Recent Messages

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020aug13.Mp4
6.8 MB Aug 13, 2020
( 34 Downloads )
Phalastuti_Sandhi_Manohara_Vittalaraddu_2020aug13_1.Mp4
8.4 MB Aug 13, 2020
( 45 Downloads )
Phalastuti_Sandhi_Manohara_Vittalaraddu_2020aug13.Mp4
8.4 MB Aug 13, 2020
( 32 Downloads )

14-08-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Dashami thiti
Shukra – bhrughu vaasara
Mrughashira nakshtra
Vyaghata yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 6.11, Sun set 06.53
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Vruddhi Hrushikesha
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Aug 13, 2020

12-08-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti
Budha – soumya vaasara
Krukita nakshtra
Vruddi yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - ashtami & navami
Sun rise 6.10, Sun set 06.54
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - Shri Vruddhi Hrushikesha
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Aug 11, 2020

12-08-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti
Budha – soumya vaasara
Krukita nakshtra
Vruddi yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - ashtami & navami
Sun rise 6.10, Sun set 06.54
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - Shri Vruddhi Hrushikesha
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Aug 11, 2020

12-08-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti
Budha – soumya vaasara
Krukita nakshtra
Vruddi yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - ashtami & navami
Sun rise 6.10, Sun set 06.54
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - Shri Vruddhi Hrushikesha
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Aug 11, 2020

Soochane - KrishnaJanmashtami prayukta ivattu paatha pravachana iruvudilla.

Aug 11, 2020

Virata_Parva_2020aug10_1.Mp4
7.6 MB Aug 10, 2020
( 65 Downloads )
Virata_Parva_2020aug10.Mp4
7.6 MB Aug 10, 2020
( 61 Downloads )