Recent Messages

16-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Panchami thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Revathi nakshtra
Shubha yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – panchami 
Sun rise 6.53, Sun set 06.30
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 15, 2021

Srinivasa_Kalyana_Online_2021feb15.Mp4
8.4 MB Feb 15, 2021
( 125 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021feb15.Mp4
9.3 MB Feb 15, 2021
( 74 Downloads )

15-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Chatruthi thiti 
Soma - indu vaasara
Uttara bhadrapada nakshtra
Saadya yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – chatruthi 
Sun rise 6.53, Sun set 06.29
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 14, 2021

14-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Purva bhadrapada nakshtra
Sidda yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – thruthiya 
Sun rise 6.54, Sun set 06.29
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 13, 2021

Soochane!
Paatha naleyinda irutte

Feb 13, 2021

13-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Dwithiya thiti 
Shani - stira vaasara
Shatabhisha nakshtra
Shiva yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – dwithiya 
Sun rise 6.54, Sun set 06.29
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 12, 2021

12-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Pratipat thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Dhanishta nakshtra
Parigha yoga
Kimstugna karana 
Shraddha thithi – pratipat 
Sun rise 6.55, Sun set 06.28
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 11, 2021

11-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Shravana nakshtra
Variyaan yoga
Chatushpaat karana 
Shraddha thithi – amavasya
Sun rise 6.55, Sun set 06.28
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 10, 2021

11-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Shravana nakshtra
Variyaan yoga
Chatushpaat karana 
Shraddha thithi – amavasya
Sun rise 6.55, Sun set 06.28
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 10, 2021