Mp3_.Mp3
21.2 MB Sep 26, 2021
( 101 Downloads )