Recent Messages

15-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Shukla paksha
Chaturthi thithi
Soma - Indu vaasara
Shathabhisha Nakashtra
Vyathipata upari Variyaan Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Panchami 
Sun rise 6.59 sunset 6.13
Rahu kala -  7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 14, 2024

14-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Shukla paksha
Truthiya thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Dhanista Nakashtra
Siddhi Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi 
Sun rise 6.59 sunset 6.13
Rahu kala -  4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 13, 2024

13-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Shukla paksha
Dwithiya thithi
Shani - Stira vaasara
Shravana Nakashtra
Vajra Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya & Truthiya 
Sun rise 6.59 sunset 6.12
Rahu kala -  9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 12, 2024

12-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Prathipat thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Uttarashada Nakashtra
Harshana Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 6.59 sunset 6.11
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 11, 2024

10-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Krishna paksha
Chaturdashi thithi
Budha - Sowmya vaasara
Moola Nakashtra
Dhruva Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 6.59 sunset 6.09
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 09, 2024

08-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Krishna paksha
Dwadashi thithi
Soma - Indu vaasara
Anuradha Nakashtra
Ganda Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi 
Sun rise 6.58 sunset 6.08
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 07, 2024

07-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Krishna paksha
Ekadashi thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Vishaka Nakashtra
Shoola Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.58 sunset 6.08
Rahu kala - 4.30 to 6.00 
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 06, 2024

05-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Krishna paksha
Navami thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Chitra Nakashtra
Sukarma Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Navami 
Sun rise 6.57 sunset 6.07
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 04, 2024

04-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Krishna paksha
Ashtami thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Hastha Nakashtra
Atiganda Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 6.57 sunset 6.05
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 03, 2024

03-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Krishna paksha
Sapthami thithi
Budha - Sowmya vaasara
Uttaraphalguni Nakashtra
Shobhana Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.57 sunset 6.05
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 02, 2024