Recent Messages

Bhagavata_7_Skandha_Ahobala___6.Mp3
62.1 MB Jul 18, 2022
( 143 Downloads )
Bhagavata_7_Skandha_Ahobala___5.Mp3
66.6 MB Jul 18, 2022
( 138 Downloads )
Bhagavata_7_Skandha_Ahobala___4.Mp3
56.3 MB Jul 18, 2022
( 133 Downloads )
Bhagavata_7_Skandha_Ahobala___3.Mp3
32.9 MB Jul 18, 2022
( 135 Downloads )
Bhagavata_7_Skandha_Ahobala___2.Mp3
59.7 MB Jul 18, 2022
( 181 Downloads )
Bhagavata_7_Skandha_Ahobala__.Mp3
101.9 MB Jul 18, 2022
( 296 Downloads )

19-07-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Shasthi thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Uttarabhadrapada Nakashtra
Atiganda yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.03, sunset 7.04
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 18, 2022

18-07-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Dakshinayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Panchami thiti
Soma - Indu vaasara
Poorvabhadrapada Nakashtra
Shobhana yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 6.03, sunset 7.04
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 17, 2022

16-07-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti
Shani - Stira vaasara
Dhanista Nakashtra
Ayushman yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Thruthiya 
Sun rise 6.01, sunset 7.04
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 16, 2022

15-07-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Dwithiya thiti
Shukra - Bhrughu vaasara
Shravana Nakashtra
Vishakamba upari Preethi yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya 
Sun rise 6.01, sunset 7.04
Rahu kala -10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya Sridhara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 14, 2022