Recent Messages

Bhagavata_10_Skandha_2020jun02.Mp4
8.9 MB Jun 02, 2020
( 76 Downloads )

03-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Dwadashi upari Thrayodashi thiti
Budha – Sowmya vaasara
Swathi nakshtra
Parigha yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - ekadashi, dwadashi & thrayodashi
Sun rise 5.53, Sun set 06.58
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jun 02, 2020

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jun02.Mp4
2.4 MB Jun 02, 2020
( 47 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jun02.Mp4
8.8 MB Jun 02, 2020
( 88 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jun02.Mp4
12.8 MB Jun 02, 2020
( 69 Downloads )

02-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Mangala – bhouma vaasara
Chitra nakshtra
Vyatipaata & Variyaan yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - none 
Sun rise 5.53, Sun set 06.57
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jun 01, 2020

Bhagavata_10_Skandha_2020jun01.Mp4
9.8 MB Jun 01, 2020
( 76 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jun01.Mp4
3.0 MB Jun 01, 2020
( 45 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jun01.Mp4
7.6 MB Jun 01, 2020
( 43 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jun01.Mp4
9.7 MB Jun 01, 2020
( 64 Downloads )