Recent Messages

Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2020jan09.Mp4
3.2 MB Jan 09, 2020
( 94 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jan09.Mp4
5.4 MB Jan 09, 2020
( 41 Downloads )
Vaikuntha_Varnane_2020jan09.Mp4
11.1 MB Jan 09, 2020
( 139 Downloads )

Panchanga :

10-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanth rutu.
Pushya maasa.
Shukla paksha
Poornima thiti
Shukura - bhrughu vaasara
Aardhra nakshtra.
Indra yoga
Bhadra karana 
Shraddha thithi - poornima
Sun rise 6.589, Sun set 06.10
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 09, 2020

Panchanga :

09-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Pushya maasa.
Shukla paksha
Chatrudashi thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Mrughashira nakshtra.
Brahma yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - chatrudashi
Sun rise 6.58, Sun set 06.10
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 08, 2020

Vaikuntha_Varnane_2020jan08.Mp4
7.6 MB Jan 08, 2020
( 152 Downloads )

Panchanga :

08-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Pushya maasa.
Shukla paksha
Thrayodashi thiti
Budha - Sowmya vaasara
Rohini nakshtra.
Shukla yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - thrayodashi
Sun rise 6.58, Sun set 06.09
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 07, 2020

Hks_Karmavimochana_Sandhi_2020jan07.Mp4
15.7 MB Jan 07, 2020
( 101 Downloads )

Soochane! 
Ivattu Sri pejavara sreegala smarane sabhe prayukta paatha iralilla.
Naale pradosha prayukta paatha iruvudilla.
Naladdu patha irutte

Jan 07, 2020

Hks_Karmavimochana_Sandhi_2020jan06.Mp4
11.9 MB Jan 06, 2020
( 120 Downloads )