Recent Messages

03-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Magha nakashtra
Sadyha yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, dwadashi
Sun rise 6.18, Sun set 06.14
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri yagna padmanabha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 02, 2021

Pitru_Chintane_30_9_2021_Mp3_.Mp3
21.0 MB Oct 02, 2021
( 120 Downloads )
Daitya_Taratamya_Sandhi_30_9_2021_Mp3_.Mp3
17.6 MB Oct 02, 2021
( 101 Downloads )

02-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti
Shani – stira vaasara
Ashlesha nakashtra
Siddha yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.17, Sun set 06.15
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri yagna padmanabha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Oct 01, 2021

01-10-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Dashami thiti
Shukra – Bhrughu vaasara
Pushya nakashtra
Shiva yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – Dashami
Sun rise 6.17, Sun set 06.16
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri yagna padmanabha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 30, 2021

Daitya_Taratamya_Sandhi_29_9_2021_Mp3_.Mp3
23.0 MB Sep 30, 2021
( 109 Downloads )
Pitru_Chintane_29_9_2021_Mp3_.Mp3
25.8 MB Sep 30, 2021
( 88 Downloads )

30-09-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Navami thiti
Guru – bruhaspati vaasara
Punarvasu nakashtra
Parigha yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 6.17, Sun set 06.17
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri yagna padmanabha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 29, 2021

Daitya_Taratamya_Sandhi_28_9_2021_Mp3_.Mp3
51.8 MB Sep 28, 2021
( 101 Downloads )
Pitru_Chintane_28_9_2021_Mp3_.Mp3
68.8 MB Sep 28, 2021
( 96 Downloads )