Recent Messages

Panchanga :

28-11-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Dwithiya thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Jyeshta nakshtra.
Druti yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - dwithiya 
Sun rise 6.38, Sun set 05.52
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 27, 2019

Geete_Sankshepa_Chintane_2019nov27.Mp4
10.9 MB Nov 27, 2019
( 244 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha_2019nov27.Mp4
9.0 MB Nov 27, 2019
( 65 Downloads )

Panchanga :

27-11-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Pratipat thiti
Budha - Sowmya vaasara
Anuradha nakshtra.
Sukarma yoga
Kimstughna karana 
Shraddha thithi - pratipat
Sun rise 6.37, Sun set 05.52
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 26, 2019

Chaturdashi_At_Hosakere_Halli_5_2019nov26.Mp4
8.8 MB Nov 26, 2019
( 175 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha_2019nov26_1.Mp4
10.6 MB Nov 26, 2019
( 73 Downloads )
Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019nov26.Mp4
3.3 MB Nov 26, 2019
( 158 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019nov26.Mp4
6.8 MB Nov 26, 2019
( 57 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha_2019nov26.Mp4
9.9 MB Nov 26, 2019
( 81 Downloads )
Chaturdashi_At_Hosakere_Halli_4_2019nov26.Mp4
8.5 MB Nov 26, 2019
( 143 Downloads )