Recent Messages

Ekadasha_Skandha_2020nov27.Mp4
6.2 MB Nov 27, 2020
( 97 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2020nov27_1.Mp4
7.7 MB Nov 27, 2020
( 95 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2020nov27.Mp4
6.4 MB Nov 27, 2020
( 102 Downloads )

28-11-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Karthika maasa
Shukla paksha
Thrayodashi thiti
Shani - Stira vaasara
Bharani nakshtra
Variyaan yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – chatrudashi
Sun rise 6.38, Sun set 05.52
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 27, 2020

26-11-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Karthika maasa
Shukla paksha
Dwadashi thiti (upavasa)
Guru –  Bhruhaspati vaasara
Revathi nakshtra
Sidda yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.37, Sun set 05.52
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 25, 2020

Ramayana_Nrc_2020nov25_11.Mp4
10.0 MB Nov 25, 2020
( 105 Downloads )
Ramayana_Nrc_2020nov25_10.Mp4
6.7 MB Nov 25, 2020
( 89 Downloads )
Ramayana_Nrc_2020nov25_9.Mp4
8.4 MB Nov 25, 2020
( 85 Downloads )
Ramayana_Nrc_2020nov25_8.Mp4
8.4 MB Nov 25, 2020
( 96 Downloads )
Ramayana_Nrc_2020nov25_7.Mp4
8.0 MB Nov 25, 2020
( 96 Downloads )