Recent Messages

08-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Sapthami thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Bharani nakashtra
Shukla yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 6.56, Sun set 06.26
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 07, 2022

06-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Shasti thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Revati nakashtra
Sadhya yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Shasti
Sun rise 6.57, Sun set 06.25
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 05, 2022

05-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Chaturthi upari Panchami thiti
Shani - Stira vaasara
Uttarabhadrapada nakashtra
Sidda yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Panchami
Sun rise 6.57, Sun set 06.25
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 04, 2022

04-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Shukra - Bhrughu vaasara
Poorvabhadrapada nakashtra
Shiva yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi
Sun rise 6.58, Sun set 06.25
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 03, 2022

03-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Dwithiya thiti
Guru - Bruhaspati vaasara
Shathabhisha nakashtra
Parigha yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Thruthiya
Sun rise 6.58, Sun set 06.24
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 02, 2022

02-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Prathipat thiti
Budha - Sowmya vaasara
Dhanista nakashtra
Variyan yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Dwitiya
Sun rise 6.58, Sun set 06.24
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 01, 2022

01-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Shravana nakashtra
Siddi upari Vyathipata yoga
Nagavan Karana 
Shraddha thithi – Prathipat
Sun rise 6.58, Sun set 06.23
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 31, 2022

31-01-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Chaturdashi thiti
Soma - Indu vaasara
Uttarashada nakashtra
Vajra yoga
Shakuni Karana 
Shraddha thithi – Amavasya
Sun rise 6.59, Sun set 06.23
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 30, 2022

30-01-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Tryodashi thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Poorvashada nakashtra
Harshana yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Tryodashi & Chaturdashi
Sun rise 6.59, Sun set 06.22
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 29, 2022

29-01-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti
Shani - Stira vaasara
Moola nakashtra
Vyaghatha yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi & Dwadashi
Sun rise 6.59, Sun set 06.21
Rahu kala 9.00 to 10.30 
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 28, 2022