Recent Messages

19-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti
Shani - Stira vaasara
Uttaraphalghuni nakashtra
Dhruthi yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Thruthiya
Sun rise 6.51, Sun set 06.31
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 18, 2022

18-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Dwitiya thiti
Shukra - Bhrughu vaasara
Poorvaphalghuni nakashtra
Sukarma yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dwitiya
Sun rise 6.52, Sun set 06.30
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 17, 2022

17-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Prathipat thiti
Guru - Bruhaspati vaasara
Magha nakashtra
Atiganda yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Prathipat
Sun rise 6.52, Sun set 06.30
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 16, 2022

15-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Pushya nakashtra
Sowbhagya yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi
Sun rise 6.53, Sun set 06.29
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 14, 2022

14-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Tryodashi thiti
Soma - Indu vaasara
Punarvasu nakashtra
Ayushman yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Tryodashi
Sun rise 6.54, Sun set 06.29
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 13, 2022

13-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Aaridra nakashtra
Preethi yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi and dwadashi
Sun rise 6.54, Sun set 06.28
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 12, 2022

12-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Shani - Stira vaasara
Aaridra nakashtra
Vishkamba yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.55, Sun set 06.28
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 11, 2022

11-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Dashami thiti
Shukra - Bhrughu vaasara
Mrughashira nakashtra
Vaidruthi yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.55, Sun set 06.28
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 10, 2022

10-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Navami thiti
Guru - bruhaspati vaasara
Rohini nakashtra
Aindra yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Dashami
Sun rise 6.56, Sun set 06.27
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 09, 2022

09-02-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Ashtami thiti
Budha - Sowmya vaasara
Kruthika nakashtra
Bramha yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 6.56, Sun set 06.27
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 08, 2022