Recent Messages

16-08-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti
Bhanu – aditya vaasara
Punarvasu nakshtra
Vajra upari Siddi yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - ekadashi, dwadashi & thrayodashi
Sun rise 6.11, Sun set 06.51
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Vruddhi Hrushikesha
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Aug 15, 2020

15-08-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti
Shani – stira vaasara
Aaridhra nakshtra
Harshana yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 6.11, Sun set 06.52
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vruddhi Hrushikesha
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Aug 14, 2020

Ekadasha_Skandha_2020aug14.Mp4
5.0 MB Aug 14, 2020
( 100 Downloads )
Virata_Parva_2020aug14.Mp4
14.3 MB Aug 14, 2020
( 68 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020aug14.Mp4
1.4 MB Aug 14, 2020
( 36 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020aug14.Mp4
3.5 MB Aug 14, 2020
( 35 Downloads )
Phalastuti_Sandhi_Manohara_Vittalaraddu_2020aug14.Mp4
8.7 MB Aug 14, 2020
( 38 Downloads )
Ekadasha_Skandha_2020aug13.Mp4
6.7 MB Aug 13, 2020
( 60 Downloads )
Virata_Parva_2020aug13.Mp4
8.4 MB Aug 13, 2020
( 53 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020aug13.Mp4
3.1 MB Aug 13, 2020
( 44 Downloads )