Recent Messages

19-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Saptami thiti 
Budha - soumya vaasara
Ashlesha nakashtra
Druva yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – ashtami 
Sun rise 5.55, Sun set 06.52
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 18, 2021

18-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Shashti thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Pushya nakashtra
Vruddi yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – saptami
Sun rise 5.55, Sun set 06.52
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 17, 2021

17-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Panchami thiti 
Soma - indu vaasara
Punarvasu nakashtra
Ganda yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – shashti 
Sun rise 5.55, Sun set 06.52
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 16, 2021

16-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Chatruthi thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Aaridra nakashtra
Shoola yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – panchami 
Sun rise 5.56, Sun set 06.51
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 15, 2021

15-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Chatruthi thiti 
Shani - stira vaasara
Mrughashira nakashtra
Druti yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – chatruthi
Sun rise 5.56, Sun set 06.51
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 14, 2021

14-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Mrughashira nakashtra
Sukarma yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – thruthiya 
Sun rise 5.56, Sun set 06.51
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 13, 2021

kurnool Sreenivasa Acharya:
https://t.me/joinchat/TqCcUmexMgFiMDg1

soochane!
Ratri 9.30 yinda 10 gante varegu nadeyuva patha saluvagi group yerpadisalagide.melina link moolaka aasaktaru join 
agabekagi koruttene.

May 13, 2021

13-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Dwithiya thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Rohini nakashtra
Atiganda yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – dwithiya
Sun rise 5.57, Sun set 06.50
Rahu kala 01.30 - 03.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 12, 2021

12-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Vaishakha maasa
Shukla paksha
Pratipat thiti 
Budha - soumya vaasara
Kruthika nakashtra
Shobhana yoga
Kimstughna karana 
Shraddha thithi – pratipat 
Sun rise 5.57, Sun set 06.50
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 11, 2021

11-05-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttaraayana
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Bharani nakashtra
Soubhagya yoga
Chatushpaat karana 
Shraddha thithi – amavasya
Sun rise 5.57, Sun set 06.59
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalalaya Madhusudhana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 10, 2021