Recent Messages

21-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Navami thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Mrughashira nakshtra
Vishkambha yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – dashami 
Sun rise 6.50, Sun set 06.32
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 20, 2021

20-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Ashtami thiti 
Shani - stira vaasara
Rohini nakshtra
Vaidruti yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – navami 
Sun rise 6.51, Sun set 06.31
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 19, 2021

Srinivasa_Kalyana_Online_2021feb18.Mp4
6.3 MB Feb 18, 2021
( 112 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021feb18.Mp4
10.2 MB Feb 18, 2021
( 62 Downloads )

19-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Saptami thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Krutika nakshtra
Indra yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – ashtami 
Sun rise 6.51, Sun set 06.31
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 18, 2021

Srinivasa_Kalyana_Online_2021feb17.Mp4
10.2 MB Feb 17, 2021
( 110 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021feb17.Mp4
10.1 MB Feb 17, 2021
( 69 Downloads )

18-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Saptami thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Bharani nakshtra
Brahma yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – saptami 
Sun rise 6.52, Sun set 06.30
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 17, 2021

Srinivasa_Kalyana_Online_2021feb16.Mp4
10.7 MB Feb 16, 2021
( 113 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021feb16.Mp4
8.5 MB Feb 16, 2021
( 84 Downloads )